Blog

IT nozarē strādājošo uzņēmumu skaits piecu gadu laikā palielinājies par 24%

2019. gada 11. jūnijs

Informāciju tehnoloģiju (IT) nozare ir viena no visstraujāk augošajām tautsaimniecības nozarēm, kas kļūst aizvien populārāka. To apliecina gan pieaugošais IT uzņēmumu skaits, gan arī šo komersantu finanšu rādītāji.

Pēdējo piecu gadu laikā IT (NACE 62 (Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības), NACE 63 (Informācijas pakalpojumi) nozarē strādājošo uzņēmumu skaits palielinājies par 23,91%, un patlaban reģistrēti jau 6 317 IT uzņēmumi, no kuriem 16,35% uzņēmumu ieguldītas ārvalstu tiešās investīcijas.

IT uzņēmumu skaits audzis ne tikai Rīgā, bet arī reģionos

Visvairāk IT uzņēmumu – 66,30% no kopējā nozarē strādājošu uzņēmumu skaita – , reģistrēti Rīgā. Savukārt visstraujākais IT uzņēmumu skaita pieaugums pēdējo piecu gadu periodā reģistrēts Rēzeknes novadā – ja pirms pieciem gadiem novadā bija reģistrēti vien 2 IT uzņēmumi, tad šobrīd tie ir jau 10 komersanti.

Piemēram, Burtnieku novadā reģistrēto IT uzņēmumu skaits piecu gadu laikā audzis par 116%, Talsu novadā – par 106%, bet Dobeles novadā – par 90% (19 IT uzņēmumi šobrīd pretstatā 10 uzņēmumiem pirms pieciem gadiem), Ozolnieku novadā – par 78%, bet Cēsu novadā – par 69%.

Tikmēr starp republikas nozīmes pilsētām visstraujāk IT uzņēmumu skaits palielinājies Liepājā – pirms pieciem gadiem pilsētā bija reģistrēti 65 IT uzņēmumi, bet patlaban tie ir jau  109 komersanti, kas ir pieaugums par 68%. Vēl straujāk nekā IT uzņēmumu skaits Liepājā auguši nozares dalībnieku finanšu rādītāji. Piemēram, apgrozījums pēdējo piecu gadu laikā Liepājā reģistrētajiem IT uzņēmumiem ir dubultojies, tam palielinoties līdz 2,28 milj.EUR, savukārt samaksāto nodokļu apjoms audzis vairāk nekā 3 reizes.

Piecu gadu laikā dubultojies samaksāto nodokļu apjoms

Samaksāto nodokļu apjoms ir rādītājs, kas vislabāk atspoguļo nozares pienesumu tautsaimniecībā. Balstoties uz VID sniegto informāciju par uzņēmumu veiktajiem nodokļu maksājumiem valsts kopbudžetā, kopš 2014.gada IT nozares nodokļu maksājumu apjoms ir dubultojies.

Dati rāda, ka IT nozarē reģistrētie uzņēmumi VID administrētajos nodokļos pērn samaksājuši 266,42 milj.EUR jeb 4% no visiem nodokļu ieņēmumiem valsts kopbudžetā 2018.gadā.

VID sniegtā informācija liecina, ka IT nozares līderis pēc valsts kopbudžetā samaksāto nodokļu apjoma pagājušajā gadā bijis SIA “Evolution Latvia”, kas VID administrētajos nodokļos samaksājis 24,41 milj.EUR, no kuriem 17,08 milj.EUR veido valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, bet 8,64 milj.EUR – iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

IT nozares lielākie nodokļu maksātāji 2018.gadā:

  1. SIA “Evolution Latvia”: 24,41 milj.EUR;
  2. Accenture Latvijas filiāle: 22,53 milj.EUR;
  3. SIA “Tieto Latvia”: 10,29 milj.EUR;
  4. SIA “C.T.CO”: 9,37 milj.EUR;
  5. SIA “Euro Live Technologies”: 6,46 milj.EUR.

