Lursoft news

Visvairāk likvidēto uzņēmumu – Daugavpilī

2010. gada 24. marts

No 167 152 aktīvajiem Latvijas uzņēmumiem 58,15% ir reģistrēti deviņās republikas pilsētās – Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, Rīgā, Valmierā un Ventspilī. No tiem 75 101 jeb 77,26% savu juridisko adresi reģistrējuši galvaspilsētā.

Vismazāk aktīvo uzņēmumu uz 1 iedzīvotāju – Daugavpilī

Pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem deviņās Latvijas republikas pilsētās ir reģistrēti 1,12 milj. iedzīvotāju, bet kopējais aktīvo uzņēmumu skaits pilsētās – 97 198.

Analizējot aktīvo uzņēmumu skaitu uz 1 iedzīvotāju, nākas secināt, ka viszemākie rādītāji ir Daugavpilī, Rēzeknē un Jēkabpilī. Daugavpilī diemžēl nedarbojas likumsakarība: jo lielāka pilsēta, jo lielāks reģistrēto uzņēmumu skaits uz vienu iedzīvotāju. Šajā pilsētā uz vienu iedzīvotāju reģistrēti vien 0,034 uzņēmumi, kas ir zemākais rādītājs starp visām Latvijas Republikas pilsētām. Vidējais rādītājs Latvijas pilsētās svārstās robežās no 0,053 aktīviem uzņēmumiem uz 1 iedzīvotāju līdz 0,059. Ņemot vērā aktīvo uzņēmumu skaitu galvaspilsētā, neizbrīna apstāklis, ka Rīgā uz 1 iedzīvotāju reģistrēti 0,105 uzņēmumi.

Aktīvo uzņēmumu skaits uz 1 iedzīvotāju Latvijas pilsētās

Iepazīstoties ar uzņēmumu dibināšanas aktivitāti, paredzams, ka tuvākajā laikā rādītāji īpaši neuzlabosies, jo, piemēram, martā (līdz 23.03.2010.) Daugavpilī reģistrēts vien 21 jauns uzņēmums, Jēkabpilī – 7, bet Rēzeknē – 6.

Vismazākais likvidēto uzņēmumu īpatsvars – Jelgavā

Pēc Lursoft veiktajiem aprēķiniem, republikas nozīmes pilsētās no 1991.gada līdz š.g. 22.martam kopumā ir likvidēti 54 046 jeb 35,73% no jebkad reģistrētajiem uzņēmumiem.

Vismazāk likvidēto uzņēmumu, attiecinot pret kopējo jebkad reģistrēto uzņēmumu skaitu pilsētā, ir Jelgavā, kur likvidēti 29,83% no jebkad reģistrētajiem uzņēmumiem. Daudz no Jelgavas neatpaliek arī Ventspils, kur šis rādītājs sastāda 30,33%.

Ne tik pozitīva situācija ir Daugavpilī, kur no visām Latvijas pilsētām reģistrēts gan vismazākais uzņēmumu skaits uz vienu iedzīvotāju, gan arī lielākais likvidēto uzņēmumu skaits. Daugavpilī no reģistrētajiem 6186 uzņēmumiem likvidēts 2521, kas sastāda 40,75%.

Aktīvo un likvidēto uzņēmumu skaits Latvijas pilsētās (dati uz 22.03.2010.)

Pilsēta Aktīvi uzņēmumi Likvidēti uzņēmumi Kopā
Daugavpils  3665 2521 6186
Jelgava 3524  1498 5022
Jēkabpils 1195  591 1786
Jūrmala 3019  1928 4947
Liepāja 4942  2382 7324
Rēzekne 1634  857 2491
Rīga 75101  42458 117559
Valmiera  1630  728 2358
Ventspils 2488  1083 3571

 

Papildu informācija:

Lursoft statistika par aktīvajiem un likvidētajiem uzņēmumiem sadalījumā pa Latvijas novadiem / pilsētām

Lursoft statistikas Latvijas novadu / pilsētu griezumā

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*