Blog

Maksātnespējīgo uzņēmumu rindās pērn visbiežāk nonākuši tirgotāji un ēdinātāji

2021. gada 21. janvāris

Uz ierosināto maksātnespējas procesu skaitu pērn būtisku ietekmi atstājuši koronavīrusa Covid-19 pandēmijas ierobežošanai ieviestie pasākumi, kas sākotnēji paredzēja līdz 1.septembrim aizliegt iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumus, ja pastāv kāda no Maksātnespējas likuma 57.panta pirmās daļas 1., 2., 3. vai 4.punktā minētajām juridiskās personas maksātnespējas pazīmēm, savukārt aizvadītā gada 23.decembrī stājās spēkā grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, kas paredz maksātnespējas moratorija noteikšanu līdz š.g. 1.martam.

Lursoft izpētījis, ka 2020.gadā maksātnespēja ierosināta 1378 personām, no tām 374 ir juridiskas personas. Salīdzinot ar gadu iepriekš, kopējais ierosināto maksātnespējas procesu skaits samazinājies teju par ceturto daļu. Ja fiziskām personām ierosinātu maksātnespējas procesu bijis par piektdaļu mazāk nekā 2019.gadā, tad juridiskajām personām – pat par trešdaļu. Salīdzinot juridiskām personām ierosināto maksātnespējas procesu skaitu pa mēnešiem, redzams, ka gandrīz visus mēnešus aizvadītajā gadā pasludināto maksātnespēju bijis mazāk nekā 2019.gadā. Izņēmums ir pagājušā gada novembris un decembris.

Jānorāda, ka, neskatoties uz to, ka fizisko personu maksātnespēju pēdējo desmit gadu laikā bijis vairāk nekā juridisko personu procesu, pēc Lursoft aprēķiniem, arī daļa maksātnespējīgo fizisko personu saistītas ar biznesa vidi. Lursoft izpētījis, ka no 1004 fiziskajām personām, kurām 2020.gadā pasludināta maksātnespēja, 184 procesa pasludināšanas brīdī bijušas amatpersonas vai dalībnieces uzņēmumos, savukārt vēl 432 personas iepriekš ieņēmušas amatus uzņēmumu valdēs un/ vai bijušas to kapitāldaļu turētāju vidū. 

Maksātnespējīgo uzņēmumu rindās nonākuši dažāda vecuma uzņēmumi – gan firmas, kas dibinātas 1992.gadā, gan arī tādas, kas reģistrētas vien gadu pirms maksātnespējas. Tomēr vidējais maksātnespējīgo uzņēmumu vecums ir 8 gadi. Tikpat, cik dažāds ir šo uzņēmumu vecums, tik dažādas ir arī to pārstāvētās darbības jomas. Lursoft izpētījis, ka starp uzņēmumiem, kas pagājušajā gadā pasludināti par maksātnespējīgiem, ir gan tirgotāji, gan pārtikas produktu ražotāji, arī būvnieki, pasākumu un viesu izmitināšanas nozarēs strādājoši uzņēmumi.

Visplašākajā skaitā starp uzņēmumiem, kuriem 2020.gadā pasludināta maksātnespēja, ir tirgotāji – gan vairumtirgotāji, gan mazumtirgotāji. Jāteic, ka tas nav nekas pārsteidzošs, ņemot vērā, ka tirdzniecība ir populārākā uzņēmējdarbības nozare Latvijas uzņēmumu vidū. Arī 2019.gadā tirgotāji atradušies pirmajās vietās starp uzņēmumiem, kuriem visbiežāk pasludināta maksātnespēja. Arī saraksta trešā un ceturtā pozīcija pērn saglabājusies bez izmaiņām, šajās vietās ierindojoties ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem un ēku būvniecības uzņēmumiem. Izmaiņas notikušas saraksta piektajā pozīcijā, kur 2019.gadā ierindojās specializēto būvdarbu veicēji, bet pērn – sauszemes un cauruļvadu transporta uzņēmumi.

TOP 5 nozares, kurās 2020.gadā bijis visvairāk maksātnespējas pieteikumu:

  1. Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus;
  2. Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus;
  3. Ēdināšanas pakalpojumi;
  4. Ēku būvniecība;
  5. Sauszemes un cauruļvadu transports.

