Blog

Kurās nozarēs ir lielākie nodokļu parādi?

2018. gada 27. februāris

Pirms pieņemt lēmumu par sadarbību, ir svarīgi apzināt un izvērtēt pēc iespējas plašāku informāciju par potenciālo sadarbības partneri. Tostarp izpētīt gan tā dalībnieku sastāvu, vadību, viņu saistību ar citiem komersantiem, tāpat arī uzņēmuma finanšu rādītājus un saistības. Jo plašāka infromācija par uzņēmumu izvērtēta, jo izsvērtākus lēmumus iespējams pieņemt.

Šī iemesla dēļ līdztekus citai informācijai Lursoft izziņās iespējams arī pārbaudīt, vai interesējošajiem uzņēmumiem ir nodokļu parāds, kura apmērs pārsniedz 150 EUR. Šāda veida informācija var palīdzēt izvērtēt uzņēmuma godprātību, kā arī tā var kalpot par pirmajiem signāliem gadījumā, ja uzņēmumam radušās grūtības un tā sekmīga darbība nākotnē, iespējams, var tikt apdraudēta.

Analizējot informāciju par uzņēmumu nodokļu parādiem, Lursoft izpētījis, kuru nozaru uzņēmumiem patlaban reģistrēti lielāki nodokļu parādi* un kurās nozarēs ir vislielākais nodokļu parādnieku skaits.

21% Latvijas uzņēmumu nodokļu parāds februārī pārsniedzis 150 EUR

Apkopojot Valsts ieņēmuma dienesta (VID) publicēto informāciju, redzams, ka š.g. februārī reģistrēts 44 761 komersants, kura nodokļu parāds pārsniedz 150 EUR, un šo uzņēmumu kopējais nodokļu parāds veido 939,04 milj.EUR. Attiecinot nodokļu parādnieku skaitu pret kopējo Latvijā reģistrēto uzņēmumu skaitu, jāsecina, ka februārī nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 EUR, bijis piektajai daļai jeb 21% uzņēmumu.

Pēdējo trīs mēnešu laikā nodokļu parādnieku skaits audzis par 7,41%, bet to parādu kopsumma pieaugusi par 10,02%.

Jānorāda gan, ka ne visās nozarēs nodokļu parādnieku skaits kļuvis lielāks, jo, kā liecina Lursoft apkopotā informācija, piecās nozarēs parādnieku skaits kopš decembra samazinājies. Vēl astoņās nozarēs nodokļu parādnieku skaits saglabājies nemainīgs, savukārt pārējās – pieaudzis.

Vislielākais nodokļu parādnieku skaita pieaugums reģistrēts ogļu un brūnogļu (lignīta) ieguves (+50,00%), un notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas (+44,44%) nozarēs (ogļu un brūnogļu (lignīta) ieguves sektorā darbojas tikai trīs uzņēmumi, bet notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas nozarē – 52 komersanti). Savukārt vislielākais nodokļu parādnieku skaita samazinājums kopš aizvadītā gada decembra reģistrēts tabakas izstrādājumu ražošanas jomā, kur analizētajā laika periodā uzņēmumu skaits, kuru nodokļu parāds ir lielāks nekā 150 EUR, sarucis par 50%.  Lursoft dati liecina, ka nodokļu parāds, kas lielāks nekā 150 EUR, februārī reģistrēts diviem minētās nozares uzņēmumiem, un to parāda kopsumma veidojusi 1369,85 EUR.

Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošanas sektorā februārī reģistrēti 5 uzņēmumi, kuru nodokļu parāds pārsniedz 150 EUR, un to kopējā parāda summa bijusi 36,45 tūkst. EUR. Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbības jomā 25 nodokļu parādnieku kopējā parāda summa bijusi 220,65 tūkst. EUR, bet automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošanas uzņēmumu vidū februārī bijuši 14 uzņēmumi ar nodokļu parādu vismaz 150 EUR apmērā, un to kopējais nodokļu parādu apjoms veidojis 1,11 milj. EUR. Ievērojami lielāks nodokļu parādnieku skaits nekā iepriekš nosauktajās nozarēs bijis izmitināšanas sektorā. Lursoft, apkopojot VID sniegtos datus, izpētījis, ka izmitināšanas nozarē februārī reģistrēti 282 nodokļu parādnieki un to kopējā nodokļu parāda kopsumma sasniegusi 4,67 milj. EUR.

