Blog

Jauni uzņēmumi pērn reģistrēti visās Latvijas pašvaldībās

2018. gada 4. janvāris

Lursoft dati liecina, ka, salīdzinot ar 2016.gadu, pērn jauno uzņēmumu skaits palielinājies 57 Latvijas pašvaldībās, četrās tas palicis nemainīgs, savukārt 58 pašvaldībās atspoguļojusies vispārējā tendence valstī jauno uzņēmumu skaitam samazināties.

Lielajās pilsētās reģistrēti 67,57% no kopējā Latvijā reģistrēto jauno uzņēmumu skaita

Skaitliski lielākais jaunu uzņēmumu skaita pieaugums 2017.gadā reģistrēts Liepājā, kur pagājušajā gadā reģistrēti 303 jauni uzņēmumi jeb par 39 vairāk nekā gadu iepriekš. Par 22 jauniem uzņēmumiem vairāk pērn reģistrēts arī Jēkabpilī (2016.gadā – 57 uzņēmumi, 2017.gadā – 79 uzņēmumi), bet Madonas novadā – par 16 jauniem komersantiem vairāk (67 jauni uzņēmumi 2016.gadā, 83 uzņēmumi – 2017.gadā).

Lursoft dati rāda, ka Latvijas lielajās pilsētās reģistrēti 6899 jauni uzņēmumi jeb 67,57% no kopējā pērn Latvijā reģistrēto uzņēmumu skaita. Salīdzinot ar gadu iepriekš, lielajās pilsētās reģistrēto jauno uzņēmumu skaits gada laikā sarucis par 10,95%. Tiesa, ne visās pilsētās bijusi negatīva tendence, jo, piemēram, Liepājā, salīdzinot ar 2016.gadu, pērn jaunreģistrēto uzņēmumu skaits pieaudzis par 39, Jēkabpilī – par 22, Jelgavā par 5, Rēzeknē par 4, bet Daugavpilī par 3 uzņēmumiem. Tomēr, attiecinot jauno uzņēmumu skaitu pret gada laikā likvidēto, redzams, ka tikai divās pilsētās uzņēmumu skaits pagājušajā gadā faktiski ir pieaudzis, jo teju visās pilsētās 2017.gadā likvidēts vairāk uzņēmumu nekā reģistrēts jaunu. Izņēmums bijusi vien Jelgava, kur jaunreģistrēto uzņēmumu skaits bijis par 10 lielāks nekā gada laikā likvidēto.

Lursoft aprēķinājis, ka Latvijas lielajās pilsētās pagājušajā gadā likvidēti 12 041 uzņēmums jeb 73,07% no kopējā pērn Latvijā likvidēto uzņēmumu skaita. Vairāk nekā pusi no Latvijā likvidētajiem uzņēmumiem jeb 60,31% veido Rīgā likvidētie uzņēmumi. Jānorāda, ka galvaspilsētā, salīdzinot ar citām pilsētām, likvidēto uzņēmumu skaits arī audzis visstraujāk, proti, gada laikā par 53,72%. Otrs ievērojamākais likvidēto uzņēmumu skaita pieaugums reģistrēts Jēkabpilī (+38,46%).

Starp visām pilsētām jāizceļ Ventspils un Valmiera, jo šo abu pašvaldību teritorijās pretēji vispārējai tendencei likvidēto uzņēmumu skaits, salīdzinot ar 2016.gadu, pērn samazinājies. Ventspilī aizvadītajā gadā likvidēts par 13 uzņēmumiem mazāk nekā 2016.gadā, bet Valmierā – par 2.

Latvijas lielākajās pilsētās reģistrēto un likvidēto uzņēmumu skaits 2015.un 2016.gadā

Jauni uzņēmumi Likvidēti uzņēmumi
2016.gads 2017.gads 2016.gads 2017.gads
Daugavpils 279 282 363 423
Jelgava 241 246 230 236
Jēkabpils 57 79 78 108
Jūrmala 288 267 395 468
Liepāja 264 303 327 436
Rēzekne 93 97 143 195
Rīga 6336 5447 6465 9938
Valmiera 94 89 101 99
Ventspils 95 89 151 138

Atsevišķi novadi apsteidz lielās pilsētas

Analizējot jaunu uzņēmumu reģistrēšanas tendences reģionos, jānorāda, ka 2017.gadā jauni uzņēmumi reģistrēti visos Latvijas novados. Protams, tālāk no galvaspilsētas un lielajām pilsētām esošajos novados jaunreģistrēto uzņēmumu skaits bijis zemāks nekā, piemēram, kādreizējo rajonu centros.

Lursoft aprēķinājis, ka 35 novados pagājušajā gadā reģistrēti mazāk nekā 10 uzņēmumi. Vismazāk jaunreģistrēto uzņēmumu 2017.gadā bijis Baltinavas novadā (2 jauni uzņēmumi), savukārt 7 pašvaldībās gada laikā reģistrēti 3 jauni uzņēmumi – Vaiņodes, Rugāju, Varakļānu, Alsungas, Vārkavas, Naukšēnu un Ciblas novados. Vissāpīgāk tas atsaucies uz Vaiņodes novadu, kur 2016.gadā reģistrēti 10 jauni uzņēmumi, savukārt Rugāju un Varakļānu novados, salīdzinot ar 2016.gadu, pērn jauno uzņēmumu skaits sarucis uz pusi.

