Lursoft news

Nedēļa Zemesgrāmatās (19.07.2010. – 25.07.2010.)

2010. gada 26. jūlijs
Grupējums Kopā Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, %
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits
331
-4,1
Zemes un ēkas nekustams īpašums
46
+35,3
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums
36
-58,1
Zemes nekustams īpašums
138
+16,0
Dzīvokļa īpašums
94
0,0
Neapdzīvojamās telpas
17 +41,7
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi
3123
-6,5
Īpašuma tiesību atjaunošana
24
+9,1
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu
46
-6,1
Īpašuma iegūšana tiesas ceļā
65
-33,7
Dzīvokļa privatizācija 258 +118,6
Pirkuma līgums
772
+11,7
Dāvinājuma līgums
178
+33,8
Ķīlas līgums
347
+13,0
Ķīlas grozījumi
151
+6,3
Ķīlas dzēšana
406
+21,2
Laulāto mantas līgums
42
-56,7
Mantošana
171
+12,5
Piedziņas vēršanas atzīme
195
-15,6
Maksātnespēja
16
-61,0
Aizliegums
30
-9,1
Pārējie
677
-1,7
Nostiprinātas īpašuma tiesības 1944
-0,9
LR pilsonis
1115
+4,8
LR nepilsonis
156
+4,7
Ārvalstnieks
72
+1,4
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība
321
-12,3
LR reģistrēts uzņēmums
11
-45,0
Reliģiska organizācija
3
+200,0
Sabiedriska organizācija
41
+173,3
Zemnieku saimniecība
3
-72,7
Individuālais uzņēmums
0
-100,0
LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums
78
+11,4
Ārvalsts juridiska persona
7
+250,0
Valsts
21
+5,0
Pašvaldība
116
-31,4
Cits
0
-100,0

Papildu informācija:

Zemesgrāmata: http://www.lursoft.lv/zemesgramata.html

Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata http://www.zemesgramata.lv

 

Informāciju sagatavoja:

Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata

http://www.zemesgramata.lv

Autors

Lursoft

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*

Ikvienam Lursoft bloga lietotājam ir saistoša Lursoft privātuma politika
Lursoft blogā publicētie pētījumi tiek sagatavoti, lai sniegtu sabiedrībai būtisku informāciju par uzņēmējdarbības, tai skaitā nozares, reģiona attīstības utml. tendencēm. Pētījumu mērķis ir publiskot informāciju, kas skar sabiedrības intereses. Pētījumos tiek norādīts tajos izmantoto datu avots.