Pēdējo piecu gadu laikā SIA “Evolution Latvia” samaksāto nodokļu apjoms audzis vairāk nekā 3 reizes. Uzņēmums ir ne tikai lielākais nodokļu maksātājs, bet arī lielākais IT nozares uzņēmums pēc darbinieku skaita, apgrozījuma un peļņas.

5% no visiem nodarbinātajiem strādā IT nozarē

Runājot par IT nozarē nodarbināto skaitu, redzams, ka pēdējos gados darbinieku skaits nozarē jau pārsniedz 20 tūkstošus, kas 2018.gadā veido 5% no kopējā nodarbināto skaita Latvijā reģistrētajos uzņēmumos. Visspilgtāk nozares izaugsme iezīmējas, analizējot darbinieku skaita pieaugumu – kopš 2014.gada tas audzis par 55,68%.

Balstoties uz VID sniegtajiem datiem par nodarbināto skaitu uzņēmumos, redzams, ka aizvadītajā gadā bijuši divi IT uzņēmumi, kuros nodarbināti vairāk nekā 1000 darbinieki. Līderis – jau pieminētais SIA “Evolution Latvia” ar 3435 darbiniekiem. Strādājošo skaits uzņēmumā pēdējo trīs gadu laikā audzis par 60,5%, tikpat straujš nodarbināto skaita pieaugums bijis arī Accenture Latvijas filiālē, kurā 2016.gadā strādāja 917 cilvēki, bet pērn – jau 1 496.

Lielākie darba devēji IT nozarē 2018.gadā:

  1. SIA “Evolution Latvia”: 3435 darbinieki;
  2. Accenture Latvijas filiāle: 1496 darbinieki;
  3. SIA “Euro Live Technologies”: 915 darbinieki;
  4. SIA “Tieto Latvia”: 710 darbinieki;
  5. SIA “C.T.CO”: 447 darbinieki.

IKT nozare, kas iekļauj arī IT sektoru, pastāvīgi iekļūst līderpozīcijās starp nozarēm ar lielāko vidējo darba samaksu, konkurējot ar finanšu un apdrošināšanas darbību, enerģētikas sektoru.

Centrālās statistikas pārvaldes publicētie dati liecina, ka tikmēr, kamēr vidējā bruto alga valstī 2018.gadā bijusi 1004 eiro, IKT sektorā vidējais atalgojums bijis par 58,57% augstāks, proti, 1592 eiro.

Atalgojuma līmenis atspoguļojas arī iepazīstoties ar datiem par samaksātā iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) apjomu uz vienu strādājošo. Pēc Lursoft aprēķiniem, IT nozarē vidējais samaksātā IIN apjoms uz vienu darbinieku 2018.gadā sasniedzis 3,12 tūkstošus eiro, kamēr uz vienu darbinieku starp visiem Latvijā reģistrētajiem uzņēmumiem samaksātā IIN apjoms bijis teju uz pusi zemāks. Tikmēr samaksāto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu apjoms (VSAOI) uz vienu IT nozarē nodarbināto 2018.gadā veidojis 5,31 tūkstoti eiro, kamēr valstī vidēji tie bijuši 3,1 tūkst.EUR.

Starp lielākajiem IIN maksātājiem uz vienu darbinieku pērn bijis SIA “Estoty”, kas dibināts ar nolūku izstrādāt aplikācijas (spēles) viedtālruņiem. VID publicētā informācija rāda, ka uzņēmums aizvadītajā gadā nodarbinājis 9 darbiniekus un samaksājis 232,61 tūkst.EUR lielu IIN, kas gada laikā uz vienu strādājošo ir 25,85 tūkst.EUR. Saraksta augšgalā ierindojas arī SIA “Microsoft Latvia” ar 21,63 tūkst.EUR lieliem IIN maksājumiem uz vienu darbinieku 2018.gadā un SIA “Forticom” ar 2018.gadā uz vienu darbinieku iedzīvotāju ienākuma nodoklī samaksātiem 18 tūkst.EUR.

