Lursoft news

Oktobrī būtiski sarukusi komercķīlu kopējā maksimālā prasījuma summa

2010. gada 10. novembris

Lursoft apkopotie dati liecina, ka oktobrī, salīdzinot ar septembri, reģistrēto komercķīlu skaits sarucis par 15,07%. Līdz ar reģistrēto komercķīlu skaita kritumu pagājušajā mēnesī arī ievērojami samazinājusies kopējā maksimālā prasījuma summa (-69,02%).

Reģistrēto komercķīlu skaits šogad turpina sarukt

Reģistrēto komercķīlu skaits

Attēlā apkopotie dati liecina, ka arī šogad, līdzīgi kā 2008. un 2009.gadā, saglabājusies tendence samazināties reģistrēto komercķīlu skaitam. Ja daudzus šokēja 2008.gada dati, kad pirmajos desmit mēnešos tika reģistrēts par 37,73% komercķīlu mazāk nekā 2007.gadā, tad pagājušais gads ienesa vēl negaidītākas korekcijas. Proti, salīdzinot ar 2008.gadu, pērn reģistrēto komercķīlu skaits saruka par 70,06%. Lai arī šogad reģistrēto komercķīlu skaita samazinājums vairs nav tik kritisks kā iepriekšējos divos gados, tomēr negatīvā tendence aizvien vēl saglabājas, proti, salīdzinot ar pagājušā gada pirmajiem desmit mēnešiem, šogad reģistrēto komercķīlu skaits samazinājies par 4,10%.

Šogad lielākais komercķīlu skaits reģistrēts jūlijā (486), savukārt, noslēdzoties vasaras mēnešiem, to skaits samazinājies. Tiesa gan, lai arī jūlijā reģistrēto komercķīlu skaits bijis lielākais šogad, to kopējā maksimālā prasījuma summa, pretstatot citiem gada mēnešiem, bijusi salīdzinoši zema.

Reģistrēto komercķīlu kopējā maksimālā prasījuma summa

Līdz 2009.gadam bija vērojama likumsakarība – pieaugot reģistrēto komercķīlu skaitam, palielinās arī to kopējā maksimālā prasījuma summa, un otrādi, taču pēdējos divos gados situācija ir mainījusies, proti, samazinoties komercķīlu skaitam, kopējā maksimālā prasījuma summa ir pieaugusi, kas liecina par to, ka komercķīlas tiek reģistrētas par daudz lielākām summām kā iepriekš. Jāpiebilst, ka pēdējos divos gados reģistrēto komercķīlu kopējo prasījuma summu būtiski ietekmējušas ķīlas, kurās kā ķīlas devējs reģistrēta AS “Parex banka”.

Samazinājies fizisku personu – komercķīlu devēju īpatsvars

Izvērtējot komercķīlas devēju struktūru, var secināt, ka fizisku personu kā komercķīlu devēju īpatsvars pēdējos trijos gados samazinās. Tiesa gan, lai arī fiziskās personas komercķīlas dod retāk, komercķīlu maksimālā prasījuma summa ar katru gadu palielinās.

Ja 2008.gadā no kopējo komercķīlu devēju skaita fiziskas personas kā ķīlu devēji bija reģistrēti 56,78% gadījumu, tad pērn rādītājs sastādīja vairs 26,53%, savukārt šī gada novembra sākumā tas nokrities līdz 23,36%. Jāpiebilst, ka komercķīlu, kurās kā ķīlas devējas reģistrēta fiziskā persona, kopējā maksimālā prasījuma summa ik gadu palielinās: 2008.gadā no kopējās maksimālās prasījuma summas fizisko personu reģistrēto komercķīlu prasījuma summa sastādīja 7,85%, bet šogad – jau 9,50%.

Ieķīlāto dzīvnieku skaits šogad palielinājies par 46%

Lursoft apkopotā statistika liecina, ka patlaban ieķīlāti 974 dzīvnieki un to ganāmpulki. Visaktīvāk komercķīlas ar dzīvniekiem reģistrētas 2006. un 2008.gadā, kad to skaits bija mērāms vairākos simtos, savukārt pagājušā gada pirmajos desmit mēnešos reģistrēto komercķīlu skaits bija līdzvērtīgs 2004.gada rādītājam.

Ieķīlāto un nedzēsto dzīvnieku un to ganāmpulku komercķīlu skaits

Visbiežāk kā komercķīlas tiek reģistrēti liellopi un to ganāmpulki (patlaban ieķīlāti 345 liellopi un 364 to ganāmpulki), gana bieži starp ieķīlātajiem dzīvniekiem sastopamas arī aitas (164).

Aktīvāk sāk ieķīlāt transportlīdzekļus

Līdzīgi kā ar darījumiem ar dzīvniekiem, arī komercķīlu skaits, kuros kā priekšmets tiek reģistrēts transportlīdzeklis, šogad ir pieaudzis. Salīdzinot ar pagājušo gadu, kad pēc iepriekšējo trīs gadus augstajiem rādītājiem ieķīlāto transportlīdzekļu skaits saruka par 84,37%, šī gada pirmajos desmit mēnešos fiksēta pozitīva tendence – pieaugums par 26,06%.

Ieķīlāto un nedzēsto transportlīdzekļu komercķīlu skaits

Starp biežāk ieķīlātajiem transportlīdzekļiem vēl aizvien līderos ir vācu autoražotāji – BMW (4143), VW (3939) un Audi (3937).

Papildu informācija:

Lursoft Komercķīlu statistikas: http://www.lursoft.lv/lursoft-statistika/Komerckilas

Komercķīlu reģistrs: http://www.lursoft.lv/komerckilu_registrs.html

Autors

Lursoft

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*

Ikvienam Lursoft bloga lietotājam ir saistoša Lursoft privātuma politika
Lursoft blogā publicētie pētījumi tiek sagatavoti, lai sniegtu sabiedrībai būtisku informāciju par uzņēmējdarbības, tai skaitā nozares, reģiona attīstības utml. tendencēm. Pētījumu mērķis ir publiskot informāciju, kas skar sabiedrības intereses. Pētījumos tiek norādīts tajos izmantoto datu avots.