Lursoft semināri

09.03. seminārs: Politiski nozīmīgu personu pārbaude un riski darījumos ar tām

2023. gada 17. februāris

Politiski nozīmīgas personas statusa pārbaude ir obligāta prasība Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma subjektiem. Šāds statuss neliedz sadarboties ar šo personu vai ar to pārstāvēto organizāciju, taču politiski nozīmīga persona tiek uzskatīta par paaugstināta riska personu dēļ tās ietekmes publiskajā sektorā.

Darījumi ar politiski nozīmīgām personām ir padziļināti jāuzrauga, lai mazinātu korupcijas un naudas atmazgāšanas riskus.

Pasaulē daudzi izmeklēšanas gadījumi ir pierādījuši, ka visbiežāk politiski nozīmīgas personas prettiesisko darbību – kukuļošanu, krāpšanu, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju – īsteno caur saistītām personām: radiniekiem, laulātajiem, draugiem un darījumu partneriem. Tādēļ NILLTPFN likuma subjektiem nepieciešams noskaidrot, kuri klienti ir uzskatāmi par politiski nozīmīgu personu, to radiniekiem vai cieši saistītām personām.

SEMINĀRA JAUTĀJUMI:

 • Kas ir politiski nozīmīga persona un kādu amatu pārstāvjiem tiek piešķirts šāds statuss?
 • Kas ir politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis?
 • Kas ir ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona?
 • Kādi riski pastāv darījumos ar politiski nozīmīgām personām?
 • Darījumu uzraudzība.
 • Politiski nozīmīgu personu pārbaude un noskaidrošana.
 • Politiski nozīmīgu personu uzraudzība.

SEMINĀRU VADA:

 • Gints Metāls, Mg. iur, doku.lv AML projektu vadītājs, International Compliance Association (ICA) sertificēts AML speciālists
 • Jānis Rozenbergs, “Lursoft IT” SIA Korporatīvo klientu konsultants

SEMINĀRA NORISE:  2023. gada 9. martā no plkst. 10.00 līdz 12.00 tiešsaistes video platformā MS Teams.

DALĪBAS MAKSA:

 • Dalības maksa 50,00 EUR + PVN.
 • Īpašais piedāvājums SIA “Lursoft IT” klientiem, kuriem sadarbības līgumā nav iekļauti bezmaksas semināri, – dalības maksa 30,00 EUR + PVN.
 • Klientiem, kuriem ir noslēgts sadarbības līgums ar SIA “Lursoft IT”, kas paredz semināru apmeklējumu, – dalība seminārā bez maksas.

Dalībnieku skaits ir ierobežots.

Pieteikšanās atvērta līdz š.g. 7. martam vai, kamēr tiks sasniegts maksimālais dalībnieku skaits.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*