Lursoft news

Lursoft izziņās iespējams uzzināt arī Igaunijā reģistrēto uzņēmumu dalībnieku pārstāvības valstis

2023. gada 27. aprīlis

Lursoft lietotāji jau atzinīgi novērtējuši Latvijas uzņēmumu alfabētisko katalogu, kas ļauj alfabētiskā secībā pārskatīt visus valstī reģistrētos uzņēmumus. Paplašinot pakalpojumu klāstu, Lursoft pieejams arī Igaunijas uzņēmumu alfabētiskais katalogs, iekļaujot tajā visaptverošu informāciju par Igaunijā reģistrētajiem uzņēmumiem.

Katalogā saraksta veidā apkopota informācija par visiem Igaunijā reģistrētajiem uzņēmumiem, nodrošinot, ka informācija regulāri tiek aktualizēta ar jaunākajiem datiem. Piekļuve šādai informācijai ir būtiska, jo mūsdienās uzņēmējdarbībai vairs nepastāv ģeogrāfisku ierobežojumu, līdz ar to darījumi tiek slēgti un piegādātāji meklēti arī ārvalstīs.

Katalogs nodrošina iespēju Igaunijas uzņēmumus meklēt ne tikai pēc nosaukuma, bet arī pēc to reģistrācijas koda.

Igaunijas uzņēmumu alfabētiskais katalogs

Atrodot interesējošo Igaunijas uzņēmumu, tā izziņā pieejama plaša pamatinformācija:

  • Uzņēmuma nosaukums un reģistrācijas kods;
  • Juridiskā adrese;
  • Pamatkapitāls;
  • Nodokļu informācija: PVN maksātāja numurs, samaksāto nodokļu, tostarp, darbaspēku nodokļu, apjoms;
  • Darbinieku skaits;
  • Apgrozījums;
  • Darbības jomas;
  • Autorizējoties – arī partneri (dalībnieki) un to pārstāvības valstis, kas sniedz iespēju atlasīt un analizēt datus par Igaunijas tiešajiem ārvalstu ieguldījumiem uzņēmumu pamatkapitālos.

Pirms slēdz darījumu ar Igaunijā reģistrētu uzņēmumu, risku minimizēšanas nolūkos sameklē to Lursoft katalogā un pārliecinies, vai uzņēmuma sniegtā informācija ir korekta.

Jānorāda, ka Lursoft lietotājiem pieejams ne tikai Latvijas un Igaunijas, bet arī Lielbritānijas uzņēmumu alfabētiskais katalogs un Lietuvas uzņēmumu alfabētiskais katalogs.

Lai Igaunijas uzņēmumus varētu meklēt ne tikai pēc to nosaukuma vai reģistrācijas koda, Lursoft ieviesis iespēju skatīt arī Igaunijā reģistrētos uzņēmumus sadalījumā pa to darbības nozarēm. Lai piekļūtu šai informācijai, dodies uz Lursoft esošo NACE katalogu, un pie interesējošās nozares klikšķini uz “Igaunijas uzņēmumi”.

Lursoft esošie alfabētiskie un darbības nozaru katalogi ļauj ne tikai meklēt un pārbaudīt informāciju par interesējošiem uzņēmumiem, bet arī veikt specializētas atlases, tādējādi paplašinot tirgu, tostarp, piesaistot jaunus klientus un sadarbības partnerus no konkrētām nozarēm ne tikai Latvijā, bet arī Igaunijā. Lai uzzinātu vairāk pat datu atlases iespējām, aicinām sazināties ar savu klientu konsultantu vai arī Lursoft Klientu apkalpošanas centru, rakstot uz info@lursoft.lv vai zvanot pa tālruni 67844300.