Lursoft news

Par transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa piemērošanu

2010. gada 27. decembris

No 2011.gada līdzšinējā transportlīdzekļa ikgadējā nodeva tiek pārveidota par transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli, kā arī tiek mainīta nodokļa aprēķināšanas kārtība vieglajām automašīnām un motocikliem, kas reģistrēti pēc 2005.gada 1.janvāra.

No 2011.gada stājas spēkā likuma norma, ka nodoklis jāmaksā arī par iepriekšējo gadu, ja tas nav bijis samaksāts. Tas ir, ja 2010.gadā nodeva nav bijusi maksāta, tad 2011.gadā būs jāmaksā jau par diviem gadiem.

Sevišķi svarīgi ir veikt nodokļa nomaksu vēl šogad visiem transportlīdzekļa īpašniekiem, kuriem pienākas atlaides, jo, maksājot nākamajā gadā, atlaides par iepriekšējo gadu vairs netiek piemērotas.

Likumā saglabāta prasība nodokli samaksāt reizi gadā pilnā apmērā. Maksājumi pa daļām netiek paredzēti. Tajā pat laikā likumā saglabāta iespēja nodokli maksāt mazākā apmērā, ja transportlīdzeklim uz laiku ir pārtraukta vai tiek pārtraukta reģistrācija, tas tiek noņemts no uzskaites atsavināšanai Latvijā vai izvešanai.

Likums paredz transportlīdzekļu ekspluatācijas nodokļa diferenciāciju automašīnām, kas reģistrētas pēc 2005.gada 1.janvāra, atkarībā no vieglā automobiļa pilnās masas, motora tilpuma un jaudas, lielāku nodokļa likmi paredzot lielas jaudas un ekskluzīvām automašīnām, kā arī tiek paredzēts atbrīvojums no nodokļa automašīnām ar elektrodzinēju. Robežšķirtne diferencētā nodokļa nomaksai ir automašīnas pirmās reģistrācijas datums – sākot no 2005.gada 1.janvāra (reģistrācija ne tikai Latvijā).

Atkarībā no vieglā automobiļa motora tehniskajiem parametriem nodoklis var atšķirties vienam un tam pašam automašīnas modelim – jo lielāks motors pēc tilpuma un lielāka motora maksimālā jauda, jo lielāks būs nodoklis. Tādējādi tiks nodrošināts princips, ka lielākais nodokļa slogs tiek pārnests uz lieljaudas un ekskluzīviem automobiļiem. Savukārt automobiļiem ar pilno masu līdz 1500 kg un motora tilpumu līdz 1500 cm3 un jaudu līdz 55 kW nodokļa apmērs samazināsies, salīdzinot ar šobrīd maksājamo minimālo transportlīdzekļu ikgadējās nodevas likmi (24 lati).

Nodokļa likmes vieglajam automobilim, kurš ir aprīkots ar iekšdedzes dzinēju, ar iekšdedzes dzinēju un papildus izmanto kā mehānisku dzinējspēku enerģiju no transportlīdzeklī glabātas elektroenerģijas/dzinējspēka glabāšanas iekārtas (piemēram, akumulatora, kondensatora, spararata/ģeneratora u. c.) un kurš ir pirmo reizi reģistrēts pēc 2005.gada 1.janvāra un par kuru transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā ir informācija par pilno masu, motora tilpumu un motora maksimālo jaudu, tiek noteiktas, summējot nodokļa likmes atbilstoši vieglā automobiļa pilnai masai, motora tilpumam un motora maksimālai jaudai šādā apmērā:

1. par pilno masu kilogramos (kg):

 • līdz 1500 kg – 10 lati;
 • no 1501 kg līdz 1800 kg – 21 lats;
 • no 1801 kg līdz 2100 kg – 36 lati;
 • no 2101 kg līdz 2600 kg – 46 lati;
 • no 2601 kg līdz 3000 kg – 55 lati;
 • no 3001 kg līdz 3500 kg – 64 lati;
 • vairāk par 3500 kg – 72 lati.

