Blog

Zemgalē lielākos nodokļus valsts kopbudžetam nesuši tirgotāji un lauksaimnieki

2018. gada 24. aprīlis

Lursoft apkopotie dati rāda, ka pērn 11 343 Zemgalē reģistrētie uzņēmumi Valsts ieņēmumu dienesta (VID) administrētajos nodokļos samaksājuši 267,37 milj.EUR, kas veido 4,07% no kopējiem valstī reģistrēto uzņēmumu nodokļu maksājumiem valsts kopbudžetā. Jānorāda, ka Latvijā reģistrēto uzņēmumu kopējie nodokļu maksājumi 2017.gadā sasnieguši 6,57 miljardus eiro.

Lursoft izpētījis, ka teju ceturto daļu jeb 24,81% no Zemgales uzņēmumu veiktajiem nodokļiem valsts kopbudžetā devuši mazumtirdzniecībā strādājošie uzņēmumi, kuri veido 14,39% no kopējā Zemgalē reģistrēto komersantu skaita. Tiesa, ņemot vērā lielo nozares ietilpību, pēc samaksāto nodokļu apjoma uz vienu uzņēmumu mazumtirdzniecība Zemgalē pagājušajā gadā ierindojusies vien 18.vietā, savukārt pēc VID administrēto nodokļu apjoma uz vienu darbinieku – ceturtajā pozīcijā.

Vairāk nekā trīs reizes mazāku summu aizvadītajā gadā nodokļos samaksājuši otrajā vietā esošie vairumtirdzniecības uzņēmumi. Lursoft pētījums atklāj, ka Zemgalē reģistrēti 609 vairumtirdzniecības uzņēmumi, tie 2017.gadā nodarbinājuši 1699 darbiniekus un VID administrētajos nodokļos samaksājuši 18,28 milj.EUR. Pēc samaksāto nodokļo apjoma uz vienu uzņēmumu nozare ar 30,02 tūkst.EUR ierindojas vien 25.vietā, savukārt pēc nodokļu apjoma uz vienu darbinieku ieņem sesto vietu (10,76 tūkst.EUR uz vienu nozarē strādājošo darbinieku).

Tikai par 1 milj.EUR mazāku summu nodokļos valsts kopbudžetā pagājušajā gadā samaksājuši Zemgalē reģistrētie lauksaimniecības uzņēmumi, tādējādi pamatoti aizstāvot Zemgali kā veiksmīgu lauksaimniecības uzņēmumu kalvi. Lursoft aprēķinājis, ka nozares uzņēmumi nodokļos valsts budžetā 2017.gadā samaksājuši 17,13 milj.EUR, kas veido 36,92 tūkst.EUR uz vienu uzņēmumu jeb 5,41 tūkst.EUR uz vienu darbinieku. Jānorāda, ka pēc vidējā nodokļu maksājumu apjoma uz vienu uzņēmumu lauksaimniecības uzņēmumi Zemgalē aizvadītajā gadā ierindojušies saraksta 22.pozīcijā, bet pēc nodokļu maksājumiem uz vienu darbinieku – 25.vietā.

Starp TOP 10 nozarēm, kuru uzņēmumi 2017.gadā veikuši lielākos nodokļu maksājumus, Zemgalē plaši pārstāvēta rūpniecība, proti, sarakstā iekļuvusi gan pārtikas produktu ražošana (10,96 milj.EUR), gan gatavo metālizstrādājumu (10,55 milj.EUR) un arī koksnes, koka un korķu izstrādājumu ražošana (10,51 milj.EUR).

Rēķinot pēc samaksāto VID administrēto nodokļu maksājumu apjoma uz vienu uzņēmumu 2017.gadā, saraksta pirmajā vietā ar būtisku pārsvaru izvirzījusies automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanas nozare. Lai gan Zemgalē reģistrēti vien 8 šo nozari pārstāvoši uzņēmumi, to kopējie nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā pērn sasnieguši 4,90 milj.EUR jeb 612,10 tūkst.EUR uz vienu uzņēmumu. Lauvas tiesu no kopējā nozares nodokļu apjoma nodrošinājis Jelgavā reģistrētais SIA AKG THERMOTECHNIK LETTLAND. Lursoft izziņā pieejamā informācija liecina, ka ražotājs nodokļos pagājušajā gadā samaksāji 2,11 milj.EUR, no tiem 1,55 milj.EUR veidojušas VSAOI.

Tālāk sarakstā seko ūdens ieguves, attīrīšanas un apgādes, kā arī dzērienu ražošanas uzņēmumi, kas pagājušajā gadā nodokļos samaksājuši līdzīgu summu. Lursoft dati rāda, ka tie bijuši attiecīgi 202,85 tūkst.EUR un 200,14 tūkst.EUR uz vienu uzņēmumu.

