Lursoft news

Lursoft izziņās pieejama informācija par juridisko personu patiesā labuma guvējiem

2018. gada 16. aprīlis

Kopš aizvadītā gada 1.decembra spēkā stājies likums “Grozījumi Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā”, kas paredz pienākumu juridiskām personām atklāt patiesos labuma guvējus – faktiskos īpašniekus vai kontrolētājus.

Likuma mērķis ir ierobežot noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu un nodrošināt aktuālu un precīzu informāciju par juridisko personu patiesajiem labuma guvējiem.

Pienākums reģistrēt informāciju par patiesā labuma guvējiem ir gan jaunajiem subjektiem, kas kādā no Uzņēmumu reģistra reģistriem reģistrēti pēc 1.decembra, gan arī iepriekš reģistrētām juridiskām personām.

Paplašinot informācijas apjomu, kopš š.g. aprīļa dati par juridisko personu patiesā labuma guvējiem iekļauti arī Lursoft izziņās. Šī informācija pieejama Lursoft izziņās sadaļā “Patiesā labuma guvēju saraksts”. Izziņās publicēti patiesā labuma guvēju vārdi un uzvārdi, kā arī pastāvīgās dzīvesvietas valsts, valsts piederība un kontroles veids. Klientiem Lursoft izziņās tiks nodrošināta piekļuve gan aktuālajam, gan vēsturiskajam patiesā labuma guvēju sarakstam, ja tajā būs reģistrētas izmaiņas.

Jānorāda, ka patlaban patiesā labuma guvēji reģistrēti 14 327 juridiskām personām.

Jau tuvākās nedēļas laikā Lursoft klientiem būs pieejams arī jauns monitoringa veids – Patiesā labuma guvēja monitorings.

Ņemot vērā, ka ikvienas juridiskas personas patiesā labuma guvējs ir fiziska persona, izziņās iekļautā informācija par patiesā labuma guvējiem palīdzēs izvērtēt interesējošo uzņēmumu un organizāciju saistības, uzticamību, caurskatāmību un pieņemt pārdomātus un pamatotus lēmumus par turpmāko sadarbību ar konkrēto juridisko personu.

Atgādināsim, ka likums nosaka, ka juridiskās personas patiesā labuma guvēji ir fiziska persona

  • kurai tiešas vai netiešas līdzdalības veidā pieder vairāk nekā 25% no juridiskās personas kapitāldaļām vai balsstiesīgajām akcijām;
  • kura tiešā vai netiešā veidā kontrolē juridisko personu.

Gadījumā, ja juridiskā persona nebūs sniegusi informāciju par patiesā labuma guvējiem vai arī sniegtā informācija būs nepatiesa, Uzņēmumu reģistrs būs tiesīgs atteikt ierakstu izdarīšanu reģistrā, kā arī juridiskām personām var nākties saskarties ar problēmām, veicot darījumus un saņemot pakalpojumus, piemēram, kredītiestādēs vai pie zvērinātiem notāriem, revidentiem.

*dati uz 16.04.2018.