Lursoft news

MK nosaka nodevas apmēru nebanku kredītu devēju un būvkomersantu reģistrācijai

2010. gada 3. decembris

Lai nodrošinātu nepārtrauktu un efektīvu nebanku kredītu devēju tirgus uzraudzību, ieviešot to licencēšanas sistēmu, 2010.gada 30.novembrī Ministru kabineta sēdē tika atbalstīts Ekonomikas ministrijas (EM) priekšlikums noteikt ikgadēju licences pārreģistrāciju.

Tāpat arī paredzēts pagarināt termiņu, kurā stājās spēkā obligātā prasība, ka visiem komersantiem (izņemot bankas), kas vēlas izsniegt kredītus patērētājiem, ir jābūt reģistrētiem kā kapitālsabiedrībai un jābūt saņēmušiem licenci līdz 2011.gada 30.oktobrim (šobrīd spēkā esošais – 2011.gada 1.jūlijs). Šāds pagarinājums nepieciešams, lai komersantiem dotu lielāku laiku pielāgoties jaunajām prasībām kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai, kas nākamajā gadā stāsies spēkā.

EM paredzējusi, ka kredīta devējiem par licences saņemšanu būs jāmaksā nodeva Ls 10 000 apmērā, savukārt, nodeva par licences ikgadēju pārreģistrāciju – Ls 1000 apmērā.

Minētās nodevas apmērs kompensēs valsts budžeta izdevumus licencēšanas sistēmas ieviešanai, licences izsniegšanai un uzraudzībai, kā arī ierobežos kapitālsabiedrību, kas plāno veikt krāpnieciskas darbības, ienākšanu tirgū, tajā pašā laikā neradot nozīmīgu šķērsli komercdarbības uzsākšanai jauniem tirgus dalībniekiem, tādejādi nodrošinot plašu un patērētājiem pieejamu kreditēšanas pakalpojumu klāstu un konkurenci tirgū.

Nodeva tiek ieviesta, izstrādājot grozījumus Patērētāju tiesību aizsardzības likumā un likumā “Par nodokļiem un nodevām”.

Būvkomersantu reģistra pilnveidošanai un uzturēšanai, kā arī būvkomersantu disciplinēšanai, 2010.gada 30.novembra sēdē tika pieņemts arī lēmums no 2011.gada 1.janvāra ieviest nodevu būvkomersantiem par reģistrācijas darbībām būvkomersantu reģistrā un informācijas sniegšanu:

  • reģistrācija un atkārtota reģistrācija gadījumos, kad komersants uz laiku pārtraucis darbību – 100 latu;
  • atkārtota reģistrācija, ja komersants nav laikā iesniedzis ziņas – 250 latu;
  • ziņu, izmaiņu par komersantu un tajā nodarbinātām personām reģistrēšana – 10 latu;
  • izziņas sniegšanu no būvkomersantu reģistra – 5 latu;
  • reģistrācijas apliecības dublikāta izsniegšana– 10 latu.

Minētās nodevas kompensēs valsts budžeta izdevumus būvkomersantu reģistra uzturēšanai un pilnveidošanai, kā arī ierobežos komersantu nepamatotu reģistrāciju attiecīgajā reģistrā un disciplinēs esošo komersantu (netiktu kavēti termiņi informācijas atjaunošanai), tajā pašā laikā neradot nozīmīgu šķērsli komercdarbības uzsākšanai jauniem tirgus dalībniekiem.

Nodeva būvkomersantiem tiek ieviesta, izstrādājot grozījumus Būvniecības likumā un likumā “Par nodokļiem un nodevām”.

Atgādinām, ka nodevu ieviešana un to apmērs vēl jāapstiprina Saeimai.

Informāciju sagatavoja:

LR Ekonomikas ministrija

www.em.gov.lv

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*