Lursoft news

No 90-to gadu sākumā reģistrētajām SIA savu darbību patlaban turpina vien 23%

2011. gada 31. janvāris

Pēc tam, kad 2008. un 2009.gadā strauji samazinājās jaunreģistrēto uzņēmumu skaits, pērn fiksēta pozitīva tendence – reģistrētas 11897 jaunas SIA, no kurām gandrīz 45% bijušas ar samazinātu pamatkapitālu.

Tomēr jāņem vērā, ka ne visi jaunreģistrētie komersanti veic reālu uzņēmējdarbību, līdz ar to daļa no tiem ar laiku tiek likvidēta.

Lursoft apkopotie dati liecina, ka no visām nelikvidētajām SIA tikai 26,8% ir vecākas par 10 gadiem, savukārt vecumā virs 5 gadiem ir 52,9% SIA.

Nelikdivēto SIA skaita sadalījums pēc vecuma

Lursoft novērojumi arī liecina, ka ar gadiem uzņēmumi kļūst aizvien apzinīgāki. Tā, piemēram, no visām SIA, kuras sasniegušas 5 gadu vecumu, gada pārskatus iesnieguši vien 70,6% uzņēmumu, savukārt no visām 15 gadus vecajām SIA gada pārskati pieejami 87,5% komersantu.

SIA iesniegtie gada pārskati

Aplūkojot nelikvidēto SIA skaitu pret dibināto sabiedrību kopskaitu, redzams, ka visvairāk likvidēto SIA ir vecumā virs 15 gadiem. Dati liecina, ka no 90-to gadu sākumā dibināto SIA skaita savu darbību patlaban turpina vien aptuveni 23%. Grafikā redzamie “lēcieni” parāda laiku, kad likumdošanas izmaiņu dēļ SIA nācās pārreģistrēties – 90-to gadu vidū komersantiem savu pamatkapitālu obligāti nācās palielināt no 100 uz 2000 latiem, savukārt vēl ne tik sen spēkā stājās jaunais Komerclikums, kas paredzēja būtiskas izmaiņas uzņēmumu darbības regulējumā.

SIA dzīvotspēja

Papildu informācija:

No pērn reģistrētajām SIA 44,56% bijuši ar samazinātu pamatkapitālu: http://www.lursoft.lv/press/2011/01/06/No-pern-registretajam-SIA-44.56-procenti-bijusi-ar-samazinatu-pamatkapitalu

Komercreģistra statistikas: http://www.lursoft.lv/lursoft-statistika/Komercregistrs

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*