Lursoft news

Atsevišķos novados vidējais viena uzņēmuma reģistrētā pamatkapitāla apjoms lielāks nekā pilsētās

2010. gada 29. jūlijs

Lursoft apkopotā informācija liecina, ka vidējais reģistrētais pamatkapitāls uz vienu uzņēmumu* Latvijas novados būtiski atšķiras. Kamēr Ķekavas novadā vidējais viena uzņēmuma pamatkapitāla apjoms pārsniedz 103 tūkstošus latu, Vārkavas novadā tas sastāda vien 142 latus.

Līdzīga situācija, tiesa gan, ne tik izteikti atšķirīga, vērojama arī lielākajās Latvijas pilsētās.

Starp pilsētām līderos Ventspils

Latvijas lielākajās pilsētās reģistrēto uzņēmumu vidējais pamatkapitāls sastāda 89 182 latus. Tiesa gan, uz pārējo pilsētu fona izceļas Rīga un Ventspils, kur iepriekš minētais rādītājs ir ievērojami lielāks kā pārējās pilsētās. Abās Latvijas lielākajās ostas pilsētās vidējais pamatkapitāls uz vienu uzņēmumu pārsniedz 100 000 latu, kamēr, piemēram, Rēzeknē tas ir sešas reizes mazāks.

Vidējais viena uzņēmuma reģistrētā pamatkapitāla apjoms Latvijas lielākajās pilsētās

Zemākais vidējais pamatkapitāls uz vienu uzņēmumu – Vārkavas novadā

Lursoft apkopotā informācija liecina, ka Latvijas novados reģistrēti 70 402 uzņēmumi, kas sastāda vairāk kā 40% no visiem aktīvajiem Latvijas komersantiem. Novados vidējais pamatkapitāls uz vienu uzņēmumu, salīdzinot ar lielāko pilsētu komersantu datiem, ir piecas reizes mazāks (17 807,08 lati). Būtiskas atšķirības pastāv ne vien starp pilsētām un novadiem, bet arī pašu novadu vidū. Tā, piemēram, ja Ķekavas novadā vidējais pamatkapitāls uz vienu uzņēmumu ir 103 541 lats, tad Latgales puses Vārkavas novadā rādītājs sastāda vien 142 latus. Zemais rādītājs Vārkavas novadā izskaidrojams ar apstākli, ka no kopējā reģistrēto uzņēmumu skaita vairāk kā 85% sastāda zemnieku saimniecības, kurām, kā zināms, pamatkapitāls nav jāreģistrē.

Patlaban septiņos no 109 Latvijas novadiem vidējais pamatkapitāls uz vienu uzņēmumu ir mazāks par 1000 latiem.

Novadi kuros vidējais viena uzņēmuma reģistrētā pamatkapitāla apjoms ir mazāks par 1000 LVL

Atsevišķos Latvijas novados vidējais pamatkapitāls uz vienu uzņēmumu augstāks nekā pilsētās

Lursoft dati liecina, ka sešos Latvijas novados vidējais pamatkapitāls uz vienu uzņēmumu ir virs 50 000 latu. Tiesa gan, lielākā daļa no šiem novadiem atrodas Rīgas tuvumā, un tajos reģistrēti komersanti, kuri pastāvīgi iekļūst plašsaziņas līdzekļu veidoto Latvijas lielāko uzņēmumu TOP sarakstos.

Novadi kuros vidējais viena uzņēmuma reģistrētā pamatkapitāla apjoms ir virs 50000 LVL

Lielākais vidējais pamatkapitāls uz vienu uzņēmumu reģistrēts Ķekavas novadā – 103 541,61 lats – , kas ir augstāks rādītājs kā galvaspilsētā Rīgā.

 

* Statistika veidota, balstoties uz kopējo reģistrēto aktīvo uzņēmumu skaitu konkrētajā teritorijā ( tai skaitā gan komersantiem, kuriem ir obligāti jāreģistrē pamatkapitāls, gan uzņēmumiem, kuriem pamatkapitāls nav jānorāda).

Papildu informācija:

Statistika par Latvijas novadiem / pilsētām

Uzņēmumu reģistrētā pamatkapitāla apjoms Latvijas novadu griezumā

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*