No sauszemes un cauruļvadu transporta nozarē strādājošajiem uzņēmumiem, kuriem pagājušajā gadā pieteikta maksātnespēja, lielākais uzņēmums ir SIA “Timber MH”. Lursoft izziņas informācija liecina, ka vēl 2019.gadā tas apgrozījis 1,41 milj. EUR, tiesa, gads noslēgts ar 100,85 tūkst. EUR zaudējumiem. Jāteic, ka vēl pirms pagājušā gada maijā pasludinātā maksātnespējas procesa, februārī VID pieņēmis lēmumu par minētā uzņēmuma saimnieciskās darbības apturēšanu. Jānorāda, ka uzņēmumam nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro, reģistrēts jau kopš 2019. gada aprīļa, šobrīd tam sasniedzot 53,45 tūkst. EUR. Papildus saimnieciskās darbības apturēšanai, VID jau 2019.gada augustā uzņēmumam piemērojis aizliegumu reģistrēt komercķīlas, tās pārjaunot vai grozīt, savukārt pagājušā gada februārī VID piemērojis transporta nozarē strādājošajam SIA “Timber MH” vēl vienu nodrošinājumu, liedzot veikt uzņēmuma reorganizāciju.

Lursoft izpētījis, ka SIA “Timber MH” nebūt nav vienīgais, kurš vēl gadu pirms maksātnespējas pasludināšanas apgrozījis vairāk nekā 1 milj. EUR. Šādi uzņēmumi kopskaitā bijuši 22.

Vislielākais apgrozījums no uzņēmumiem, kuriem pērn pasludināta maksātnespēja, 2019.gadā bijis mazumtirgotājam SIA “MOBILUX LATVIA”, kas gadu pirms maksātnespējas pasludināšanas apgrozījis 9,30 milj. EUR, kas gan ir par 34,70% mazāk nekā gadu iepriekš, savukārt 2017.gadā tirgotāja apgrozījums sasniedzis pat 29,22 milj. EUR. Sākotnēji, 2020.gada janvārī, uzņēmumam ierosināts tiesiskās aizsardzības process, bet decembrī tas izbeigts, jo tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu nav atbalstījis Maksātnespējas likuma 42.panta trešajā daļā noteiktais kreditoru vairākums. Dažas dienas vēlāk pēc tiesiskās aizsardzības procesa izbeigšanas pasludināta SIA “MOBILUX LATVIA” maksātnespēja. Šobrīd tirgotājam reģistrēts 1,78 milj. EUR liels nodokļu parāds.

Tāpat kā SIA “MOBILUX LATVIA” un SIA “Timber MH”, nodokļu parādi maksātnespējas procesa pasludināšanas brīdī bija reģistrēti lielākajai daļai, t.i., 88,24%, no visiem uzņēmumiem, un to kopējais nodokļu parāds maksātnespējas pasludināšanas brīdī sasniedzis 33,25 milj. EUR.

Astoņos gadījumos nodokļu parāds pārsniedzis pat 1 milj. EUR atzīmi, savukārt SIA “NEMO HOLDINGS” maksātnespējas pasludināšanas brīdī parāda apmērs sasniedzis pat 2,45 milj. EUR. Lursoft pieejamā informācija rāda, ka 2015.gadā tika ierosināts SIA “NEMO HOLDINGS” tiesiskās aizsardzības process, kas dažus mēnešus vēlāk izbeigts, vēl viens tiesiskās aizsardzības process ierosināts pēc gada, taču arī tas dažus mēnešus vēlāk izbeigts. Visbeidzot pagājušā gada janvārī atkritumu un lūžņu vairumtirgotājam SIA “NEMO HOLDINGS” pasludināta maksātnespēja, bet gada beigās uzņēmums likvidēts.

Pēc Lursoft aprēķiniem, no visiem uzņēmumiem, kuriem 2020.gadā pasludināta maksātnespēja, desmitajai daļai maksātnespējas vai tiesiskās aizsardzības procesi bijuši reģistrēti arī iepriekš.

Jāteic, ka bez nodokļu parādiem, kas raksturīgi lielākajai daļai uzņēmumu, kam 2020.gadā pasludināta maksātnespēja, vēl viena kopīga iezīme vairāk nekā pusei šo uzņēmumu ir arī nodrošinājumi. Dažāda veida liegumi maksātnespējas pasludināšanas brīdī bija reģistrēti 51,34% no visiem uzņēmumiem. 

