Lursoft news

Klientu riska novērtējums – iespēja operatīvi izvērtēt sadarbības riskus ar potenciālo klientu

2018. gada 28. septembris

Pārbaudīt potenciālo klientu un izvērtēt sadarbības risku tagad ir vienkārši un ātri – Lursoft šim mērķim izstrādājis pakalpojumu Klientu riska novērtējums.

Pakalpojums sagatavots, balstoties uz Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā un dokumentā “Vadlīnijas Valsts ieņēmumu dienesta uzraugāmajiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma subjektiem“ noteiktajiem risku izvērtēšanas kritērijiem. Tādējādi uzņēmējiem padarīta vienkāršāka likumā noteiktā pienākuma veikt un dokumentēt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas risku novērtējumu izpilde.

Likuma ietvaros personām ir pienākums veikt klientu izpēti gan pirms darījumu attiecību uzsākšanas, gan arī pirms gadījuma rakstura darījuma, piemēram, ja darījuma apjoms vai vairāku saistītu darījumu kopējā summa sasniedz vismaz 15 000 eiro, u.c. gadījumos.

Likums nosaka noteiktu likuma subjektu loku, kuriem savu klientu risku izvērtēšana ir jāveic. Tās ir kredītiestādes, nodokļu konsultanti, ārpakalpojuma grāmatveži, zvērināti revidenti, notāri, advokāti un citi juridisko pakalpojumu sniedzēji, personas, kas darbojas kā aģenti vai starpnieki darījumos ar nekustamo īpašumu, parāda atgūšanas pakalpojumu sniedzēji u.c.

Klienta riska novērtējums iekļauj informāciju par VID izstrādātajās vadlīnijās definētajiem riskiem:

  • juridisko formu;
  • maksātnespēju;
  • likvidācijas procesu;
  • darbības apturēšanu;
  • saimnieciskās darbības apturēšanu;
  • īpašnieku valsti;
  • sankcijām pret uzņēmuma īpašniekiem;
  • nodokļu parādiem;
  • saimnieciskās darbības nozari;
  • īpašnieku maiņu pēdējā gada laikā.

Papildus iepriekšminētajiem riskiem, Lursoft izziņā iekļāvis arī informāciju par uzņēmuma pēdējo iesniegto gada pārskatu, kā arī patiesā labuma guvējiem.

Gadījumā, ja kāds no minētajiem punktiem Jūsu interesējošā uzņēmuma darbībā var liecināt par paaugstinātu risku, izziņā būs redzams brīdinājums. Savukārt, lai nepieciešamības gadījumā veiktu padziļinātu izpēti par kādu no riska faktoriem, Klienta riska novērtējums sniedz iespēju iegūt izvērstāku izziņu, kas sniedz paplašinātu informāciju par katru konkrēto risku.

Izziņā Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas likuma prasību izpildei izmantotas ziņas no tādiem publiski pieejamiem, uzticamiem un neatkarīgiem avotiem kā LR Uzņēmumu reģistrs, Valsts ieņēmumu dienests, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests (Kontroles dienests).

Lai pārbaudītu uzņēmumu, atrodiet to meklētājā un izziņā izvēlieties pogu “AML izziņa” 

Lursoft atgādina, ka novērtējumam ir informatīvs raksturs un to būtiski var ietekmēt arī citi likumā, vadlīnijās un citos normatīvajos aktos noteiktie kritēriji, kuri novērtējumā nav vērtēti informācijas ierobežotās pieejamības dēļ.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*