SIA “Forticom” ir Mail.ru grupas uzņēmumus, kas sniedz izstrādes un IT administrācijas pakalpojumus Mail.ru grupas uzņēmumiem Krievijā un vada portālus mail.ru un ok.ru. Pagājušajā gadā uzņēmuma apgrozījumu veidojuši 7,17 milj.EUR, bet peļņa bijusi 589,87 tūkst.EUR.

Aizvadītajā gadā starp IT nozares uzņēmumiem bijušas trīs kompānijas, kuru VSAOI apjoms uz vienu darbinieku gada laikā pārsniedzis 30 tūkst.EUR – SIA “Microsoft Latvia” – 38,81 tūkst.EUR, SIA “SAP Latvia” – 33,43 tūkst.EUR un SIA “Forticom” – 31,78 tūkst.EUR. Salīdzinot ar 2014.gadu, šo uzņēmumu veikto VSAOI apjoms uz vienu strādājošo dubultojies, savukārt nozares veikto VSAOI apjoms audzis par 143,18%.

Pēc VID sniegtās informācijas, SIA “Microsoft Latvia” pērn nodarbināja 12 darbiniekus un nodokļos samaksāja 592,83 tūkst.EUR, tostarp 259,55 tūkst.EUR lielu IIN un 465,37 tūkst.EUR valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās. Pēc samaksāto nodokļu kopsummas 2018.gadā SIA “Microsoft Latvia” ierindojas 84.vietā.

Lielākie VSAOI un IIN maksātāji uz 1 darbinieku 2018.gadā IT nozarē

Nr.p.k. Uzņēmums VSAOI uz 1 darbinieku, tūkst.EUR IIN uz 1 darbinieku, tūkst.EUR
1. SIA “Microsoft Latvia” 38,81 21,63
2. SIA “SAP Latvia” 33,43 18,51
3. SIA “Forticom” 31,78 18,00
4. AS “Baltic Magazine” 25,36 15,04
5. SIA “The Payment House” 24,85 14,44

 

Pieaugoši peļņas un apgrozījuma rādītāji

To, ka IT nozare ir tendēta uz izaugsmi, parāda arī nozares peļņa un apgrozījums. Pēc Lursoft aprēķiniem, IT nozares kopējais apgrozījums ik gadu aug vidēji par 15%. Ja 2014.gadā nozare apgrozīja 599,36 milj.EUR, tad 2017.gadā tie bija jau 939,65 milj.EUR, savukārt 2018.gadā, neskatoties uz to, ka aizvien turpinās gada pārskatu iesniegšanas periods un pārskatus nav iesnieguši vairāki nozares līderi, kopējais apgrozījums veido jau 845,02 milj.EUR jeb 2,24% no kopējā Latvijā reģistrēto uzņēmumu apgrozījuma pagājušajā gadā. Aizpagājušajā gadā nozarē bijuši 11 uzņēmumi ar apgrozījumu, kas pārsniedz 10 milj.EUR, un 15 uzņēmumi ar peļņu lielāku par 1 milj.EUR.

Līdz ar kopējā apgrozījuma pieaugumu palielinājusies arī IT uzņēmumu peļņa, pieaugot no 44,94 milj.EUR 2014.gadā līdz 106,26 milj.EUR pērn. Salīdzinot ar aizpagājušo gadu, 2018.gadā nozares peļņa palielinājusies par 57,94%. Tiesa, straujais kāpums tieši pēdējā gada laikā daļēji saistāms ar izmaiņām uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) piemērošanas kārtībā, kad sākot ar 2018.gadu uzņēmuma gūtā peļņa netiek aplikta ar UIN līdz tās sadalīšanai.

Attiecinot nozares rezultātu pret kopējo Latvijā reģistrēto uzņēmumu peļņu, redzams, ka 2018.gadā IT uzņēmumi nopelnījuši 3,6% no visas peļņas, kuru pagājušajā gadā guvuši Latvijā reģistrētie uzņēmumi.

IT nozares peļņa

*dati par IT nozares uzņēmumu finanšu rādītājiem 2018.gadā apkopoti uz 23.05.2019.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*