Lursoft aprēķinājis, ka uzņēmumi, kuriem aizvadītajā gadā pasludināta maksātnespēja, 2019.gadā kopā apgrozījuši 87,27 milj.EUR un ar darba vietām nodrošinājuši 2190 strādājošos. Tiesa, šo uzņēmumu kopējie zaudējumi sasnieguši 20,64 milj. EUR. Tomēr ne visi uzņēmumi strādājuši ar zaudējumiem. Piemēram, ceļu būves firma SIA “FORMATEX” vēl 2019.gadā strādājusi gan ar apgrozījuma, gan peļņas kāpumu, rādītājiem pieaugot līdz, attiecīgi, 1,64 milj. EUR un 142,03 tūkst. EUR. Kādus rezultātus uzņēmumam izdevies sasniegt 2020.gadā, vēl nav zināms, taču, kā redzams Lursoft izziņā, tā nodokļu parāds ar katru mēnesi tikai pieaudzis. Ja vēl pagājušā gada februāra sākumā SIA “FORMATEX” nodokļu parāds bija 5,32 tūkst. EUR, tad jau februāra beigās tas bija pieaudzis līdz 99,22 tūkst. EUR, un turpinājis palielināties arī turpmāk. Uzņēmuma maksātnespēja pasludināta pagājušā gada septembrī, bet dažus mēnešus pirms tam SIA “FORMATEX” bija ierosināts arī tiesiskās aizsardzības process.

Aizvadītais gads bijis milzu pārbaudījums ļoti lielai daļai uzņēmumu, izaicinājumiem turpinoties arī šajā gadā. Vieni no pirmajiem koronavīrusa pandēmijas radītās sekas izjuta tūrisma un viesmīlības sektorā strādājošie uzņēmumi, kas, iespējams, daļai uzņēmēju licis aizdomāties par maksātnespējas pieteikšanu savam uzņēmumam, saskatot to kā vienīgo risinājumu sarežģītajai situācijai. Tiesa, ne visiem par maksātnespēju likusi izšķirties Covid-19 pandēmija, jo parādi, nenomaksāti nodokļi un zaudējumi uzkrāti vēl pirms vīrusa izplatīšanās.

Piemēram, ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs SIA “Centrālais”, kam kopš 2019.gada janvāra reģistrēta struktūrvienība “Centrālais Gastro Tirgus” Rīgas Centrāltirgū. Lursoft pieejamā informācija rāda, ka uzņēmumam reģistrēti 29 kavēti maksājumi, tāpat arī vairāk nekā 200 tūkst. EUR liels nodokļu parāds. Nodokļu parāds reģistrēts arī SIA “Centrālais” vienīgajam īpašniekam SIA “INTERNATIONAL SV”, un VID Nodokļu nomaksas veicināšanas pārvalde pagājušā gada augustā pieņēmusi arī lēmumu liegt uzņēmumam reģistrēt komercķīlas, tās pārreģistrēt, pārjaunot vai grozīt. Tiesa, neskatoties uz nodokļu parādu, pērn nogalē, pēc tam, kad izbeigts martā ierosinātais tiesiskās aizsardzības process, SIA “INTERNATIONAL SV” darbiniekiem izmaksāta atlīdzība par dīkstāvi. Jāpiebilst, ka valsts atbalstu pandēmijas radīto seku pārvarēšanai – atlīdzības izmaksu dīkstāvē esošajiem darbiniekiem vai arī nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu – saņēmuši 17 no 374 uzņēmumiem, kuriem 2020.gadā pasludināta maksātnespēja. Plašsaziņas līdzekļos publiskotā informācija liecina, ka Rīgas Centrāltirgus aizvadītā gada aprīlī nolēmis lauzt nomas līgumu ar Centrālais Gastro Tirgus īpašnieku SIA “INTERNATIONAL SV”, jo uzņēmums ilgstoši nav pildījis savas finansiālās saistības. 

Vēl viens ēdināšanas sektorā strādājošs uzņēmums, kas 2020.gadā turpinājis cīnīties ar maksātspējas problēmām, ir SIA “Čilija pizza”, kam šobrīd vairs nav nevienas aktīvas struktūrvienības, izņemot biroju. Pēdējās uzņēmuma picērijas no struktūrvienību reģistra izslēgtas pagājušā gada vasarā. Lursoft dati liecina, ka 2020.gada februārī SIA “Čilija pizza” tika ierosināts tiesiskās aizsardzības process, kas izbeigts maijā, jo tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plānu nebija atbalstījis kreditoru vairākums, savukārt novembrī pasludināta uzņēmuma maksātnespēja. Šobrīd Lursoft datu bāzē pieejama informācija par vairākiem desmitiem maksājumu, kuru apmaksu nokavējis SIA “Čilija pizza”, bet tā nodokļu parāds pieaudzis līdz 851,90 tūkst. EUR. Jānorāda, ka SIA “Čilija pizza” īpašnieks, lietuviešu UAB “Čili Holdings” 2018.gadā Latvijā reģistrējis vēl vienu uzņēmumu – SIA “Čili Take Away”. 2019.gadā tas apgrozījis 413,68 tūkst. EUR un nodarbinājis 29 darbiniekus. Šobrīd uzņēmums uzkrājis 5,55 tūkst. EUR nodokļu parādu.

Papildu informācija:

Maksātnespējas reģistra statistika

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*