Lursoft news

Nedēļa Zemesgrāmatās (19.04.2010. – 25.04.2010.)

2010. gada 26. aprīlis
Grupējums Kopā Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, %
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits
325
-17,7
Zemes un ēkas nekustams īpašums
46
+2,2
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums
20
-64,9
Zemes nekustams īpašums
162
+7,3
Dzīvokļa īpašums
92
-27,6
Neapdzīvojamās telpas
5
-66,7
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi
3383
+7,1
Īpašuma tiesību atjaunošana
31
+34,8
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu
64
-12,3
Dzīvokļa privatizācija
99
+3,1
Pirkuma līgums
831
+6,4
Dāvinājuma līgums
175
+20,7
Ķīlas līgums
330
-7,0
Ķīlas grozījumi
227
-2,2
Ķīlas dzēšana
404
+6,3
Laulāto mantas līgums
80
-15,8
Mantošana
156
-8,2
Piedziņas vēršanas atzīme
314
+63,5
Maksātnespēja
9
-70,0
Aizliegums
13
-38,1
Pārējie
685
-14,4
Nostiprinātas īpašuma tiesības 2158
+12,9
LR pilsonis
1229
+11,5
LR nepilsonis
147
-2,6
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība
508
+35,5
LR reģistrēts uzņēmums
11
+10,0
Reliģiska organizācija
0
0,0
Sabiedriska organizācija
12
-74,5
Zemnieku saimniecība
13
-7,1
Individuālais uzņēmums
1
0,0
LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums
18
-30,8
Ārvalsts juridiska persona
9
+200,0
Valsts
18
-57,1
Pašvaldība
134
+59,5
Cits
1
0,0

Papildu informācija:

Zemesgrāmata: http://www.lursoft.lv/zemesgramata.html

Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata http://www.zemesgramata.lv

 

Informāciju sagatavoja:

Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata

http://www.zemesgramata.lv

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*