Lursoft news

Lursoft pārstāvi A.Brūveli ievēl Eiropas asociācijas valdē, novērtējot Latvijas panākumus valsts sektora informācijas atkalizmantošanas veicināšanā.

2008. gada 17. jūnijs

Š.g. 12.jūnijā Briselē notika PSI Alliance* biedru sapulce, kurā tika ievēlēta asociācijas valde. Par valdes priekšsēdētāju tika iecelts Rolf Nordquist no Zviedrijas.

Kā viens no asociācijas valdes locekļiem no daudzām organizācijām, kuras pārstāv vairāk kā 200 uzņēmumus, tika ievēlēts arī Latvijas pārstāvis, uzņēmējs Ainars Brūvelis. A.Brūvelis tika apstiprināts arī kā PSI Alliances pārstāvis nacionālajā līmenī.

Sapulcē tika analizēts arī informācijas atkalizmantošanas stāvoklis no likumdošanas un praktisko risinājumu viedokļa. Analīze pamatā balstījās uz ES oficiālo ekspertu vērtējumiem, kuri ES institūciju uzdevumā seko Direktīvas par valsts sektora informācijas atkalizmantošanu (Direktīva) ieviešanas procesiem atsevišķās dalībvalstīs. Tika atzīmēti arī Latvijas sasniegumi, tai skaitā Lursoft devums. Latvijā nacionālā likumdošana, atšķirībā no daudzām „vecajām” ES dalībvalstīm, neierobežo publiskā sektora informācijas atkalizmantošanu, līdz ar to atsevišķu sektoru informācijas atkalizmantošana ir paraugs citiem.

Citāts no Eiropas Komisijas pārstāvju vērtējumu par situāciju Latvijā valsts sektora informācijas atkalizmantošanā:


Good practice: “A number of best practice examples have been named, out of which the most often stressed was Lursoft’s contribution, the extensive fields of activity and the scope of processed information. The technical capacity of the Lursoft databases also has to be mentioned with its provision for personal data protection and maintenance of a database with information on who has looked up what information.”
(no http://www.epsiplus.net/reports/epsiplus_country_reports/latvia)

13. jūnijā PSI Alliance pārstāvji piedalījās arī ES programmas ePSI+ konferencē un iesniedza priekšlikumus par nepieciešamajiem papildinājumiem Direktīvā.

Piezīme redaktoriem:

*PSI Alliance. 2008.gada 23. janvārī Prāgā tika nodibināta neatkarīga asociācija PSI Alliance (Public Sector Information Alliance). Asociācijas mērķis ir pārstāvēt Eiropas valsts sektora informācijas atkalizmantotāju intereses. Tās dibinātāji 15 organizācijas, kuras pārstāv vairāk kā 200 uzņēmumus, tajā skaitā BISNODE, MICROSOFT filiāle – MULTIMAP, EADS filiāle – INFOTERRA, GEOKOMM, PRIMET un LURSOFT IT, š.g. janvārī parakstīja memorandu, tādējādi radot priekšnosacījumus veiksmīgai jaunās organizācijas darbībai. Par jaunās organizācijas plašumu liecina lielā valstu pārstāvniecība dibināšanas pasākumā, kurā piedalījās pārstāvji no Austrijas, Lielbritānijas, Zviedrijas, Latvijas, Vācijas, Polijas, Slovākijas un Čehijas, kā arī pārstāvji no citām Eiropas mēroga organizācijām. Par asociācijas biedru darbības vērienīgumu un ietekmi liecina fakts, ka tās biedru kopējais apgrozījums gadā pārsniedz 1 miljardu eiro apmēru.

PSI Alliance uzskata, ka, sasniedzot būtiskus un straujus uzlabojumus piekļuvei atkalizmantojamai valsts sektora informācijai, tiks stiprināta Eiropas Savienības konkurētspēja pasaulē, stimulēta informācijas nozares attīstība, veicināta pārticības un jaunu darba vietu rašanās. Tomēr tas nav iespējams, ja vien politiķi neizpratīs savu nozīmīgo lomu un neparādīs politisko gribu, atbalstot izmaiņas minēto uzlabojumu sasniegšanai. Asociācija veido saikni ar Eiropas Komisiju, Eiropas Parlamenta deputātiem un citām organizācijām, kā arī nodrošina Eiropas valsts sektora informācijas atkalizmantotāju viedokļa izplatīšanu presē un citos medijos.

  1. PSI Alliance aicina aktivizēt strauju valsts sektora informācijas atkalizmantošanu Eiropā, stimulējot godīga, inovatīva, dinamiska un konkurētspējīga tirgus attīstību, kas ļautu izmantot nozīmīgās ekonomiskās un sociālās priekšrocības, kuras līdz šim brīdim netiek pietiekami izmantotas.
  2. Tiek uzskatīts, ka līdz pat 25% no visas informācijas tiek radīts, izmantojot valsts sektora informāciju. Valsts sektora informācija sevī iekļauj datus par tādām sfērām kā likumiem, statistiku, ģeogrāfiju, meteoroloģiju, hidrogrāfiju, vides jautājumiem, uzņēmējdarbības un finanšu jautājumiem, vēlēšanām, valsts pārvaldi un ekonomiku. Noteikumus, saskaņā ar kuriem valsts sektora informāciju nodod atkalizmantošanai privātajam sektoram un iedzīvotājiem, regulē konvencijas un likumi, pirmkārt, konkurences likumi un Eiropas Parlamenta un Eiropas Padomes 2003. gada 17. novembra direktīva 2003/98/EK par valsts sektora informācijas izmantošanu. Direktīva tiks pārskatīta 2008. gada laikā.
  3. 3.Vairāk informāciju par PSI Allianci var iegūt, rakstot uz e-pastu info@psialliance.lv (sarakstei latv. val) un info@psialliance.eu (sarakstei angļu val.).

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*