Blog

Kopš 2022. gada sākuma reģistrēti 310 darījumi ar inženierbūvēm

2023. gada 28. jūnijs

Aizvadītajā gadā reģistrēti 55 tūkstoši nekustamo īpašumu darījumu, liecina Lursoft apkopotā informācija. Šo darījumu kopējā summa sasniedza 2,56 miljardus eiro.

Lursoft pēta, cik un kādi nekustamo īpašumu darījumi reģistrēti kopš 2022. gada janvāra, apkopojot datus par TOP 30 lielākajiem darījumiem ar inženierbūvēm.

Šogad pirmajos četros mēnešos reģistrēti 12,9 tūkstoši nekustamo īpašumu darījumu par kopumā 591,61 milj. EUR. Salīdzinot ar aizvadītā gada attiecīgo periodu, šogad nekustamo īpašumu darījumu skaitam ir tendence samazināties, jo pērn laika posmā no janvāra sākuma līdz aprīļa beigām reģistrēto darījumu bija par 37,3% vairāk. Viens no iemesliem šādam darījumu skaita samazinājumam ir pieaugošās EURIBOR kredītlikmes, kas potenciālos nekustamo īpašumu pircējus dara piesardzīgus, liekot atlikt iecerētā īpašuma iegādi, kā arī augstās būvniecības izmaksas.

Lursoft izpētījis, ka šī gada četros mēnešos audzis darījumu īpatsvars ar telpu grupām. Ja pērn darījumi ar telpu grupām veidoja 44,30% no kopējā darījumu skaita, tad šogad – 47,86%. Vienlaikus šogad samazinājies zemes un zemes ar būvēm darījumu īpatsvars.

Analizējot datus par nekustamo īpašumu darījumu summām, redzams, ka vidējās summas šogad augušas gan zemes, gan arī zemes ar būvēm darījumiem, savukārt telpu grupām tā sarukusi par 4%.

Vidējās darījumu summas atbilstoši nekustamā īpašuma veidam

Nekustamā īpašuma veids2022. gads, vidējā summa par darījumu tūkst. EUR2023. gads*, vidējā summa par darījumu tūkst. EUR
Telpu grupas30,0028,80
Zeme9,0010,50
Zeme ar būvēm20,4022,50

Lursoft izpētījis, ka vērtīgākie nekustamo īpašumu darījumi 2022. gadā bijuši darījumi ar zemi un ēkām. Lielākais no tiem ir zeme ar ēkām Rīgas ielā 23, Ogrē. Lursoft izziņas informācija atklāj, ka šajā adresē esošais tirdzniecības centrs “Dauga” pagājušā gada aprīlī izsolē pārdots par 11,10 milj. EUR. SIA “OK īpašumi” piederošā nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena bija 7,6 milj. EUR, izsoles solis – 100 tūkst. EUR. Nekustamais īpašums Rīgas ielā 23, Ogrē sastāv no 17,38 tūkst. m2 liela zemes gabala un tirdzniecības centra ēkas 8,25 tūkst. m2 platībā. Jānorāda, ka 2022. gada februārī tiesa izbeidza SIA “OK īpašumi” tiesiskās aizsardzības procesu, jo tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu nebija atbalstījis Maksātnespējas likumā noteiktais kreditoru vairākums. Šobrīd SIA “OK īpašumi” nav aktīva maksātnespējas procesa vai arī spēkā esošu nodrošinājumu. Vienlaikus jānorāda, ka uzņēmums nav iesniedzis pārskatu ne par 2022., ne arī 2021. gadu.

