Blog

Lursoft Notikumu kalendārā pieejama informācija arī par izmaiņām Publisko personu un iestāžu sarakstā

2022. gada 9. septembris

Lai nodrošinātu iespēju vienkopus ērti pārskatīt reģistros veiktās izmaiņas, Lursoft Notikumu kalendārs tagad papildināts arī ar informāciju par izmaiņām Publisko personu un iestāžu sarakstā.

Lursoft Notikumu kalendārā iespējams pārskatīt, kuram no Publisko personu un iestāžu sarakstā esošajiem subjektiem konkrētajā dienā vai laika periodā veiktas, piemēram, izmaiņas amatpersonās, nosaukumā vai arī cita veida izmaiņas. Tāpat arī kalendārā iespējams uzzināt, ja Publisko personu un iestāžu sarakstā reģistrēts jauns subjekts vai arī likvidēts kāds no jau esošajiem.

Padziļinātākai informācijas izpētei Lursoft Notikumu kalendārs nodrošina iespēju arī iepazīties ar publiskās personas vai iestādes izziņu, kurā ietverta plaša un vispusīga informācija par konkrēto subjektu.

Notikumi Publisko personu un iestāžu sarakstā

Lursoft Notikumu kalendārā iespējams gan sekot līdzi iesniegtajiem gada pārskatiem, gan tajā arī iekļauta informācija par izmaiņām:

  • Komercreģistrā;
  • Uzņēmumu reģistrā;
  • Biedrību un nodibinājumu reģistrā;
  • Maksātnespējas reģistrā;
  • Sankciju sarakstos;
  • Politisko partiju reģistrā;
  • Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrā;
  • Pārstāvniecību reģistrā;
  • Šķīrējtiesu reģistrā.

Izmantojot Lursoft Notikumu kalendāru, ikvienam ir iespēja ātri pārlūkot informāciju par notikumiem reģistros, veikt dati atlasi, lai iegūtu primāro informāciju, kas noderīga jaunu klientu piesaistei, biznesa aktivitātes izpētei konkrētā periodā u.c. nolūkiem.

Šogad kopš gada sākuma Lursoft Notikumu kalendārā fiksēta informācija jau par vairāk nekā 270 tūkstošiem notikumu.

Uz Lursoft Notikumu kalendāru

Pastāvīgai klientu uzraudzībai Lursoft aicina uzņēmējus izmantot Klientu Portfeļa monitoringu, kas nodrošinās nepārtrauktu sekošanu līdzi izmaiņām savu klientu statusā.

Lai uzzinātu, kā Lursoft risinājumi var palīdzēt uzraudzīt savus klientus, kā arī iegūtu informāciju par plašākām datu atlases iespējām, aicinām sazināties ar savu klientu konsultantu vai arī Lursoft Klientu apkalpošanas centru, rakstot uz info@lursoft.lv vai zvanot 67844300.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*