Lursoft news

Izziņas no Iedzīvotāju reģistra varēs saņemt arī divu stundu laikā

2010. gada 21. aprīlis

Dažādas izziņas no Iedzīvotāju reģistra Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļās apmeklētājiem turpmāk būs pieejamas arī paātrinātā kārtībā – divu stundu laikā. To nosaka 20.aprīlī valdības sēdē apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 11.decembra noteikumos Nr.844 “Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra”.

Noteikumi papildināti ar punktu, ka iedzīvotāji sev nepieciešamās izziņas no valstiski nozīmīgās datubāzes var saņemt ne vien līdzšinējā piecu un vienas darbdienas laikā, bet arī steidzamības kārtā – divu stundu laikā. Tas nepieciešams, jo ikdienas darbā PMLP darbinieki pārliecinājušies, ka ļoti daudzi apmeklētāji sev vajadzīgās izziņas dodas pieprasīt tikai pēdējā brīdī un bieži vien viņiem tās ir nepieciešamas īpaši steidzami. Nereti pēc izziņām par personas statusu vai ģimenes stāvokli ierodas arī ārzemēs dzīvojošie Latvijas valstspiederīgie, kuriem Pārvaldē saņemtās izziņas vēlāk nepieciešams arī tulkot un apstiprināt lietošanai ārvalstī, līdz ar to viņiem bieži vien nav laika gaidīt līdz nākamajai darbadienai.

Lai saņemtu izziņu steidzamības kārtā, tiek plānots, ka iedzīvotājiem būs jāvēršas klātienē jebkurā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes teritoriālajā nodaļā, kā arī jāsamaksā valsts nodeva Ls 10,50 apmērā. Tiek plānots, ka gadā šādu iespēju saņemt izziņas paātrinātā kārtībā varētu izmantot aptuveni 7000 apmeklētāju.

 

Informāciju sagatavoja:

Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde

http://www.pmlp.gov.lv/lv

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*