Lursoft news

Nedēļa Zemesgrāmatās (06.09.2010. – 12.09.2010.)

2010. gada 15. septembris
Grupējums Kopā Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, %
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits
302
+12,3
Zemes un ēkas nekustams īpašums
38
+18,8
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums
27
+68,8
Zemes nekustams īpašums
140
+6,9
Dzīvokļa īpašums
93
+12,0
Neapdzīvojamās telpas
4 -42,9
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi
3394
+18,7
Īpašuma tiesību atjaunošana
19
-17,4
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu
48
-5,9
Īpašuma iegūšana tiesas ceļā
73
-24,0
Dzīvokļa privatizācija 72 -5,3
Pirkuma līgums
725
-7,4
Dāvinājuma līgums
141
-24,2
Ķīlas līgums
277
+3,4
Ķīlas grozījumi
209
0,0
Ķīlas dzēšana
340
+1,5
Laulāto mantas līgums
58
+41,5
Mantošana
190
+21,8
Piedziņas vēršanas atzīme
198
-25,6
Maksātnespēja
37
+60,9
Aizliegums
20
+150,0
Pārējie
625
-3,5
Nostiprinātas īpašuma tiesības 2070
+7,1
LR pilsonis
1251
+3,9
LR nepilsonis
136
-0,7
Ārvalstnieks
72
+18,0
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība
330
+7,1
LR reģistrēts uzņēmums
21
+61,5
Reliģiska organizācija
2 +100,0
Sabiedriska organizācija
8
-27,3
Zemnieku saimniecība
4
0,0
Individuālais uzņēmums
0
-100,0
LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums
31
+6,9
Ārvalsts juridiska persona
56
+107,4
Valsts
26
+100,0
Pašvaldība
130
+4,8
Cits
3
+200,0

Papildu informācija:

Zemesgrāmata: http://www.lursoft.lv/zemesgramata.html

Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata http://www.zemesgramata.lv

 

Informāciju sagatavoja:

Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata

http://www.zemesgramata.lv

Autors

Lursoft

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*

Ikvienam Lursoft bloga lietotājam ir saistoša Lursoft privātuma politika
Lursoft blogā publicētie pētījumi tiek sagatavoti, lai sniegtu sabiedrībai būtisku informāciju par uzņēmējdarbības, tai skaitā nozares, reģiona attīstības utml. tendencēm. Pētījumu mērķis ir publiskot informāciju, kas skar sabiedrības intereses. Pētījumos tiek norādīts tajos izmantoto datu avots.