Nozares, kurās nodokļu parādnieku skaits pēdējo trīs mēnešu laikā samazinājies:

 • Tabakas izstrādājumu ražošana: nodokļu parādnieku skaits kopš 2017.gada samazinājies par 50%;
 • Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana: nodokļu parādnieku skaits samazinājies par 28,57%;
 • Sabiedrisko, politisko un citu organizāciju darbība: nodokļu parādnieku skaits samazinājies par 10,71%;
 • Automobiļu, piekabju un puspiekabju ražošana: nodokļu parādnieku skaits samazinājies par 6,27%;
 • Izmitināšana: nodokļu parādnieku skaits samazinājies par 2,08%.

Atsevišķās nozarēs nodokļu parāda apjoms samazinājies

Neskatoties uz to, ka kopējā nodokļu parāda summa pēdējo mēnešu laikā palielinājusies, atsevišķās nozarēs parādu apjoms sarucis. Lursoft pētījums atklāj, ka visstraujāk nodokļu parāda summa samazinājusies tabakas izstrādājumu ražošanas sektorā, kur tās apjoms kopš aizvadītā gada decembra sarucis par 62,02%.

Par 41,64% samazinājies arī uzņēmumu, kuri nodarbojas par pašpatēriņa preču ražošanu un pakalpojumu sniegšanu indivuduālajās mājsaimniecībās, nodokļu parāda apjoms. Tas noticis, neskatoties uz to, ka nodokļu parādnieku skaits šajā sektorā visus mēnešus saglabājies nemainīgs.

Ievērojams nodokļu parāda apjoma samazinājums kopš decembra reģistrēts veselības aizsardzības jomas uzņēmumiem. Lursoft aprēķinājis, ka janvārī nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 EUR, reģistrēts 11,48% nozares uzņēmumu, proti 238 komersantiem, un to nodokļu parāda apjoms š.g. februārī veidojis 1,55 milj.EUR. Tiesa, veselības aizsardzība nebūt neatrodas pirmajās vietās pēc nodokļu parāda apjoma vai parādnieku skaita.

TOP 5 nozares, kurās pēdējo trīs mēnešu laikā visstraujāk samazinājies nodokļu parāda apjoms:

 1. Tabakas izstrādājumu ražošana: nodokļu parāda apjoms kopš 2017.gada decembra samazinājies par 62,02%;
 2. Pašpatēriņa preču ražošana un pakalpojumu sniegšana individuālajās mājsaimniecībās: -41,64%;
 3. Ogļu un brūnogļu (lignīta) ieguve: -29,89%;
 4. Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde: -10,72%;
 5. Veselības aizsardzība: -8,86%.

Visvairāk parādnieku – tirdzniecības sektorā

Raugoties, kurās nozarēs š.g. februārī reģistrēts visvairāk nodokļu parādnieku, pirmajās vietās, protams, ierindojas mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības uzņēmumi, kuri starp Latvijā reģistrētajiem komersantiem pārstāvēti visplašākajā skaitā.

Lursoft dati rāda, ka februārī nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 EUR, reģistrēts 6125 mazumtirdzniecības un 4788 vairumtirdzniecības nozarē strādājošiem uzņēmumiem. Mēneša laikā parādnieku skaits abās nozarēs pieaudzis par 3%, savukārt mazumtirgotāju nodokļu parāda apjoms kopš janvāra sākuma palielinājies par 4,63%, sasniedzot 69,22 milj.EUR, bet vairumtirdzniecības sfērā strādājošajiem komersantiem nodokļu parāda apjoms samazinājies par 1,30% un veidojis 250,23 milj.EUR.

Tieši vairumtirdzniecības nozare ierindojas arī pirmajā vietā pēc reģistrētās nodokļu parāda kopsummas, kas ir vairāk nekā 3 reizes lielāka nekā otrajā vietā esošajiem mazumtirdzniecības uzņēmumiem. Teju tikpat liels nodokļu parāds kā mazumtirgotājiem feburārī reģistrēts arī uzņēmumiem, kuru pamatdarbība saistīta ar sauszemes un cauruļvadu transportu. Šo uzņēmumu kopējais nodokļu parāds februārī veidojis 60,46 milj.EUR un mēneša laikā, neskatoties uz to, ka parādnieku skaits šajā nozarē kopš janvāra samazinājies par 1,99%, nodokļu parāda kopsumma pieaugusi par 14,54%.

Nozares, kurās š.g. februārī reģistrēts vislielākais nodokļu parāds:

 1. Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus: 250,23 milj.EUR;
 2. Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus: 69,22 milj.EUR;
 3. Sauszemes transports un cauruļvadu transports: 60,46 milj.EUR;
 4. Automobiļu un motociklu vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība un remonts: 50,32 milj.EUR;
 5. Specializētie būvdarbi: 40,55 milj.EUR.

