Lursoft news

Noslēgts līgums par jauno Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmu

2010. gada 2. decembris

Šodien, 2.decembrī, Uzņēmumu reģistrs noslēdza līgumu ar pilnsabiedrību „LURSOFT IS” par jaunās Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas piegādi, izstrādi, ieviešanu, garantijas uzturēšanas un uzturēšanas pakalpojumu sniegšanu un datortehnikas piegādi sistēmas ekspluatācijas nodrošināšanai. Uzņēmumu reģistrs jau informēja, ka atklātā konkursā par jauno informācijas sistēmu līguma slēgšanas tiesības ieguva piegādātāju apvienība SIA “Lursoft” un SIA ”Lursoft IT”. Konkursa nolikums paredzēja, ka pirms līguma slēgšanas piegādātāju apvienība jāreģistrē komercreģistrā kā pilnsabiedrība.

Līguma parakstīšana

Noslēgtais līgums paredz, ka Uzņēmumu reģistra informācijas sistēma piederēs valstij. Sistēma nodrošinās Uzņēmumu reģistra deleģēto funkciju izpildi,kā arī datu apmaiņu ar citām valsts un pašvaldību iestādēm. Tiks izstrādāti un nodrošināti elektroniskie pakalpojumi, kas paredz elektroniskās reģistrācijas nodrošināšanu, kā arī elektronisku informācijas pieprasīšanu un saņemšanu.

Līguma parakstīšana

Informācijas sistēmas izstrādes izmaksas ir 2 099 394.30 Ls. Sistēmas izstrādi plānots finansēt no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem. Pašlaik ir iesniegts projekta iesniegums ERAF finansējuma saņemšanai un tuvākajā laikā varētu tikt noslēgta vienošanās par projekta īstenošanu.

Papildu informācija:

LR Uzņēmumu reģistrs

Tārl. 67031827, mob. 26485232,

e-pasts liga.brice@ur.gov.lv

www.ur.gov.lv

http://twitter.com/uznemumureg

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*