Lursoft news

Lursoft piedāvātie pakalpojumi, kas atvieglos budžeta plānošanas procesu

2017. gada 8. novembris

Veiksmīgas budžeta plānošanas pamatā ir spēja padziļināti izvērtēt biznesa vidi, kas ir svarīgi, nosakot nākotnes attīstības prognozes. Tāpat arī ne mazāk nozīmīgi ir iepazīt savu tuvāko konkurentu stiprās un vājās puses, lai izmantotu tās sava uzņēmuma attīstības labā.

Budžeta pamatuzdevums ir ieskicēt uzņēmuma nākotnes attīstības virzienu, vienlaikus cenšoties to sabalansēt ar izdevumiem un peļņu. To vislabāk iespējams paveikt, izanalizējot esošo tirgus situāciju un izpētot nozares spēlētāju darbu. Pēdējais no tiem varētu šķist sarežģīts uzdevums, jo uzņēmumi savas darbības nianses labprāt paturētu noslēpumā. Sekmīgākai izpētei piedāvājam izmantot Lursoft pakalpojumu “Meklēšana dokumentos”.

Meklēšana dokumentos sniedz iespēju ātri atrast informāciju par interesējošajiem uzņēmumiem un uzņēmējdarbībā iesaistītajām pusēm, kas palīdz gūt vēl plašāku priekšstatu par konkurējošo uzņēmumu  darbību. Lai arī bizness pieprasa sekošanu līdzi savu konkurentu gaitām, bieži vien daudz kas paliek apslēpts vai arī gluži vienkārši nepamanīts. Lai šo situāciju novērstu, Lursoft pieejamā Meklēšana dokumentos ļauj kompakti atrast visu informāciju, kas pieejama par Jūsu konkurentiem uzņēmumu reģistrācijas, gada pārskatu, maksātnespējas, komercķīlu u.c.  dokumentos.

Tirgus situācijas analīzei neatsverams palīgs ir  arī Lursoft piedāvātā Uzņēmumu salīdzināšana. Ar tās palīdzību iespējams vienlaikus salīdzināt pat līdz 4 uzņēmumu finanšu rādītājus, ļaujot gūt pārskatāmu informāciju. Piemēram,  salīdzināt sava uzņēmuma darbību ar sīvāko konkurentu rezultātiem. Uzņēmumu salīdzināšana sniedz iespēju ne tikai vienkopus pārskatīt tādus uzņēmumu vispārējos datus, kā, piemēram, kapitāla piederību, pamatkapitāla apjomu u.c., bet arī salīdzināt to finanšu rādītājus (likviditāti, maksātspēju, peļņu u.c.) un reitingus, kuru aprēķinā vērā tiek ņemti galvenie finanšu darbību raksturojošie rādītāji.

Nosakot uzņēmuma nākotnes attīstības virzienu, Lursoft rekomendē iepazīties arī ar nozares līderu gada pārskatos pieejamo informāciju.

Lai iegūtu plašāku informāciju par pakalpojumiem, kuri Jums būs noderīgi, plānojot sava uzņēmuma budžetu, aicinām sazināties ar savu klientu konsultantu vai arī Lursoft Klientu apkalpošanas centru, rakstot uz info@lursoft.lv vai zvanot 67844300.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*