Blog

Dokumentu nepieejamības dēļ biedrībai apgrūtināta pakalpojumu saņemšana

2019. gada 11. novembris

Brīvi pieejami Uzņēmumu reģistra dokumenti ir nevis uzņēmēju iegriba, bet gan nepieciešamība, lai atvieglotu darbu un ļautu pievērsties savam galvenajam uzdevumam – uzņēmējdarbībai.

Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera jau iepriekš vairākkārt vērsusi atbildīgo iestāžu uzmanību uz to, cik svarīga nozīme klientu izpētes procesā ir dokumentu piekļuvei, jo to nepieejamības gadījumā bieži vien izpētes process ir apgrūtināts un klientam nepamatoti var tikt atteikta pakalpojuma saņemšana vai arī dēļ laiktietilpīgas dokumentu saņemšanas .

Ar līdzīgu gadījumu saskārusies arī kāda biedrība, kura vērsās Lursoft, pastāstot par savu piedzīvoto situāciju.

Biedrība reģistrēta 1996.gadā un tās statūtos savulaik noteikts, ka izpildinstitūcijā esošās personas amatos tiek ieceltas uz gadu. Aizvadītā gada septembrī biedrība savos statūtos veikusi izmaiņas, nosakot, ka amatpersonas tiek ieceltas uz nenoteiktu laiku.

Diemžēl ar izmaiņām biedrības statūtos tās sadarbības partneriem nav iespējams iepazīties, jo kopš 2018.gada 1.augusta, saskaņā ar Ministru Kabineta noteikumiem Nr.191, Uzņēmumu reģistrs vairs nenodrošina piekļuvi dokumentiem atkalizmantotājiem. Nezinot par šīm izmaiņām un iepazīstoties tikai ar iepriekšējo statūtu redakciju, var tikt pieņemts kļūdains pieņēmums, ka pašreizējās amatpersonas vairs nav tiesīgas pārstāvēt biedrību, jo ieceltas pirms vairāk nekā gada, 2018.gada septembra sākumā. Jāatzīmē, ka laikā, kad biedrība iesniedza savus jaunos statūtus, Uzņēmumu reģistrs jau vairāk nekā mēnesi vairs nenodrošināja piekļuvi dokumentiem.

Biedrības amatpersonai, 2019.gada novembrī vēršoties pie bankas, lai veiktu darījumu, šī iemesla dēļ radušies sarežģījumi. Bankai pieejami vien sākotnējie statūti un tai nav iespēju pārliecināties par to, ka pašreizējās amatpersonas ieceltas uz neierobežotu laiku.

Tāpēc banka, lai varētu iegūt pierādījumus par grozījumiem statūtos, lūgusi biedrības amatpersonu doties uz Uzņēmumu reģistru, lai iegūtu statūtu kopiju un varētu apliecināt veiktās izmaiņas.

Šajā gadījumā dokumentu nepieejamība kavēja biedrības darbu, liekot tai tērēt finanšu un laika resursus, lai dotos uz Uzņēmumu reģistra reģionālo nodaļu, kas konkrētās biedrības gadījumā atrodas nepilnu 100km attālumā.

Situācijā, ja bankai būtu iespēja nepastarpināti datu bāzē iepazīties ar biedrības statūtu grozījumiem, organizācija varētu saņemt pakalpojumus un netiktu apgrūtināts tās darbs.

Šis gadījums uzskatāmi parāda, ka dokumentu pieejamībai ir izšķiroša nozīme gan  klientu izpētes procesā, kas nepieciešams bankām, ārpakalpojumu grāmatvežiem u.c., gan arī domājot par darījumu veikšanas ātrumu un uzņēmumu produktivitāti kopumā.

Ja arī Jūsu uzņēmums saskāries ar gadījumiem, kuros ierobežotā piekļuve dokumentiem apgrūtinājusi saimniecisko darbību, radījusi uzņēmumam finansiālos vai cita veida zaudējumus, pastāstiet par to mums, rakstot uz info@lursoft.lv!

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*