Lursoft news

Lielākais maksātnespēju lietu skaits šogad reģistrēts septembrī

2009. gada 8. decembris

SIA “Lursoft IT” (“Lursoft”), apkopojot statistiku par Maksātnespējas reģistrā reģistrētajiem procesiem, veicis pētījumu, analizējot uzņēmumus, kuriem reģistrēts maksātnespējas process.

Saskaņā ar Maksātnespējas likumu, līdz 2009. gada 2. decembrim tiesās kopumā bija ierosinātas 4133 lietas, no kurām 3281 gadījumā ir pasludināts maksātnespējas process.

Analizējot 2009. gadā ierosināto maksātnespējas lietu dinamiku, jāsecina, ka pēdējo trīs mēnešu laikā ierosināto lietu skaitam ir tendence pieaugt (skatīt tabulā).

Ierosināto maksātnespējas lietu skaits laika posmā no
2009. gada 1. janvāra līdz 30. novembrim

Mēnesis Ierosināto maksātnespējas
lietu skaits
Janvāris
160
Februāris
160
Marts
178
Aprīlis
173
Maijs
180
Jūnijs
218
Jūlijs
154
Augusts
144
Septembris
253
Oktobris
187
Novembris
192

Lielākais ierosināto maksātnespējas lietu skaits šogad bijis septembrī, kad reģistrēti 253 gadījumi, kas ir salīdzinoši par 109 lietām vairāk kā augustā un par 35 lietām vairāk kā jūnijā, kad bijis otrs lielākais ierosināto lietu skaits.

Šobrīd no 4133 ierosinātām maksātnespējas lietām 2596 nav izbeigtas, kas kopumā sastāda gandrīz 63% no visu lietu kopskaita.

Izpētot to uzņēmumu, kuriem ierosinātas maksātnespējas lietas, tiesiskās formas, jāsecina, ka galvenokārt tās ir sabiedrības ar ierobežotu atbildību, kopskaitā 2477. Akciju sabiedrībām ierosinātas 22 maksātnespējas lietas, individuāliem komersantiem – 20, individuāliem uzņēmumiem – 24, bet zemnieku saimniecībām – 25.

Papildu informācija:

Lursoft datu bāzes:http://www.lursoft.lv
Maksātnespējas reģistrs: http://insolvencyrecords.lursoft.lv/
Maksātnespējas statistikas:https://www.lursoft.lv/exec?act=MNR_LSTAT

Informāciju sagatavoja:

SIA “Lursoft IT”

e-pasts info@lursoft.lv

tālr. 67844300

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*