No TOP 10 lielākajiem nekustamo īpašumu darījumiem 2022. gadā vairākums, t.i., kopumā 8, bijuši darījumi ar zemi un ēkām, viens darījums – ar zemi, savukārt TOP 10 noslēdz darījums ar zemi un inženierbūvēm Lāčplēša ielā 76, Rīgā, kas aizvadītā gada maijā pārdots par 5,4 milj. EUR igauņu kapitāla uzņēmumam “Estmak Capital” piederošajam SIA “Riga Properties 3”. Vadoties no nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem, redzams, ka īpašums Lāčplēša ielā 76, Rīgā paredz rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūvi, tāpat arī tajā atrodas atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas, zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījumu joslā un ceļu zemes nodalījumu joslā. Paredzēts, ka investīciju un attīstības kompānija “Estmak Capital” investēs gandrīz 50 milj. EUR, attīstot šajā vietā jaunu Rīgas “zaļo” projektu, izbūvējot dzīvojamo un biznesa kvartālu. Jaunajā Lāčplēša ielas kvartālā, kura izbūve tiks uzsākta 2024. gadā, tiks uzbūvēti 600 jauni dzīvokļi, kā arī komerctelpas 14 tūkst. m2 platībā. Ņemot vērā, ka kvartāls atrodas agrākajā rūpnieciskajā rajonā, tajā tiks saglabāts arī vēsturiskais industriālais mantojums un stils. Kā viens no Lāčplēša ielas kvartāla centrālajiem elementiem būs no 19. gs. saglabātais skurstenis, kas pildīs laukuma orientiera lomu.

Lursoft izpētījis, ka laika periodā no 2022. gada 1. janvāra līdz š.g. 30. aprīlim reģistrēti tikai 14 darījumi ar inženierbūvēm. Lielākie no tiem ir š.g. janvārī reģistrēti divi darījumi Juglas ielā 16E, Rīgā. Katra darījuma summa veidoja 310 tūkst. EUR. Vadoties no būvju klasifikācijas, darījumos iesaistītais nekustamais īpašums klasificējams kā iela, ceļi un laukumi. Jānorāda, ka minētajā adresē Juglā šobrīd atrodas auto stāvlaukums. Analizējot datus par konkrēto īpašumu, redzams, ka š.g. janvārī reģistrēti arī darījumi ar Juglas ielā 16E, Rīgā esošo 25,2m2 lielo ēku, kas pārdota par 8 tūkst. EUR.

Lursoft izpētījis, ka šo 14 darījumu ar inženierbūvēm, kas reģistrēti kopš 2022. gada sākuma, kopējā summa sasniedz 1,04 milj. EUR. Visbiežāk reģistrēti darījumi, kas būvju klasifikācijā reģistrēti kā dzelzceļi, ielas, ceļi un laukumi.

Kopš aizvadītā gada janvāra reģistrēti vēl divi vairāk nekā 100 tūkst. EUR vērti nekustamo īpašumu darījumi ar inženierbūvēm. Vienā no šiem darījumiem par 150 tūkst. EUR pārdota inženierbūve Tvaika ielā 7, Rīgā. Vadoties no būvju klasifikācijas informācijas, šajā īpašumā atrodas dzelzceļa līnijas, tai skaitā estakādes sliežu ceļi, rezerves sliežu ceļi, sliežu ceļu pārmijas u.tml. Iepriekš darījums ar konkrēto inženierbūvi Tvaika ielā 7, Rīgā reģistrēts 2014. gada septembrī, kad īpašums pārdots par 265 tūkst. EUR. Ja 2014. gadā inženierbūves fiziskais nolietojums bija 53%, tad pagājušā gada darījuma izziņā norādīts, ka 1942. gadā ekspluatācijā nodotās būves nolietojums ir jau 80%.

Ja kopš pagājušā gada sākuma reģistrēti 14 darījumi ar inženierbūvēm, tad tādu darījumu skaits, kuros bez inženierbūvēm iekļauta arī zeme vai ēkas, ir daudzkārt lielāks.

Kopumā kopš 2022. gada 1. janvāra reģistrēti 296 šādi darījumi, to summai sasniedzot 44,13 milj. EUR. Teju puse no visiem šiem darījumiem, kuros iekļaujas arī inženierbūves, bijuši ar ielām, ceļiem un laukumiem.  

