Lursoft news

Stājies spēkā jaunais Maksātnespējas likums

2010. gada 4. novembris

Pirmdien, 1.novembrī, spēkā stājās jaunais Maksātnespējas likums, ar kura ieviešanu paredzētas vairākas nozīmīgas izmaiņas.

Attiecībā uz juridiskajām personām ar jauno Maksātnespējas likumu uzņēmēji tiks stimulēti meklēt risinājumu savām finansiālajām problēmām pēc iespējas agrākā šo problēmu stadijā. Tas veicinās problēmu atrisināšanu un uzņēmuma turpmāku pastāvēšanu.

Jaunais likums piedāvā vieglāku pieeju biznesa atveseļošanas pasākumiem (tiesiskās aizsardzības procesam) un elastīgas iespējas piemērot visdažādākās metodes, kā biznesu saglābt, protams, ar nosacījumu, ka uzņēmējs spēj pārliecināt lielāko daļu no saviem kreditoriem par to, ka atveseļošanas pasākumi dos vēlamo rezultātu.

Savukārt tiem uzņēmējiem, kuru biznesu nebūs iespējams glābt, būs viegli pasludināt pašiem savu maksātnespēju un šīs maksātnespējas process būs ātrāks un efektīvāks. Tas ļaus aktīviem ātrāk atgriezties apritē, kamēr tie nav zaudējuši savu vērtību. Šos aktīvus būs iespēja iegādāties gan citiem uzņēmējiem, kuri iespējams spēs ar tiem rīkoties veiksmīgāk, kā arī bankrotējušā uzņēmuma īpašniekiem un vadībai, lai mēģinātu vēlreiz. Šādā veidā tiks dota ”otra iespēja” tiem godprātīgajiem uzņēmējiem, kuru bizness cietis neveiksmi.

Tāpat arī notikušas izmaiņas fiziskās personas maksātnespējas procesa regulējumā.

Jaunajā likumā ir ievērojami samazināts līdzekļu apmērs, kas būs nepieciešams lai uzturētu un virzītu uz priekšu pašu fiziskās personas maksātnespējas procesu. Tas nozīmē, ka process ir padarīts ievērojami lētāks un arī pieejamāks parādniekiem.

Vienkāršota arī kārtība, kā fiziskai personai uzsākt maksātnespējas procesu, pašam piesakot savu maksātnespēju. Turpmāk vairs nebūs jāizstrādā sarežģīti plāni un grafiki – tikai jāuzrāda savas saistības un mantas stāvoklis.

Vienlaikus jānorāda, ka kreditoru interešu vārdā jaunais likums paredz procedūru, ka saistību dzēšana ir iespējama tikai labticīgiem parādniekiem. Savukārt, nelabticīgiem parādniekiem tiek izpārdota manta un ienākumi sadalīti starp kreditoriem, pašu parādnieku neatbrīvojot no nesegtajām saistībām. Šāda regulējuma mērķis ir ierobežot iespējas nelabticīgiem parādniekiem izvairīties no savu saistību izpildes.

 

Papildu informācija:

LR Tieslietu ministrija: www.tm.gov.lv

VA Maksātnespējas administrācija: www.mna.gov.lv

Likumu un spriedumu datu bāze: www.latlex.lv

 

Informāciju sagatavoja:

LR Tieslietu ministrija

Tālr. 67036739

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*