Blog

Dienas bizness: Likvidēto svars tautsaimniecībā

2023. gada 2. februāris

2022. gadā likvidēto uzņēmumu “aiziešanas” iemesli un cēloņi, visticamāk, ir citi nekā tiem uzņēmumiem, kuri tika likvidēti 2019.–2020. gadā

To rāda SIA Lursoft pētījums par likvidēto uzņēmumu neto apgrozījumu, peļņu, samaksātajiem nodokļiem un darbinieku skaitu. Likvidētie uzņēmumi vidēji ik gadu ir nodarbinājuši vismaz 10 000 cilvēku un nodokļos samaksājuši vismaz 40 000 eiro.

“Atceroties 2018. un 2019. gadu, kad finanšu sektora kapitālā remonta pasākumu ietvaros tika uzsākta arī kampaņveidīga reģistru attīrīšana no faktiski nestrādājošiem uzņēmumiem, to varēja ieraudzīt arī likvidēto uzņēmumu skaita straujā pieaugumā – 2018. gadā tika likvidēti vairāk nekā 20,7 tūkstoši uzņēmumu, savukārt 2019. gadā vēl vairāk – 23,8 tūkstoši,” stāsta SIA Lursoft valdes locekle Daiga Kiopa.

Vērtējot 2019. gadā likvidēto uzņēmumu pēdējo divu gadu finanšu rezultātus pirms to likvidācijas, paveras interesanta aina. 2017. gadā no visiem šajā grupā esošajiem uzņēmumiem gada pārskatus iesniedza 4079 (jeb 17%) uzņēmumi, savukārt 2018. gadā – tikai 11%. “Kaut arī gada pārskatus divus gadus pirms likvidācijas iesniedzis procentuāli neliels skaits uzņēmumu, tomēr tie bijuši gan darba devēji vairākiem tūkstošiem strādājošo, gan arī devuši pienesumu budžetā kā nodokļu maksātāji,” tā D. Kiopa. Proti, visos 2019. gadā likvidētajos uzņēmumos divus gadus pirms likvidācijas, tātad 2017. gadā, kopējais strādājošo skaits pārsniedza 24 000, savukārt 2018. gadā – gandrīz 16 000. “Secinājums, ka tā saucamie čaulu uzņēmumi bijuši daļa no kopumā likvidētajiem,” skaidro D. Kiopa.

Pētījums rāda, ka viena 2019. gadā likvidētā uzņēmuma vidējais samaksāto nodokļu apjoms kopbudžetā 2017. gadā pārsniedza 3 tūkst. eiro, bet 2018. gadā – 2,7 tūkst. eiro (tātad kritums 10%). Līdztekus pētījumā vērtēts arī 2019. gadā likvidēto uzņēmumu kopējā apgrozījuma un peļņas apjoms, kas parāda, ka kopējais apgrozījums 2017. gadā pārsniedzis 539,7 milj. eiro (tas ir 0,9% no visu Latvijas uzņēmumu kopējā apgrozījuma attiecīgajā gadā), bet 2018. gadā – 225,6 milj. eiro (0,34% no Latvijas visu uzņēmumu apgrozījuma). “Varam secināt, ka 2019. gadā likvidēto uzņēmumu ekonomiskā aktivitāte gadu, pirms tie tikuši likvidēti, bijusi salīdzinoši zema,” norāda D. Kiopa.

LASĪT VISU RAKSTU

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*