Dati rāda, ka 13 darījumiem summa sasniedza vismaz 1 milj. EUR, tostarp lielākais darījums ir jau iepriekšminētā zeme ar inženierbūvēm Lāčplēša ielā 76, Rīgā, kas pārdota par 5,4 milj. EUR. Lursoft izziņas dati atklāj, ka darījumā pārdotās zemes platība sasniedz 29,56 tūkst. m2, savukārt īpašumā esošā būve, kas būvēta no silikātķieģeļiem, ekspluatācijā nodota 1930. gadā, tās fiziskajam nolietojumam pārdošanas brīdī esot 45%.

Pagājušā gada pavasarī par 3,15 milj. EUR pārdota arī zeme ar ēkām un inženierbūvēm Ilzenes ielā 1B, Rīgā. Lursoft izpētījis, ka īpašuma lietošanas mērķis norādīts rūpnieciskās ražošanas uzņēmumu apbūve. Īpašuma zemes kopējā platība sasniedz 72,94 tūkst. m2 un uz tās atrodas teju 20 būves. Jānorāda, ka šobrīd šajā adresē reģistrēti pieci uzņēmumi, kā arī vairāk nekā 10 struktūrvienības, tostarp āra laukums zāģbaļķiem, moduļu māju ražotne, vairākas noliktavas u.c.

NEKUSTAMO ĪPAŠUMU DARĪJUMU KATALOGS

Nekustamo īpašumu darījumos visbiežāk iekļautās inženierbūves, balstoties uz to klasifikāciju:

  • Ielas, ceļi un laukumi;
  • Citas, iepriekš neklasificētas inženierbūves;
  • Vietējās nozīmes aukstā un karstā ūdens apgādes būves;
  • Tilti un estakādes;
  • Dzelzceļi.

Lai gan vairāk nekā puse no visiem darījumiem ar inženierbūvēm apskatītajā periodā reģistrēti Rīgā, kopumā šādi darījumi kopš 2022. gada 1. maija bijuši 36 pašvaldību teritorijās. Lielākais darījums ārpus galvaspilsētas reģistrēts pērn oktobrī Ropažu novadā. Lursoft dati atklāj, ka par 2,12 milj. EUR pārdota dabas pamatnes un rekreācijas nozīmes zeme 49 tūkst. m2 platībā, uz kuras drīkst būvēt individuālās dzīvojamās mājas, kā arī pārējos sabiedriskās nozīmes objektus. Lursoft izziņas informācijas dati liecina, ka uz iegādātās zemes ar inženierbūvēm Krastmalas ielā 51, Priedkalnē, jau atrodas 11 būves. Minētajā adresē pagājušā gada izskaņā reģistrēti divi nekustamo īpašumu nozares uzņēmumi – SIA “GS Baltic states” un SIA “GS Sencu Sils”. Abu uzņēmumu vienīgais kapitāldaļu turētājs ir Fridman Shai Alexander no Izraēlas.

Lursoft pētījuma dati atklāj, ka starp reģioniem visvairāk darījumu, kas iekļauj arī inženierbūves, apskatītajā periodā bijis Jūrmalā (16), Limbažu novadā (13), Dienvidkurzemes novadā (12) un Salaspils novadā (10). Jānorāda, ka Dienvidkurzemes novadā arī atrodas platības ziņā lielākais zemes gabals ar ēkām un inženierbūvēm, kas pārdots laika periodā no 2022. gada 1. janvāra. Lursoft dati atklāj, ka 2459,3 tūkst. m2 lielais zemes gabals, kura lietošanas mērķis ir lauksaimnieciskā darbība un kas ietver arī inženierbūves – ceļus –, Dienvidkurzemes novada Kazdangas Ziemciemā pārdots par 800 tūkst. EUR. Analizētajā laika periodā tas bijis piektais lielākais nekustamo īpašumu darījums Dienvidkurzemes novadā. Vēl augstāka cena samaksāta vien par trim zemes darījumiem un vienu zemes darījumu ar ēkām.