Daļa no nozarēm, kuru uzņēmumi 2017.gadā veikuši lielākos nodokļu maksājumus, rēķinot uz vienu uzņēmumu, ierindojas arī sarakstā, kurā apkopoti dati par lielākajiem nodokļu maksājumiem uz vienu darbinieku. Piemēram, lielākie nodokļu maksājumi Zemgalē uz vienu uzņēmumu pagājušajā gadā bijuši dzērienu ražošanas sektorā. Lursoft aprēķinājis, ka nozares uzņēmumu VID administrēto nodokļu maksājumi uz vienu darbinieku veido 31,87 tūkst.EUR, kas ir par 38,69% vairāk nekā tuvākajam sekotājam – elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondiconēšanas nozarei. Saraksta trešajā vietā ar 16,19 tūkst.EUR lieliem nodokļu maksājumiem uz vienu darbinieku ierindojusies papīra un papīra izstrādājumu ražošanas nozare.

Jāpiebilst, ka 2017.gadā Zemgalē bijušas 6 nozares, kuru nodokļu maksājumi gada laikā pārsnieguši 10 tūkst.EUR uz vienu strādājošo. Vēl bez nosauktajām to skaitā ietilpst arī mazumtirdzniecība (11,56 tūkst.EUR uz vienu darbinieku), gumijas un plastmasas izstrādājumu ražošana (11,37 tūkst.EUR) un vairumtirdzniecība (10,76 tūkst.EUR).

Starp visiem Zemgalē reģistrētajiem uzņēmumiem vislielāko nodokļu kopsummu valsts budžetā pagājušajā gadā samaksājis Aizkrauklē bāzētais degvielas tirgotājs AS VIRŠI-A. Dati liecina, ka uzņēmums 2017.gadā VID administrētajos nodokļos samaksājis 23,99 milj.EUR jeb par 30,02% lielāku summu nekā gadu iepriekš. Jāpiebilst, ka AS VIRŠI-A samaksāto nodokļu apjoms pieaugošu tendenci uzrādījis ne tikai pērn, bet arī iepriekšējos gados. Tā, piemēram, kopš 2014.gada degvielas tirgotāja samaksāto nodokļu kopsumma palielinājusies vairāk nekā 4 reizes, samaksātais IIN audzis 2,24 reizes, bet VSAOI – par 64,72%.

Saraksta otrajā vietā ierindojies vēl viens degvielas tirgotājs – SIA ASTARTE-NAFTA  –, kura nodokļu maksājumu apjoms gada laikā pieaudzis par 10,77%, pērn sasniedzot 18,57 milj.EUR. Līdzīgi kā pirmajā vietā esošajam AS VIRŠI-A, arī SIA ASTARTE-NAFTA nodokļu maksājumu apjoms pēdējo gadu laikā tikai palielinājies, laika periodā kopš 2014.gada uzņēmuma samaksāto nodokļu, kuru administrētājs ir VID, kopsummai pieaugot par 59,22%, IIN palielinoties par 108,04%, bet VSAOI – par 79,81%.

Trešais lielākais nodokļu maksātājs Zemgales reģionā 2017.gadā bijis AS Dobeles dzirnavnieks, kura kopējie nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā gada laikā palielinājušies par 35,32%, sasniedzot 5,60 milj.EUR.

Ārpus TOP 20 palikuši lielākie darbaspēka nodokļu maksātāji Zemgalē, kuri aprīļa sākumā saņēmuši arī VID atzinību – SIA EAST METAL, SIA JELD-WEN LATVIJA un SIA NORDIC HOMES.

Aizkrauklē reģistrētais durvju ražotājs SIA JELD-WEN LATVIJA atzīts par lielāko darbaspēka nodokļu maksātāju Zemgales plānošanas reģionā lielo nodokļu maksātāju grupā. Lursoft dati liecina, ka ražotāja kopējie nodokļu maksājumi valsts kopbudžetā veidojuši 1,72 milj.EUR, IIN kopsumma – 1,22 milj.EUR, bet VSAOI – 2,34 milj.EUR. Jānorāda, ka pagājušajā gadā uzņēmums nodarbinājis 520 darbiniekus. Vidējo nodokļu maksātāju grupā Zemgales plānošanas reģionā VID atzinības rakstu par lielākajiem darbaspēka nodokļu maksājumiem saņēmis Dobeles uzņēmums SIA EAST METAL. Metālapstrādes uzņēmums pēc nodokļu maksājumu kopsummas starp Zemgales uzņēmumiem pagājušajā gadā ierindojies 21.vietā, 2017.gadā nodokļos valsts kopbudžetā samaksājot 1,97 milj.EUR, tostarp 1,71 milj.EUR apmērā IIN un 3,23 milj.EUR apmērā VSAOI.

Jānorāda, ka mazo nodokļu maksātāju katgorijā VID atzinību par 2017.gadā samaksātajiem darbaspēka nodokļiem Zemgales reģionā izpelnījies SIA NORDIC HOMES, kura kopējo VID administrēto nodokļu kopsumma pagājušajā gadā sasniegusi 873,77 tūkst.EUR (IIN – 389,06 tūkst.EUR, VSAOI – 711,05 tūkst.EUR).

Lursoft pētījums liecina, ka ceturtā daļa no TOP 20 lielākajiem nodokļu maksātājiem Zemgales reģionā  ir vairumtirdzniecības uzņēmumi, bet vēl 3 uzņēmumu nodarbojas ar mazumtirdzniecību. Tikpat liels skaits starp sarakstā iekļuvušajiem kā savu pamatdarbības jomu norādījuši arī pārtikas produktu ražošanas nozari.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*