Blog

Kurās nozarēs šogad visvairāk jaunu uzņēmumu?

2022. gada 16. septembris

Regulāri apkopojot statistiku par jaunu uzņēmumu reģistrēšanu, redzams, ka šogad vien atsevišķos mēnešos jaunreģistrēto uzņēmumu skaits bijis lielāks nekā pērn attiecīgajā periodā.

Lursoft analizējis, kurās nozarēs šogad reģistrēts vislielākais jauno uzņēmumu skaits, kā arī pētījis, vai pastāv atšķirība nozaru popularitātē šogad un pērn pirmajos sešos mēnešos reģistrēto uzņēmumu vidū.

Šogad pirmajā pusgadā reģistrēti 4305 jauni uzņēmumi, par 532 mazāk nekā 2021.gada attiecīgajā periodā, savukārt likvidēti 5799 uzņēmumi, no tiem 3293 gadījumos Uzņēmumu reģistrs jau iepriekš bija pieņēmis lēmumu par to darbības izbeigšanu.

Lursoft izpētījis, ka teju desmitā daļa no visiem šī gada pirmajos sešos mēnešos reģistrētajiem uzņēmumiem darbojas mazumtirdzniecības nozarē. Pērn no pirmajā pusgadā reģistrētajiem uzņēmumiem mazumtirdzniecību kā savu pamatdarbības nozari norādījuši 12,11% no jaunajiem uzņēmumiem.

Interesanti, ka šogad skaitliski vairāk ir to jauno uzņēmumu, kas nolēmuši strādāt sauszemes un cauruļvadu transporta nozarē. Lursoft izpētījis, ka pērn pirmajos sešos mēnešos reģistrēti 208 jauni sauszemes un cauruļvadu transporta nozares uzņēmumi, bet šogad pirmajā pusgadā – jau 355. Jāizceļ vēl viena pozitīva tendence – samazinoties likvidēto uzņēmumu skaitam nozarē, šogad pirmajā pusgadā vērojams pozitīvs uzņēmumu skaita pieaugums sauszemes un cauruļvadu transporta sektorā, jo jauno uzņēmumu bijis vairāk nekā likvidēto. Šobrīd nozarē reģistrēti kopumā 6899 uzņēmumi.

Nozares ar lielāko uzņēmumu skaitu

Nr.p.k.NozareNozarē reģistrēto uzņēmumu skaits
1.Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītas palīgdarbības21003
2.Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus18663
3.Operācijas ar nekustamo īpašumu11578
4.Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus10745
5.Specializētie būvdarbi7169
6.Sauszemes transports un cauruļvadu transports6899
7.Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts5638
8.Juridiskie un grāmatvedības pakalpojumi4827
9.Ēku būvniecība4769
10.Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana4717

Lursoft izpētījis, ka jauno uzņēmumu skaits pārsniedzis likvidēto uzņēmumu daudzumu vien atsevišķās nozarēs. Vēl bez iepriekšminētās sauszemes un cauruļvadu transporta nozares pozitīva dinamika pirmajā pusgadā vērojama arī elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas nozarē, kā arī jomā, kas saistīta ar finanšu pakalpojumu darbībām. Tāpat arī par 10 jauniem uzņēmumiem vairāk nekā pirmajā pusgadā likvidēto bijis arī mēbeļu ražošanas nozarē. Vēl vairākās nozarēs kopējais uzņēmumu skaits pirmā pusgada beigās nemainījies vai arī mainījies minimāli. Piemēram, viesu izmitināšanas nozarē, kur 2022.gada pirmajos sešos mēnešos likvidēti 37 uzņēmumi, bet reģistrēti jauni – 40.

Visievērojamākais uzņēmumu skaita kritums šī gada pirmā pusgada beigās reģistrēts tirdzniecībā, lauksaimniecībā un specializēto būvdarbu sektorā. Lursoft apkopotā informācija atklāj, ka šogad pirmajos sešos mēnešos reģistrēti nepilni 400 mazumtirdzniecības uzņēmumi, kamēr likvidēto bijis par 200 vairāk. Par 200 vairāk likvidēto nekā jaunreģistrēto šajā periodā bijis arī vairumtirdzniecības nozarē. Par 117 likvidētiem uzņēmumiem vairāk nekā jaunreģistrēto šogad pirmajos sešos mēnešos bijis arī augkopības un lopkopības nozarē. Jāpiebilst, ka minētā nozare, atšķirībā no pagājušā gada, šogad apskatītajā periodā vairs neatrodas starp TOP 10 līderēm pēc jauno uzņēmumu skaita. Pārējās aizvadītā gada TOP 10 nozares sarakstā atrodamas arī šogad, lai arī tās savstarpēji mainījušas pozīcijas.

Neskatoties uz to, ka jauno uzņēmumu skaits šī gada pirmajos sešos mēnešos nozarē bijis mazāks nekā pērn attiecīgajā periodā, līderos pēc jauno uzņēmumu skaita aizvien atrodas mazumtirdzniecība, tāpat arī 4. vietu starp pirmajā pusgadā reģistrēto uzņēmumu nozarēm saglabājusi vairumtirdzniecība.

