Blog

Pēdējā mēneša laikā uzņēmumu kopējais nodokļu parāds audzis par 7,5%

2020. gada 23. aprīlis

Lursoft, balstoties uz VID sniegto informāciju, aprēķinājis, ka uz š.g. 7. aprīli uzņēmumu kopējais nodokļu parāds sasniedzis 594,38 milj.EUR. Pēc tam, kad martā parāda summa, salīdzinot ar februāri, pat nedaudz samazinājusies, aprīlī tā palielinājusies par 7,5%.

Pēc Lursoft apkopotās informācijas, nodokļu parāds audzis visās nozarēs, izņemot veselību un sociālo aprūpi, kā arī elektroenerģijas, siltumapgādes un gāzes apgādes nozares. Pārsteidzoši, ka straujākais nodokļu parāda pieaugums, salīdzinot ar martu, aprīlī reģistrētas ūdens apgādes; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošanas un sanācijas nozarē. Ja vēl š.g. martā nozare bija uzkrājusi 17,06 milj.EUR nodokļu parādu, tad aprīlī tā summa palielinājusies līdz 28,16 milj.EUR, kas mēneša laikā ir pieaugums par 65,06%. Tiesa, teju pusi no nozares nodokļu parāda summas, 13,03 milj.EUR, veido AS “Latvijas zaļais elektrons” parāds. Jānorāda, ka uzņēmumam jau kopš pagājušā gada augusta ir apturēta saimnieciskā darbība un šī gada februārī tam arī izbeigta darbība. Tajā pašā laikā uzņēmuma nodokļu parāds ik mēnesi turpina palielināties.

Viens no straujākajiem nodokļu parāda apjoma pieaugumiem – ēdināšanas un izmitināšanas nozarē

Otrs straujākais nodokļu parāda pieaugums bijis izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozarē. Šī nozare bija viena no pirmajām, kura izjuta Covid-10 izraisītās pandēmijas sekas. Lursoft dati liecina, ka no visiem uzņēmumiem, kuru darbiniekiem līdz š.g. 20.aprīlim izmaksāti dīkstāves pabalsti, izmitināšanas un ēdināšanas nozarē strādā 598 uzņēmumi jeb teju piektā daļa (18,38%).

Izmitināšanas un ēdināšanas nozarē strādājošo uzņēmumu nodokļu parāds aprīļa sākumā bija 28,80 milj.EUR. Šo parādu veidoja kopskaitā 2316 nozarē strādājošie uzņēmumi. Lursoft aprēķini rāda, ka marta sākumā nozarē bija 2078 uzņēmumi ar nodokļu parādu, kas pārsniedz 150 eiro, savukārt februāra sākumā – 2080 uzņēmumi.

Lielākais nodokļu parāds starp ēdināšanas un izmitināšanas nozares uzņēmumiem uz šā gada aprīļa sākumu reģistrēts AS “Lido” – 857,01 tūkst.EUR. Jāpiebilst, ka iepriekš nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 eiro, AS “Lido” bija reģistrēts aizvadītā gada martā un pēdējā gada laikā uzņēmumam nodokļu parādi nav bijuši. Pērn AS “Lido” nodokļos valsts kopbudžetā samaksājis 11,74 milj.EUR.

No š.g. 16.aprīļa VID atbalstījis AS “Lido” nokavēto nodokļu samaksas sadali termiņos vai arī atlikšanu uz laiku līdz trīs gadiem, savukārt 17.aprīlī veikta atlīdzības izmaksa dīkstāvē esošajiem darbiniekiem. Uzņēmuma publiskotā informācija liecina, ka AS “Lido” restorāni savu darbību uz laiku apturējuši jau no 18.marta.

Otrs lielākais nodokļu parādnieks starp izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem ir SIA “Čilija pizza”. Tiesa, atšķirībā no AS “Lido”, kam iepriekš nodokļu parādi nebija reģistrēti, picēriju tīklam nodokļu parādi reģistrēti jau vairāku gadu garumā, un aprīļa sākumā tie pieauguši jau līdz 663,34 tūkst.EUR, kas veido vairāk nekā pusi no nodokļu summas, ko tas pērn visa gada laikā samaksājis nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā (2019.gadā SIA “Čilija pizza” VID administrētajos nodokļos samaksājusi 1,07 milj.EUR). Lursoft dati rāda, ka uzņēmums nav iesniedzis gada pārskatu par 2018.gadu un tam kopš š.g. februāra ir ierosināts tiesiskās aizsardzības process. Neskatoties uz uzņēmuma finansiālajām problēmām un nodokļu parādiem, 8.aprīlī tā darbiniekiem tomēr izmaksāta atlīdzība par dīkstāvi.

