Lursoft news

Nedēļa Zemesgrāmatās (06.09.2010. – 12.09.2010.)

2010. gada 15. septembris
Grupējums Kopā Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, %
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits
302
+12,3
Zemes un ēkas nekustams īpašums
38
+18,8
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums
27
+68,8
Zemes nekustams īpašums
140
+6,9
Dzīvokļa īpašums
93
+12,0
Neapdzīvojamās telpas
4 -42,9
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi
3394
+18,7
Īpašuma tiesību atjaunošana
19
-17,4
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu
48
-5,9
Īpašuma iegūšana tiesas ceļā
73
-24,0
Dzīvokļa privatizācija 72 -5,3
Pirkuma līgums
725
-7,4
Dāvinājuma līgums
141
-24,2
Ķīlas līgums
277
+3,4
Ķīlas grozījumi
209
0,0
Ķīlas dzēšana
340
+1,5
Laulāto mantas līgums
58
+41,5
Mantošana
190
+21,8
Piedziņas vēršanas atzīme
198
-25,6
Maksātnespēja
37
+60,9
Aizliegums
20
+150,0
Pārējie
625
-3,5
Nostiprinātas īpašuma tiesības 2070
+7,1
LR pilsonis
1251
+3,9
LR nepilsonis
136
-0,7
Ārvalstnieks
72
+18,0
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība
330
+7,1
LR reģistrēts uzņēmums
21
+61,5
Reliģiska organizācija
2 +100,0
Sabiedriska organizācija
8
-27,3
Zemnieku saimniecība
4
0,0
Individuālais uzņēmums
0
-100,0
LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums
31
+6,9
Ārvalsts juridiska persona
56
+107,4
Valsts
26
+100,0
Pašvaldība
130
+4,8
Cits
3
+200,0

Papildu informācija:

Zemesgrāmata: http://www.lursoft.lv/zemesgramata.html

Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata http://www.zemesgramata.lv

 

Informāciju sagatavoja:

Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata

http://www.zemesgramata.lv

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*