Jāteic, ka atsevišķi Pierīgas novadi jaunreģistrēto uzņēmumu skaita ziņā 2017.gadā apsteiguši pat atsevišķas Latvijas lielās pilsētas. Piemēram, Mārupes (190 jauni uzņēmumi), Ogres (142), Ķekavas (140), Olaines (101), Siguldas (100) novados pērn reģistrēts vairāk jaunu uzņēmumu nekā, piemēram, Rēzeknē, Valmierā vai Ventspilī.

Raugoties uz 2017.gadā reģistrēto jauno un likvidēto uzņēmumu attiecību, jānorāda, ka pozitīva tendence pagājušajā gadā bijusi tikai 20 pašvaldībās. Tajās jauno uzņēmumu skaits pārsniedzis likvidēto. Vispozitīvāk uz visu pašvaldību fona izceļas Mārupes novads, kur jauno uzņēmumu skaits likvidēto pārsniedzis par 61 komersantu. Otrajā vietā ierindojies Babītes novads (reģistrēts par 28 jauniem uzņēmumiem vairāk nekā likvidēts), aiz kuras ar 17 uzņēmumiem seko Ādažu novads. Starp pozitīvajiem piemēriem ierindojas arī vairāki no Rīgas tālāk esoši novadi, piemēram, Aknīstes novads (+1 uzņēmums), Lubānas novads (+3 uzņēmumi), Aizputes novads (+8 uzņēmumi).

Jāpiebilst, ka 5 pašvaldībās pagājušajā gadā jaunreģistrēto uzņēmumu skaits bijis vienāds ar likvidēto. Šāda aina vērojama Carnikavas, Jelgavas, Kokneses, Mazsalacas un Baldones novados.

Lielāks iedzīvotāju skaits negarantē lielāku uzņēmumu skaitu

Lai gan varētu uzskatīt, ka lielāks iedzīvotāju skaits pašvaldībā garantē, ka tajā arī būs reģistrēts vairāk uzņēmumu, šis pieņēmums tiek apgāzts, analizējot statistikas datus.

To vislabāk apliecina Durbes novada piemērs, kur 2017.gadā bijis reģistrēts 146,81 uzņēmums uz 1000 pašvaldībā reģistrētajiem iedzīvotājiem. Faktiskos skaitļos tas nozīmē, ka 2017.gadā uz 2963 Durbes novadā reģistrētajiem iedzīvotājiem kopumā reģistrēti 435 aktīvi uzņēmumi. Tikmēr, piemēram, Daugavpilī uz 1000 iedzīvotājiem reģistrēti vien 44,26 uzņēmumi (4169 aktīvi uzņēmumi uz 94196 iedzīvotājiem).

Pašvaldības, kurās reģistrēts lielākais aktīvo uzņēmumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem:

  1. Rīga: 151,38 uzņēmumi uz 1000 iedzīvotājiem;
  2. Durbes novads: 146,81 uzņēmums uz 1000 iedzīvotājiem;
  3. Mārupes novads: 144,48 uzņēmumi uz 1000 iedzīvotājiem;
  4. Raunas novads: 140,60 uzņēmumi uz 1000 iedzīvotājiem;
  5. Garkalnes novads: 135,21 uzņēmums uz 1000 iedzīvotājiem.

Jānorāda, ka no visām Latvijas pašvaldībām 22 vietvarās aktīvo uzņēmumu skaits 2017.gadā pārsniedzis 100 uzņēmumus uz 1000 iedzīvotājiem. No tām 9 pašvaldībās jaunreģistrēto uzņēmumu skaits pagājušajā gadā pārsniedzis likvidēto uzņēmumu skaitu, kas varētu liecināt par pozitīvu tendenci arī nākotnē un norādīt uz aktīvo uzņēmumu skaita pieaugumu arī turpmāk.

Lursoft aprēķinājis, ka viszemākais aktīvo uzņēmumu skaits pret pašvaldībā esošo iedzīvotāju skaitu 2017.gadā fiksēts atsevišķos Latgales novados, proti, Zilupes novadā, kur uz 1000 pašvaldības iedzīvotājiem reģistrēti 33,73 uzņēmumi, Viļānu novadā (38,18 uzņēmumi uz 1000 iedzīvotājiem) un Aglonas novadā (39,70 uzņēmumi uz 1000 iedzīvotājiem).

Tikmēr Latvijas lielajās pilsētās analizētais rādītājs 2017.gadā bijis krasi atšķirīgs. Lursoft apkopotie dati rāda, ka tikai Rīgā aktīvo uzņēmumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem pārsniedzis 100 uzņēmumus, proti, 151,38 aktīvi uzņēmumi uz 1000 iedzīvotājiem, savukārt pārējās pilsētās tie bijuši vidēji 66,18 uzņēmumi uz 1000 iedzīvotājiem.

Latvijas lielajās pilsētās reģistrēto aktīvo uzņēmumu skaits 2017.gadā uz 1000 iedzīvotājiem

Pilsēta Aktīvo uzņēmumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem
Daugavpils 44,26
Jelgava 72,14
Jēkabpils 59,71
Jūrmala 79,81
Liepāja 71,43
Rēzekne 55,65
Rīga 151,38
Valmiera 81,55
Ventspils 64,88

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*