Lursoft news

Iedzīvotāji aktīvāk dibina nevalstiskās organizācijas

2010. gada 26. februāris

Pēdējo gadu ekonomiskā situācija valstī ir veicinājusi iedzīvotāju vēlmi līdzdarboties nevalstiskajā sektorā, par ko liecina reģistrēto sabiedrisko organizāciju, to apvienību, biedrību un nodibinājumu (turpmāk tekstā – nevalstiskās organizācijas) skaita pieaugums.

Pieaug reģistrēto nevalstisko organizāciju skaits

Kopš 2003. gada ir novērojama tendence, ka ik gadu tiek reģistrēts aizvien lielāks nevalstisko organizāciju skaits. Ja 2003. gadā reģistrēto organizāciju skaits sastāda 774, tad 2009. gadā rādītājs bijis jau divas reizes lielāks – kopskaitā nodibinātas 1644 sabiedriskās organizācijas, to apvienības, biedrības un nodibinājumi. Cilvēku vēlme līdzdarboties sociālekonomiskajos procesos nav mazinājusies arī šogad, jo līdz 23. februārim ir piereģistrētas jau 260 jaunas nevalstiskās organizācijas, kas liecina, ka 2010. gadā jaunreģistrēto organizāciju skaits būs līdzvērtīgs pagājušā gada rādītājam.

Uz doto brīdi Latvijā darbojas 12 112 nevalstiskās organizācijas.

Iedzīvotāji vēlas attīstīt novada kultūras dzīvi un popularizēt atjaunojamos energoresursus

Iedzīvotāji sabiedriskajās organizācijās apvienojas, lai kopīgi realizētu organizācijas izvirzītos mērķus, kuri var būt gan vietējā pagasta mēroga, gan daudz globālāki. Visbiežāk organizāciju izvirzītie mērķi ir saistīti ar iesaistīšanos sociālajā darbā, palīdzot sociāli mazaizsargātajiem iedzīvotājiem, apsaimniekošanā nodotā dzīvojamā nama uzturēšanu vai dažādu kultūru integrāciju sabiedrībā.

Pēdējā laikā aizvien vairākas jaunās nevalstiskās organizācijas savu darbības mērķi saista ar atjaunojamo energoresursu popularizēšanu un izmantošanu tautsaimniecībā, kā arī kultūras dzīves attīstīšanu novadā un Latvijas ekonomikas attīstības veicināšanu.

Latvijā organizācijas dibina arī pārstāvji no Peru un Jordānijas

Nevalstiskās organizācijas Latvijā dibina ne tikai vietējie iedzīvotāji, bet arī ārvalstnieki, tiesa gan, ārvalstu pārstāvju dibināto organizāciju skaits ir salīdzinoši neliels. Tā, piemēram, no visām jebkad dibinātajām nevalstiskajām organizācijām 99,31% dibinājuši Latvijas iedzīvotāji.

Pārstāvji no Krievijas reģistrējuši 142, bet no ASV – 98 organizācijas. Nevalstisko organizāciju dibinātāji pārstāv ne tikai Latvijas kaimiņvalstis un valstis, uz kurām dažādu vēsturisku notikumu dēļ pārcēlušies latvieši (Vācija, Lielbritānija, Kanāda u.c.), bet arī tādas zemes, kā Libānu, Peru, Jordāniju u.c. Aktīvākie nevalstisko organizāciju dibinātāji ir fiziskas personas: 92% gadījumu nevalstiskās organizācijas dibinātājs bijis fiziska persona.

Vismazāk nevalstisko organizāciju Zilupes un Baltinavas novados

Analizējot nevalstisko organizāciju sadalījumu pa Latvijas novadiem / pilsētām, jāsecina, ka kopskaitā 10 novados organizāciju skaits ir mazāks par 10, bet Zilupes un Baltinavas novados darbojas vien 3 nevalstiskās organizācijas. Vairāk kā 100 nevalstiskās organizācijas reģistrētas novados, kuru teritorijā ietilpst arī kādreizējo rajonu centru pilsētas (Alūksne, Kuldīga, Madona, Ogre, Saldus, Talsi un Tukums). No visām Latvijā reģistrētajām nevalstiskajām organizācijam 49% darbojas Rīgā.

Aizvadītajā nedēļā (15. – 19. februāris) reģistrētas 52 organizācijas, no kurām 51 Biedrību un nodibinājumu reģistrā, bet 1 Arodbiedrību reģistrā. Pusei no jaunreģistrētajām organizācijām juridiskā adrese uzrādīta galvaspilsētā.

Papildu informācija:

Lursoft statistikas par biedrībām, nodibinājumiem un sabiedriskām organizācijām

Informāciju sagatavoja:
Indra Jansone,
SIA Lursoft IT web redaktore
tālr. 67844293, e-pasts: indra@lursoft.lv

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*