Lursoft news

Lursoft lietotājiem tagad pieejams arī Pilnvaru reģistrs

2020. gada 20. maijs

Lursoft paplašinājis lietotājiem pieejamo reģistru klāstu, tagad sadarbībā ar Zvērinātu notāru padomi piedāvājot piekļūt arī Pilnvaru reģistra informācijai par zvērinātu notāru apliecinātajām pilnvarām un to atsaukumiem.

Šāda informācija ikvienam līguma slēdzējam ir svarīga, lai pārliecinātos, ka otra puse, ja tā darbojas uz pilnvaras pamata, ir tiesīga slēgt darījumu un pārstāvēt uzņēmumu. Pārbaudot pirms darījuma slēgšanas datus Pilnvaru reģistrā, pasargāsiet savu biznesu no krāpnieciskiem darījumiem, līdz ar to, arī no zaudējumiem.

Pilnvaru reģistrā dati tiek uzkrāti no 2018.gada 1.jūlija un patlaban tajā reģistrētas vairāk nekā 75 000 pilnvaras.

Lai nodrošinātu lietotājiem visaptverošāku informāciju, Pilnvaru reģistrā iekļauti arī izdevumā “Latvijas Vēstnesis” publicētie pilnvaru atsaukumi.

Par Pilnvaru reģistrā reģistrētajām pilnvarām pieejama šāda informācija:

 • ieraksta izdarīšanas datums un laiks;
 • ziņas par pilnvarotāju vai pilnvarotājiem (fiziskās personas vārds un uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, savukārt juridiskās personas gadījumā – nosaukums un reģistrācijas numurs);
 • ziņas par pilnvarnieku vai pilnvarniekiem (fiziskās personas vārds un uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, savukārt juridiskās personas gadījumā – nosaukums un reģistrācijas numurs);
 • ziņas ar apliecināto pilnvarojumu (pilnvarojuma izdošanas datums, numurs, skenēts papīra formas vai arī elektronisks notariālais akts), kas dod iespēju iepazīties ar pilnvaras saturu, pilnvarojuma apjomu;
 • zvērināta notāra vārds un uzvārds, kurš apliecinājis pilnvarojumu;
 • ja pilnvarojums atsaukts, atsaukuma datums un numurs, zvērināta notāra vārds un uzvārds vai arī iestādes nosaukums, kura publicējusi sludinājumu par pilnvarojuma atsaukumu;
 • oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” gads, mēnesis, diena un laidiena numurs, kurā publicēts sludinājums par pilnvarojuma atsaukumu.

UZ PILNVARU REĢISTRU

Lursoft pastāvīgi paplašina lietotājiem pieejamo pakalpojumu klāstu, lai nodrošinātu iespēju saņemt pēc iespējas plašāku informācijas apjomu, kas ļauj iegūt visaptverošu informāciju un veikt pilnvērtīgu klientu, konkurentu, piegādātāju un arī sava biznesa analīzi. Papildus pieejai vairākiem desmitiem Latvijas un arī ārvalstu reģistriem, Lursoft nodrošina arī:

 • Analītiskos pakalpojumus, tostarp datu vizualizācijas rīku Saistību grafu, kas uzskatāmi atklāj aktuālās un vēsturiskās saistības starp vairākām juridiskām vai fiziskām personām;
 • AML izziņu, kas nodrošina Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasību izpildi;
 • monitoringa pakalpojumus, ļaujot operatīvi sekot līdzi izmaiņām klientu statusā;
 • datu atlases pakalpojumus, kas ļauj atjaunot savu klientu datu bāzes, atlasīt potenciālos klientus, kā arī izvērtēt savu klientu portfeli;
 • rīku debitoru parādu sekmīgākai atguvei – Debitoru portfeli;
 • iespēju Lursoft pakalpojumus integrēt savā klientu sistēmā;
 • u.c. pakalpojumus.
Autors

Lursoft

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*