Pēc kopējā nozarē reģistrēto nodokļu parādnieku skaita februārī aiz tirdzniecības jomas pārstāvjiem seko specializēto būvdarbu veicēji (2720 komersantiem nodokļu parāds pārsniedzis 150 EUR), ēdināšanas pakalpojumu (2150) un sauszemes un cauruļvadu transporta (2118) jomās strādājošie komersanti.

Nozares, kurās š.g. februārī reģistrēts visvairāk nodokļu parādnieku:

 1. Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus: 6125 nodokļu parādnieki;
 2. Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus: 4788 nodokļu parādnieki;
 3. Specializētie būvdarbi: 2720 nodokļu parādnieki;
 4. Ēdināšanas pakalpojumi: 2150 nodokļu parādnieki;
 5. Sauszemes transports un cauruļvadu transports: 2118 nodokļu parādnieki.

Viszemākais nodokļu parādnieku īpatsvars – azartspēļu nozarē

Tirdzniecības nozare Latvijas uzņēmumu vidū ir visplašāk pārstāvēta, tāpēc likumsakarīga tās atrašanās sarakstu pirmajās vietās, raugoties pēc nodokļu parādnieku kopējā skaita vai nodokļu parāda kopsummas. Tomēr, vērtējot nodokļu parādnieku skaitu pret kopējo attiecīgajā sfērā reģistrēto uzņēmumu skaitu, līderos izvirzījušās citas nozares.

Lursoft aprēķinājis, ka vislielākais nodokļu parādnieku īpatsvars februārī reģistrēts ogļu un brūnogļu (lignīta) ieguves uzņēmumu vidū. Dati rāda, ka patlaban Latvijā šajā nozarē strādā tikai trīs uzņēmumi, un visiem trim uzņēmumiem februārī arī bijis nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 EUR. No tiem lielākais nodokļu parādnieks bijis 2014.gadā reģistrētais SIA VIVA ENERGIA, kas uzkrājis 4118,04 EUR nodokļu parādu. Atskatoties uz SIA VIVA ENERGIA darbību ilgstošākā laika periodā, jānorāda, ka kopš 2017.gada maija nav bijis neviens mēnesis, kad uzņēmumam nebūtu uzkrāts nodokļu parāds, tas svārstījies robežās no 1631,24 EUR (2017.gada septembrī) līdz 7104,13 EUR (2017.gada decembrī).

Nozares, kurās š.g. februārī reģistrēts lielākais nodokļu parādnieku īpatsvars:

 1. Ogļu un brūnogļu (lignīta) ieguve: 100% visiem nozarē strādājošajiem uzņēmumiem bijis nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 EUR (nozarē reģistrēti 3 uzņēmumi);
 2. Jēlnaftas un dabasgāzes ieguve: 50% (nozarē reģistrēti 2 uzņēmumi);
 3. Metālu ražošana: 43,64%;
 4. Ēdināšanas pakalpojumi: 39,46%;
 5. Mēbeļu ražošana: 38,42%.

Augsts nodokļu parādnieku īpatsvars reģistrēts arī jēlnaftas un dabasgāzes ieguves uzņēmumu vidū (nozarē reģistrēti 2 uzņēmumi, vienam no tiem februārī bijis 1558,83 EUR nodokļu parāds), kā arī metālu ražošanas jomā, kur no 55 nozares dalībniekiem 43,64% komersantu februārī bijis nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 EUR.

Ja iepriekš pieminētās nozares nav skaitliski plaši pārstāvētas, tad par ēdināšanas pakalpojumu jomu to nevarētu teikt. Lursoft dati liecina, ka šajā nozarē darbojas 5448 uzņēmumi, savukārt nodokļu parāds, kas lielāks nekā 150 EUR, februārī reģistrēts 39,46% šīs nozares uzņēmumiem. Teju tikpat augsts nodokļu parādnieku īpatsvars reģistrēts arī mēbeļu ražošanā, kur no visiem nozares uzņēmumiem nodokļu parāds februārī bijis 38,42% komersantu.

Pētījuma ietvaros Lursoft arī noskaidrojis, ka visapzinīgākie nodokļu maksātāji ir azartspēļu un derību sektorā, jo no nozarē strādājošajiem 42 uzņēmumiem februārī tikai 2 komersantiem jeb 4,76% kompāniju bijis nodokļu parāds, kas pārsniedz 150 EUR.

*pētījuma ietvaros analizēti uzņēmumi, kuru nodokļu parāds pārsniedz 150 EUR.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*