Lursoft news

Nedēļa Zemesgrāmatās (19.07.2010. – 25.07.2010.)

2010. gada 26. jūlijs
Grupējums Kopā Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, %
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits
331
-4,1
Zemes un ēkas nekustams īpašums
46
+35,3
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums
36
-58,1
Zemes nekustams īpašums
138
+16,0
Dzīvokļa īpašums
94
0,0
Neapdzīvojamās telpas
17 +41,7
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi
3123
-6,5
Īpašuma tiesību atjaunošana
24
+9,1
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu
46
-6,1
Īpašuma iegūšana tiesas ceļā
65
-33,7
Dzīvokļa privatizācija 258 +118,6
Pirkuma līgums
772
+11,7
Dāvinājuma līgums
178
+33,8
Ķīlas līgums
347
+13,0
Ķīlas grozījumi
151
+6,3
Ķīlas dzēšana
406
+21,2
Laulāto mantas līgums
42
-56,7
Mantošana
171
+12,5
Piedziņas vēršanas atzīme
195
-15,6
Maksātnespēja
16
-61,0
Aizliegums
30
-9,1
Pārējie
677
-1,7
Nostiprinātas īpašuma tiesības 1944
-0,9
LR pilsonis
1115
+4,8
LR nepilsonis
156
+4,7
Ārvalstnieks
72
+1,4
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība
321
-12,3
LR reģistrēts uzņēmums
11
-45,0
Reliģiska organizācija
3
+200,0
Sabiedriska organizācija
41
+173,3
Zemnieku saimniecība
3
-72,7
Individuālais uzņēmums
0
-100,0
LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums
78
+11,4
Ārvalsts juridiska persona
7
+250,0
Valsts
21
+5,0
Pašvaldība
116
-31,4
Cits
0
-100,0

Papildu informācija:

Zemesgrāmata: http://www.lursoft.lv/zemesgramata.html

Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata http://www.zemesgramata.lv

 

Informāciju sagatavoja:

Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata

http://www.zemesgramata.lv

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*