TOP 10 sarakstu 2022.gadā pametot augkopībai un lopkopībai, tās vietā šogad sarakstā atrodami pārējo individuālo pakalpojumu sniedzēji. Jāpiebilst, ka augkopība un lopkopība pēc reģistrēto jauno uzņēmumu skaita 2022.gada pirmajā pusgadā atrodas 13.vietā.

Starp TOP 10 populārākajām jaunreģistrēto uzņēmumu nozarēm tikai jau iepriekšminētajā sauszemes un cauruļvadu transporta jomā jauno uzņēmumu šī gada pirmajos sešos mēnešos bijis vairāk nekā likvidēto.

TOP 10 populārākās jaunreģistrēto uzņēmumu nozares gada pirmajos sešos mēnešos

Nr.p.k.2021.gads, uzņēmumu skaits2022.gads, uzņēmumu skaits
1. Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus (586)Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus (396)
2.Operācijas ar nekustamo īpašumu (314)Sauszemes un cauruļvadu transports (355)
3.Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītās darbības (236)Operācijas ar nekustamo īpašumu (219)
4.Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus (233)Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus (212)
5.Ēdināšanas pakalpojumi (225)Specializētie būvdarbi (194)
6.Sauszemes un cauruļvadu transports (208)Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības (179)
7.Specializētie būvdarbi (195)Ēdināšanas pakalpojumi (169)
8.Ēku būvniecība (150)Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts (132)
9.Augkopība un lopkopība, medniecība un saistītās palīgdarbības (145)Ēku būvniecība (131)
10.Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība un remonts (140)Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (113)

Vairākas no nozarēm, kas iekļuvušas starp TOP 10 populārākajām jomām jaunreģistrēto uzņēmumu vidū, ir atrodamas arī starp biežāk likvidēto uzņēmumu nozarēm.

Piemēram, par mazumtirdzniecību, kas uzņēmumu skaita ziņā ir viena no lielākajām nozarēm Latvijā, aizvien saglabājas liela interese, tāpēc tā ir līderos starp jaunajiem uzņēmumiem, taču vienlaikus, ņemot vērā sīvo konkurenci nozarē, – pirmajā vietā arī likvidēto uzņēmumu skaita ziņā. Šogad pirmajos sešos mēnešos likvidēti 630 mazumtirdzniecības uzņēmumi. Jānorāda gan, ka tas ir par 32,42% mazāk nekā pērn attiecīgajā periodā. Kopumā mazumtirdzniecībā Latvijā reģistrēti 18663 uzņēmumi.

Šogad sarucis arī vairumtirdzniecībā likvidēto uzņēmumu skaits. Lursoft apkopotā informācija atklāj, ka 2022.gadā laika posmā no janvāra līdz jūnija beigām likvidēti 427 šīs nozares uzņēmumi, kamēr pērn attiecīgajā periodā to bijis ievērojami vairāk – 711.

Nozaru saraksts, kurās likvidēts lielākais uzņēmumu skaits, šogad saglabājies līdzīgs kā aizvadītajā gadā. Starp 10 nozarēm, kurās gada pirmajos sešos mēnešos likvidēts vislielākais uzņēmumu skaits, gan vairs nav atrodama automobiļu un motociklu tirdzniecība un remonts, tā vietā sarakstā iekļuvusi augkopība un lopkopība. 

Salīdzinot, kā mainījies likvidēto uzņēmumu skaits nozarēs, redzams, ka līdz ar kopējā likvidēto uzņēmumu skaita samazinājumu arī teju visās biežāk likvidēto uzņēmumu nozarēs reģistrēts skaita samazinājums. Izņēmums ir vien augkopības un lopkopības nozare, kur šogad pirmajos sešos mēnešos likvidēto uzņēmumu bijis par 19,32% vairāk nekā pērn attiecīgajā periodā.

Jānorāda, ka šogad pirmajā pusgadā vēl bez augkopības un lopkopības bijušas vien dažas nozares, kurās likvidēto uzņēmumu skaits pret pagājušā gada attiecīgo periodu palielinājies. Tāda situācija ir, piemēram, zivsaimniecībā, radošo, māksliniecisko un izklaides darbības nozarē.

Nozares, kurās gada pirmajos sešos mēnešos likvidēts vislielākais skaits uzņēmumu

Nr.p.k.2021.gads, uzņēmumu skaits2022.gads, uzņēmumu skaits
1.Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus (874)Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus (630)
2.Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus (711)Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus (427)
3.Operācijas ar nekustamo īpašumu (448)Specializētie būvdarbi (301)
4.Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (371)Operācijas ar nekustamo īpašumu (259)
5.Specializētie būvdarbi (365)Sauszemes un cauruļvadu transports (242)
6.Sauszemes un cauruļvadu transports (322)Augkopība un lopkopība (210)
7.Ēdināšanas pakalpojumi (275)Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības (201)
8.Automobiļu un motociklu tirdzniecība un remonts (253)Ēdināšanas pakalpojumi (194)
9.Ēku būvniecība (250)Pārējo individuālo pakalpojumu sniegšana (191)
10.Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības (244)Ēku būvniecība (188)

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*