Lursoft news

Reģistrēta pirmā komercsabiedrība, kurai reģistrācijas process noritēja pilnībā elektroniski

2010. gada 22. jūnijs

21. jūnijā Uzņēmumu reģistrs reģistrējis pirmo SIA, kurai reģistrācijas process noritēja pilnībā elektroniski. Dokumentus uzņēmējs iesniedza, izmantojot Uzņēmumu reģistra mājas lapā izveidoto tiešsaisti komersantiem. Jaunā komercsabiedrība lēmumu par reģistrāciju, kā arī reģistrācijas apliecību saņēma elektroniski.

Kopš šī gada februāra Uzņēmumu reģistrs savā mājas lapā www.ur.gov.lv komersantiem izveidojis tiešsaistes formu, kas ļauj pievienot reģistrācijas pieteikuma veidlapas un citus nepieciešamos dokumentus, un nosūtīt tos elektroniski.

Ieejot sadaļas e-dokumentu iesniegšana aktīvajā saitē “tiešsaiste”, komersants nonāk lapā, kur paskaidroti elektronisko dokumentu iesniegšanas pamatprincipi, un ir izvietots pieejamo veidlapu saraksts.

Uzklikšķinot uz izvēlētās pieteikuma veidlapas, komersants redz iesniedzamo dokumentu sarakstu ar iespēju pievienot nepieciešamos dokumentus.

Dokumentiem jābūt iepriekš sagatavotiem un katram atsevišķi parakstītam ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Dokumentus elektroniski jāparaksta tām pašām personām, kurām saskaņā ar Komerclikumu to būtu jādara, ja dokuments tiktu iesniegts papīra formā.

Pēc dokumentu pievienošanas un nosūtīšanas, Uzņēmumu reģistrs uz komersanta norādīto e-pasta adresi nosūta aicinājumu apstiprināt dokumentu iesniegšanu. Pēc apstiprināšanas Uzņēmumu reģistrs iesniegtos dokumentus reģistrē un uz norādīto e-pasta adresi nosūta pieteikuma reģistrācijas numuru lietvedībā, kā arī dokumentu saņemšanas datumu.

Pievienojot dokumentus, komersants var izvēlēties veidu, kā saņemt lēmumu par reģistrāciju: ierodoties personīgi, pa pastu juridiskajā adresē vai elektroniski uz norādīto e-pasta adresi.

„Mājas lapā izveidotā tiešsaistes forma ir sākumposms ērtai un efektīvai e-reģistrācijai, kas ir viena no Uzņēmumu reģistra šī gada galvenajām prioritātēm. Ideālā variantā nākotnē uzņēmēji varēs reģistrēt uzņēmumus no jebkuras vietas pasaulē, nenogurdinot sevi ar braucienu uz Rīgu. Pilnīga elektroniska reģistrācija un komunikācija ar valsts iestādēm ir mērķis, uz ko tiekties, jo šajā nanotehnoloģiju laikmetā tā saucamajai „papīra reģistrācijai” būtu jābūt kā vienai no iespējām, nevis vienīgajam veidam,” atzīmē galvenais valsts notārs Ringolds Balodis.

Papildu informācija:

E-dokumentu iesniegšana: http://www.ur.gov.lv/epakalpojumi.html

 

Informāciju sagatavoja:

LR Uzņēmumu reģistrs

Tālrunis: 67031827

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*