Lursoft news

Nedēļa Zemesgrāmatās (19.04.2010. – 25.04.2010.)

2010. gada 26. aprīlis
Grupējums Kopā Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, %
Zemesgrāmatās ierakstīto nekustamo īpašumu skaits
325
-17,7
Zemes un ēkas nekustams īpašums
46
+2,2
Pastāvīgs ēkas nekustams īpašums
20
-64,9
Zemes nekustams īpašums
162
+7,3
Dzīvokļa īpašums
92
-27,6
Neapdzīvojamās telpas
5
-66,7
Zemesgrāmatu tiesnešu lēmumi
3383
+7,1
Īpašuma tiesību atjaunošana
31
+34,8
Zemes iegūšana īpašumā par samaksu
64
-12,3
Dzīvokļa privatizācija
99
+3,1
Pirkuma līgums
831
+6,4
Dāvinājuma līgums
175
+20,7
Ķīlas līgums
330
-7,0
Ķīlas grozījumi
227
-2,2
Ķīlas dzēšana
404
+6,3
Laulāto mantas līgums
80
-15,8
Mantošana
156
-8,2
Piedziņas vēršanas atzīme
314
+63,5
Maksātnespēja
9
-70,0
Aizliegums
13
-38,1
Pārējie
685
-14,4
Nostiprinātas īpašuma tiesības 2158
+12,9
LR pilsonis
1229
+11,5
LR nepilsonis
147
-2,6
LR reģistrēta uzņēmējsabiedrība
508
+35,5
LR reģistrēts uzņēmums
11
+10,0
Reliģiska organizācija
0
0,0
Sabiedriska organizācija
12
-74,5
Zemnieku saimniecība
13
-7,1
Individuālais uzņēmums
1
0,0
LR reģistrēts ārvalsts uzņēmums
18
-30,8
Ārvalsts juridiska persona
9
+200,0
Valsts
18
-57,1
Pašvaldība
134
+59,5
Cits
1
0,0

Papildu informācija:

Zemesgrāmata: http://www.lursoft.lv/zemesgramata.html

Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata http://www.zemesgramata.lv

 

Informāciju sagatavoja:

Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata

http://www.zemesgramata.lv

Autors

Lursoft

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*

Ikvienam Lursoft bloga lietotājam ir saistoša Lursoft privātuma politika
Lursoft blogā publicētie pētījumi tiek sagatavoti, lai sniegtu sabiedrībai būtisku informāciju par uzņēmējdarbības, tai skaitā nozares, reģiona attīstības utml. tendencēm. Pētījumu mērķis ir publiskot informāciju, kas skar sabiedrības intereses. Pētījumos tiek norādīts tajos izmantoto datu avots.