Blog

Lursoft Sankciju katalogs – vienkopus pieejami visi svarīgākie Latvijas un starptautisko sankciju saraksti

2020. gada 24. novembris

Klientu izpēte nav tikai abstrakts process, kas attiecas uz atsevišķiem uzņēmumiem, bet gan ikviena uzņēmēja neatņemama ikdienas sastāvdaļa, izvērtējot savu klientu pirms darījuma slēgšanas. 

Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likums nosaka, ka tā prasības ir saistošas ikvienai personai –  gan fiziskai personai, gan arī juridiskai personai, tai skaitā valsts un pašvaldību iestādēm un organizācijām. Likums paredz pienākumu visiem ievērot sankcijas, un tas, savukārt, nozīmē to, ka  visiem ir pienākums izvērtēt sankciju riskus un pārbaudīt savus klientus.

Jāatzīmē, ka klienta izpētes procesā jāapstrādā liels informācijas apjoms, kas bieži vien var radīt grūtības, jo izpētes process ir laikietilpīgs, prasot no darbiniekiem arī zināšanas, kāda informācija vajadzīga, kur tā iegūstama un kā analizējama.

Tāpēc Lursoft, balstoties uz savu vairākus desmitus gadu ilgo pieredzi informācijas pakalpojumu sektorā, radījis vairākus pakalpojumus, kas būtiski atvieglo klientu izpētes procesu, padarot to ātrāku, lētāku un vienkāršāku, vienlaikus, kas ir ne mazāk svarīgi, arī nodrošinot iespēju pierādīt uzraugošajām iestādēm, ka klienta izpēte patiesi veikta.

Viens no šādiem pakalpojumiem ir Sankciju katalogs, kas ļauj pārbaudīt, vai klients, vai arī tā īpašnieki nav iekļauti Latvijas vai arī citos starptautiskajos sankciju sarakstos, jo katalogā iekļauti Latvijas, ANO, Eiropas Savienības un ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) sankciju sarakstos iekļautie subjekti, tostarp gan personas, gan organizācijas, gan lidaparāti un kuģi. Šobrīd Sankciju katalogā atrodami 11876 subjekti, pret kuriem ir vērstas aktīvas sankcijas. To vidū ir 7064 personas,  4480 organizācijas, 397 kuģi un 277 lidaparāti.

Lursoft Sankciju katalogs tiek nepārtraukti aktualizēts no pirmavotiem, nodrošinot tā lietotājiem piekļuvi vienmēr aktuālai informācijai un sniedzot iespēju pārskatīt arī kataloga vēsturiskos datus, lai pārliecinātos, ka interesējošais subjekts iepriekš nav atradies kādā no sankciju sarakstiem, jo arī šādu informāciju līguma slēgšanas procesā nedrīkst atstāt bez ievērības.

Būtiski, ka Lursoft lietotāju pieprasījumi Sankciju katalogā tiek protokolēti, lai to varētu nepieciešamības gadījumā izmantot kā pierādījumu tam, ka ievērota likumā noteikto prasību izpilde veikt klientu izpēti.

UZ SANKCIJU KATALOGU

Lietotāju ērtībām Sankciju katalogā tiek nodrošināta ērta meklēšana, ļaujot meklēt pēc:

  • Vārda vai nosaukuma;
  • Adreses;
  • Dokumenta numura;
  • Valsts;
  • Pilsonības;
  • Dzimšanas datuma;
  • Sankcijā iekļautā subjekta veida;
  • Sankciju saraksta;
  • Dokumenta veida;
  • Programmas.

Visiem Sankciju katalogā iekļautajiem sankciju subjektiem pieejamas pārskatāmas izziņas, kurās iekļauta informācija par sarakstu, kurā attiecīgā persona, organizācija vai transportlīdzeklis iekļauts, kā arī identifikācijas dokumentiem, adresi u.c. informācija, kas svarīga klientu izpētes procesā.

Ārlietu ministrija izstrādātajās vadlīnijās aicina ikvienu uzņēmumu, kuram nav saskaņā ar Sankciju likumu pienākums izveidot iekšējo kontroles sistēmu, tomēr izstrādāt riska novērtējumu un atbilstoši šim risku novērtējumam lemt par kontroles sistēmas izveidi. Ministrija norāda, ka risku novērtējums un iekšējā kontroles sistēma ir pasākumu kopums, ar kuriem uzņēmumi aizsargā savas biznesa intereses un pasargā sevi no iespējamām negatīvām sekām nākotnē.

Klientu izpēte ir process, kas raisa daudz jautājumu, tāpēc jau decembra sākumā Lursoft aicina uz semināriem par tēmām, kas aktuālas ikvienam uzņēmējam, iestādes vadītājam vai iepirkuma speciālistam, izvērtējot savus klientus un piegādātājus:

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par sankciju jautājumiem varat meklēt arī Ārlietu ministrijas mājas lapā.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*