TOP 30 lielākie darījumi ar inženierbūvēm (no 2022. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 30. aprīlim, iekļaujot darījumus ar inžernierbūvēm, ēkām un inženierbūvēm, zemi ar ēkām un inžernierbūvēm)

Nr.p.k.ObjektsAdreseDarījuma summa, EURGadsMēnesis
1Zeme ar inženierbūvēmLāčplēša iela 76, Rīga, LV-101154078372022maijs
2Zeme ar ēkām un inženierbūvēmIlzenes iela 1B, Rīga, LV-100531500002022marts
3Zeme ar ēkām un inženierbūvēmMaskavas iela 463, Rīga, LV-106326861402023marts
4Zeme ar ēkām un inženierbūvēmKrastmalas iela 51, Priedkalne, Garkalnes pag., Ropažu nov., LV-102421200002022oktobris
5Ēkas un inženierbūvesErnesta Birznieka-Upīša iela 21A, Rīga, LV-101120356432023februāris
6Zeme ar ēkām un inženierbūvēmBulduru prospekts 1, Jūrmala, LV-201016000002022septembris
7Ēkas un inženierbūvesBrīvības iela 117B, Liepāja, LV-340115818342023marts
8Zeme ar ēkām un inženierbūvēmMeža prospekts 97, Jūrmala, LV-201015000002023februāris
9Zeme ar ēkām un inženierbūvēmDzimtenes iela 1, Jūrmala, LV-200813000002022augusts
10Zeme ar ēkām un inženierbūvēmIlzenes iela 18, Rīga, LV-100512627362022oktobris
11Ēkas un inženierbūvesČuibes iela 3, Rīga, LV-106312000002022februāris
12Zeme ar ēkām un inženierbūvēmAugusta Deglava iela 151 k-5, Rīga, LV-102111858002023februāris
13Zeme ar ēkām un inženierbūvēmSkolas iela 10, Salaspils, Salaspils nov., LV-212110000002022februāris
14Zeme ar ēkām un inženierbūvēmIgates Atpūtas, Vidrižu pag., Limbažu nov., LV-40139150002022septembris
15Zeme ar ēkām un inženierbūvēmZiemciems, Kazdanga, Kazdangas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-34578000002022marts
16Zeme ar ēkām un inženierbūvēmSkanstes iela 48, Rīga, LV-10138000002022augusts
17Zeme ar ēkām un inženierbūvēmGranīta iela 15, Rumbula, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-10577500002022aprīlis
18Zeme ar ēkām un inženierbūvēmRatnieki, Jaunlutriņu pag., Saldus nov., LV-38767282002022jūlijs
19Ēkas un inženierbūvesSkaistkalnes iela 1A, Rīga, LV-10046932722022janvāris
20Ēkas un inženierbūvesAsfaltnieki, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-21236860002022janvāris
21Zeme ar ēkām un inženierbūvēmJomas iela 78, Jūrmala, LV-20156350002022jūnijs
22Zeme ar ēkām un inženierbūvēmStendes iela 8, Rīga, LV-10464900002022janvāris
23Zeme ar ēkām un inženierbūvēmEngures iela 3, Jūrmala, LV-20164600002022maijs
24Zeme ar ēkām un inženierbūvēmStigu iela 6, Rīga, LV-10214500002022oktobris
25Zeme ar ēkām un inženierbūvēmPirtnieki, Varakļānu pag., Varakļānu nov., LV-48384412002022maijs
26Zeme ar ēkām un inženierbūvēmPīpeņu iela 5, Bukulti, Garkalnes pag., Ropažu nov., LV-10244400002022decembris
27Zeme ar ēkām un inženierbūvēmOzolāji, Lažas pag., Dienvidkurzemes nov., LV-34563520002022marts
28Ēkas un inženierbūvesLielā iela 62F, Mērsrags, Mērsraga pag., Talsu nov., LV-32843500002023janvāris
29Zeme ar inženierbūvēmAugusta Dombrovska iela 32, Rīga, LV-10153499862022maijs
30InženierbūvesJuglas iela 16E, Rīga, LV-10643100002023janvāris

*2023. gada nekustamo īpašumu darījumi apkopoti par laika posmu no 1. janvāra līdz 30. aprīlim)

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*