Lursoft pētījums atklāj, ka AS “Lido” nebūt nav vienīgais uzņēmums nozarē, kuram š.g. aprīlī reģistrēti nodokļu parādi, lai gan iepriekš tādi nav bijuši. Līdzīgā situācijā nonākuši  tādi ēdināšanas un izmitināšanas nozares uzņēmumi kā SIA “Mogotel” (262,44 tūkst.EUR nodokļu parāds), SIA “Tokyo city” (175,33 tūkst.EUR parāds), SIA “Tiamo grupa” (164,47 tūkst.EUR) un citi uzņēmumi.

 

Nodokļu parāda apjoms sadalījumā pa nozarēm

Nozare Nodokļu parāda kopsumma uz 07.04.2020., milj.EUR Nodokļu parāda izmaiņas, salīdzinot ar 07.03.2020., % Parādnieku samaksāto nodokļu apjoms valsts kopbudžetā 2019.gadā, milj.EUR
Vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība 173,82 +4,67 575,05
Apstrādes rūpniecība 115,56 +5,11 248,17
Transports un uzglabāšana 83,73 +3,78 134,74
Būvniecība 50,34 +3,07 96,21
Administratīvo un apkalpojošo dienestu darbība 30,01 +16,45 82,41
Izmitināšana un ēdināšanas pakalpojumi 28,80 +21,11 108,81
Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija 28,16 +65,06 6,88
Profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi 20,80 +4,42 67,63
Lauksaimniecība, mežsaimniecība un zivsaimniecība 15,35 +1,52 16,41
Operācijas ar nekustamo īpašumu 13,08 +4,81 53,04
Informācijas un komunikācijas pakalpojumi 10,70 +3,78 58,77
Citi pakalpojumi 8,09 +4,25 13,01
Māksla, izklaide un atpūta 4,83 +10,78 23,69
Finanšu un apdrošināšanas darbības 3,44 +11,69 25,22
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde 2,03 +4,64 2,37
Izglītība 1,81 +7,10 9,99
Veselība un sociālā aprūpe 1,63 -0,61 25,59
Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana 1,6 -5,33 12,58
Nav zināma nozare 0,41 0 0,04
Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana 0,11 0 0,14
Mājsaimniecība kā darba devēju darbība 0,07 +16,67 0,03
Ārpusteritoriālo organizāciju un institūciju darbība 0,01 0 0

 

8% uzņēmumu šogad nodokļu parāds pirmo reizi reģistrēts aprīlī

Lursoft dati rāda, ka aprīļa sākumā bija 37036 uzņēmumi, kuru nodokļu parāds pārsniedz 150 eiro. No tiem 4372 uzņēmumi vēl mēnesi iepriekš nav bijuši nodokļu parādnieku rindās, savukārt 2954 uzņēmumiem nodokļu parāds aprīlī reģistrēts pirmo reizi šogad. No tiem ceturtā daļa uzņēmumu strādā mazumtirdzniecībā.

Sākoties Covid-19 pandēmijai un valdībai lemjot par atbalsta pasākumiem uzņēmumiem, sākotnēji tika lemts, ka dīkstāves pabalstus varēs saņemt darbinieki, kuri strādā uzņēmumos, kuriem nav reģistrēti nodokļu parādi. Iespējams, tas veicinājis 519 nodokļu parādniekus martā nokārtot visas savas nodokļu parādsaistības, neskatoties uz to, ka pagājušajos mēnešos uzņēmumam bijuši parādi. Savukārt jau nākamajā mēnesī, aprīlī, šie paši uzņēmumi atkal parādījušies nodokļu parādnieku rindās.