2. par motora tilpumu kubikcentimetros (cm3):

 • līdz 1500 cm3 – 6 lati;
 • no 1501 cm3 līdz 2000 cm3 – 15 lati;
 • no 2001 cm3 līdz 2500 cm3 – 24 lati;
 • no 2501 cm3 līdz 3000 cm3 – 36 lati;
 • no 3001 cm3 līdz 3500 cm3 – 60 lati;
 • no 3501 cm3 līdz 4000 cm3 – 105 lati;
 • no 4001 cm3 līdz 5000 cm3 – 150 lati;
 • virs 5000 cm3 – 195 lati.

3. par motora maksimālo jaudu kilovatos (kW):

 • līdz 55 kW – 6 lati;
 • no 56 kW līdz 92 kW – 15 lati;
 • no 93 kW līdz 129 kW – 24 lati;
 • no 130 kW līdz 166 kW – 36 lati;
 • no 167 kW līdz 203 kW – 60 lati;
 • no 204 kW līdz 240 kW – 105 lati;
 • no 241 kW līdz 300 kW – 150 lati;
 • virs 300 kW – 195 lati.

Nodokļa likmes par vieglajām automašīnām, kas reģistrētas līdz 2005.gada 1.janvārim un par kurām nav pieejami dati par jaudu un motora tilpumu, tiek noteiktas atbilstoši to pilnai masai:

 • līdz 1500 kg – 25 lati;
 • no 1501 kg līdz 1800 kg – 53 lati;
 • no 1801 kg līdz 2100 kg – 90 lati;
 • no 2101 kg līdz 2600 kg – 114 lati;
 • no 2601 kg līdz 3000 kg – 138 lati;
 • no 3001 kg līdz 3500 kg – 159 lati;
 • vairāk par 3500 kg – 180 lati.

Nodokļa likmes par motociklu, triciklu un kvadraciklu, kurš ir pirmo reizi reģistrēts pēc 2005.gada 1.janvāra un par kuru ir pieejama informācija par motora tilpumu, tiek noteiktas atbilstoši tā motora tilpumam šādā apmērā:

 • līdz 500 cm3 – 12 lati;
 • no 501-1000 cm3 – 24 lati;
 • no 1001-1500 cm3 – 36 lati;
 • virs 1500 cm3 – 48 lati.

Savukārt nodoklis par motocikliem, tricikliem un kvadracikliem, kuri reģistrēti līdz 2005.gada 1.janvārim, ir 25 lati.

Likumā paredzētie atvieglojumi un atbrīvojumi:

1. lauksaimniekiem:

 • nodokļa atvieglojums 50% apmērā lauksaimnieciskās produkcijas ražotājiem un atzītai akvakultūras saimniecībai (dīķsaimniecības tipa) par kravas automobili, kas paredzēts dažādu kravu pārvadāšanai, un piekabi, kas paredzēta dažādu kravu pārvadāšanai;
 • atvieglojumu piešķiršana 50% apmērā lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvajām sabiedrībām par to īpašumā, valdījumā vai turējumā esošajiem kravas automobiļiem un to piekabēm;

2. daudzbērnu ģimenēm – transportlīdzekļa nodokli varēs samazināt par 20%, ja uz transportlīdzekļa īpašnieka vārda būs reģistrēti vismaz trīs apgādājamie;

3. invalīdiem nav jāmaksā nodoklis par vienu vieglo automobili, motociklu, triciklu vai kvadriciklu, kura īpašnieks, valdītājs vai turētājs ir I un II grupas invalīds, kā arī par vienu invalīdiem paredzētu transportlīdzekli, kura īpašnieks, valdītājs vai turētājs ir III grupas invalīds;

4. citi atbrīvojumi, piemēram, operatīvajam transportam, diplomātisko pārstāvniecību transportam utml.

Nodokļa likmes autobusiem, kravas automobiļiem, piekabēm un puspiekabēm netiek mainītas un saglabājas šobrīd maksājamās transportlīdzekļu ikgadējas nodevas apmērā.

 

Informāciju sagatavoja:

LR Finanšu ministrija www.fm.gov.lv

Autors

Lursoft

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*

Ikvienam Lursoft bloga lietotājam ir saistoša Lursoft privātuma politika
Lursoft blogā publicētie pētījumi tiek sagatavoti, lai sniegtu sabiedrībai būtisku informāciju par uzņēmējdarbības, tai skaitā nozares, reģiona attīstības utml. tendencēm. Pētījumu mērķis ir publiskot informāciju, kas skar sabiedrības intereses. Pētījumos tiek norādīts tajos izmantoto datu avots.