Blog

Uzņēmumu atbalstam vienojas noteikt maksātnespējas pieteikšanas moratoriju līdz 2021. gada 1. martam

2020. gada 20. novembris

Turpinot darbu pie atbalsta pasākumu izstrādes komersantiem ar mērķi palīdzēt saglabāt uzņēmējdarbību, un pēc Covid-19 izplatības apturēšanas pēc iespējas ātrāk atjaunot to pilnvērtīgu darbību, pēc Ekonomikas ministrijas priekšlikuma darba grupā uzņēmējdarbības un darba ņēmēju atbalstam tika panākta vienošanās par maksātnespējas pieteikšanas moratorija noteikšanu līdz 2021. gada 1. martam. 

“Ievērojot ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī un ar to saistītos ierobežojumus, tostarp sociālās distancēšanās pasākumus, prognozējama ierobežota uzņēmumu saimnieciskā aktivitāte, kas neapšaubāmi radīs zināmus finansiālos sarežģījumus. Tādēļ valstij ir svarīgi paredzēt mehānismus, lai nodrošinātu finansiālo un tiesisko stabilitāti uzņēmējiem. Esmu gandarīts, ka partneri valdībā atbalstījuši mūsu iniciatīvu uz laiku ierobežot kreditoru tiesības iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, tādējādi saglabājot komersantiem iespēju pilnvērtīgāk turpināt savu saimniecisko darbību pat ierobežotas ekonomiskās situācijas ietvaros,” uzsver ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

Tā kā maksātnespējas process ir kolektīvā procedūra, t.sk. lai nodrošinātu kreditoru interešu aizsardzību, īpaši uzsverams, ka paša parādnieka tiesību un pienākumu apjomu minētais ierobežojums neietekmē, proti, parādnieks saglabā tiesības iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, kā arī uz viņu pilnā mērā attiecināms pienākums iesniegt juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu, ja pastāv Maksātnespējas likumā noteiktās pazīmes. 

Jānorāda, ka uzņēmējdarbības atbalstam maksātnespējas moratorijs jau bija pasludināts līdz š.g. 1.septembrim, savukārt pēc tā izbeigšanas līdz 20.novembrim juridiskām personām reģistrēti 100 maksātnespējas procesi. Lursoft dati liecina, ka šogad maksātnespēja ierosināta 323 juridiskām personām, savukārt 2019.gada laikā – 560.

Par šo priekšlikumu tiek gatavots likumprojekts, kuru  jau  tuvākajā laikā plānots iesniegt izskatīšanai valdībā un Saeimā.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*