Blog

Jaunas SIA reģistrācijas valsts nodevu plāno samazināt no 150 eiro uz 75 eiro

2021. gada 25. augusts

Otrdien, 24. augustā, valdība atbalstīja priekšlikumu samazināt jaunas SIA reģistrācijas valsts nodevu no 150 eiro uz 75 eiro.

Vienlaikus tiek palielinātas valsts nodevas par reorganizācijas līguma (lēmuma) projekta vai tā grozījumu reģistrēšanu (pievienošanu lietai), pārveidošanu, par ieraksta izdarīšanu komercreģistrā par katru reorganizācijā iesaistīto komercsabiedrību un par apliecinājuma izsniegšanu par tādu darbību un formalitāšu pabeigšanu, kuras jāveic pirms apvienošanās, dibinot Eiropas komercsabiedrību, vai pirms Eiropas komercsabiedrības juridiskās adreses pārcelšanas uz citu dalībvalsti, kā arī par izmaiņu reģistrāciju komercreģistrā un individuālā komersanta un komersanta filiāles izslēgšanu no reģistra.

Finanšu ministrija skaidro, ka valsts nodevu apmēri par ierakstu izdarīšanu komercreģistrā būtiski nav pārskatīti kopš 2001. gada, kad tās tika noteiktas pirmo reizi līdz ar komercreģistra izveidošanu. 2014. gadā valsts nodevas tika pārvērstas no latiem uz eiro, savukārt 2016. gadā veiktie grozījumi bija vērsti uz valsts nodevu piemērošanas vienkāršošanu. Proti, valsts nodevu pozīcijas tika apvienotas un noapaļotas, lai tās vieglāk piemērot.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*