Piemēram, SIA “Cleanhouse”. Uzņēmumam pēdējā gada laikā ik mēnesi reģistrēts nodokļu parāds, kas mērāms vairākos tūkstošos eiro. Š.g. februārī uzņēmuma nodokļu parāds bija 40,51 tūkst.EUR, martā parāda vairs nav bijis, savukārt aprīlī tas bijis 39,91 tūkst.EUR. Tiesa, nav reģistrēti dati, ka uzņēmuma darbiniekiem būtu izmaksāts dīkstāves pabalsts vai arī uzņēmumam būtu atbalstīta nokavēto nodokļu maksājumu samaksas sadale termiņos vai arī atlikšana uz laiku līdz trim gadiem. Līdzīgi ir arī ar pārējiem lielākajiem nodokļu parādniekiem, kuri martā visus parādus bija nomaksājuši, bet jau aprīlī tie atkal atgriezušies nodokļu parādnieku rindās.

Nodokļu parāds aprīlī – trešdaļa no pērn nodokļos samaksātās kopējās summas

Raugoties uz nodokļu parādu apjomiem, redzams, ka 60 uzņēmumiem parāds aprīļa sākumā pārsniedza 1 milj.EUR. No tiem lielākie parādnieki jau ilgstoši ir SIA “VEXOil Bunkering”, SIA “ORMUS” un SIA “Bebriko Ltd”.

Viens no lielākajiem parādniekiem, kuram iepriekš nav bijuši nodokļu parādi, ir aviācijas personāla ārpakalpojuma sniedzējs AS “Aviation Crew Resources”. 2019.gada laikā uzņēmums demonstrēja operatīvās darbības ilgtspēju un stabilitāti, veiksmīgi sasniedzot mērķi pakāpeniski palielināt pilotu skaitu, kas aizvadītajā gadā auga no 304 līdz 345 pilotiem. Viens no AS “Aviation Crew Resources” lielākajiem klientiem ir tā akcionārs AS “Air Baltic Corporation”. Jānorāda, ka uzņēmumam iepriekš ne reizi nav reģistrēts nodokļu parāds, kas pārsniegtu 150 eiro, un aprīlī tāds reģistrēts pirmo reizi, uzņēmuma nodokļu parādam sasniedzot 2,53 milj.EUR jeb teju ceturto daļu (22,49%) no kopējās summas, kuru VID administrētajos nodokļos uzņēmums samaksājis 2019.gada laikā. Līdzīgi ir arī ar pašu AS “Air Baltic Corporation”, kam iepriekš nodokļu parādi nav bijuši, bet martā tā apjoms uzreiz sasniedzis 834,35 tūkst.EUR, aprīlī pieaugot līdz 839,35 tūkst.EUR. Tiesa, AS “Air Baltic Corporation” gadījumā nodokļu parāda apjoms, attiecinot pret 2019.gadā samaksāto nodokļu apjomu, neveido tik lielu īpatsvaru kā AS “Aviation Crew Resources” gadījumā. Pēc VID sniegtās informācijas, nacionālā lidsabiedrība pērn valsts kopbudžetā nodokļos samaksājusi 18,21 milj.EUR.

Ja raugāmies uz tiem uzņēmumiem, kuri nodokļu parādnieku rindās aprīlī šogad iekļuvuši pirmo reizi, to kopējais nodokļu parāds šajā mēnesī ir 24,25 milj.EUR. Tikmēr šo uzņēmumu kopējā valsts kopbudžetā pērn samaksātā nodokļu summa 2019.gadā kopumā bijusi 430,85 milj.EUR. Tātad, pašreizējā nodokļa parāds veido 5,63% no pagājušajā gadā nodokļos samaksātās summas.

Savukārt, apkopojot šo uzņēmumu kopējo nodarbināto skaitu, jāatzīmē, ka 2019.gadā tie  nodarbinājuši 36,8 tūkstošus strādājošos. 11,46% no šiem uzņēmumiem līdz š.g. 21.aprīlim ir apstiprināts un izmaksāts darbinieku dīkstāves pabalsts.

*Pētījumā par nodokļu parādniekiem uzskatīti tādi uzņēmumi, kuru nodokļu parāds pārsniedz 150 eiro.

**Pētījumā izmantota VID publiski pieejamā informācija par uzņēmumu samaksātajiem nodokļiem, nodokļu parādiem un uzņēmumiem piešķirtajiem valsts atbalsta veidiem, dati uz 20.04.2020.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*