Lursoft news

Dažādi reģistri – iespēja iegūt plašāku informāciju par dažāda veida īpašumiem

2017. gada 5. oktobris

Vairāk nekā 20 gadu darba pieredze ir ļāvusi pārliecināties, ka mūsu klientiem ir svarīgi, lai vienkopus būtu pieejama pēc iespējas plašāka informācija. Tāpēc Lursoft piedāvā ne tikai pieeju dažādiem Uzņēmumu reģistra datiem un analītiskajiem pakalpojumiem, bet arī daudziem valsts nozīmes reģistriem, piemēram, Zemesgrāmatai, Kadastram, CSDD datubāzei u.c.

Kādu reģistru informācija par īpašumiem ir pieejama Lursoft klientiem?

Zemesgrāmata

Reģistrā, meklējot interesējošo īpašumu pēc tā kadastra numura, zemesgrāmatas numura, nosaukuma vai adreses, iespējams pārliecināties, vai īpašums ir ierakstīts Zemesgrāmatā, vai tas ir sadalīts domājamās daļās un vai tam nav reģistrēta hipotēka.

Lursoft nodrošina pieeju dalītai Zemesgrāmatas izziņai. Tas nozīmē, ka klientam ir iespēja iepazīties ar pilnu Zemesgrāmatas izziņu, vai arī gadījumā, ja nepieciešams pārbaudīt atsevišķas  ziņas, izvēlēties apskatīt tikai interesējošo Zemesgrāmatas sadaļu: ziņas par nekustamo īpašumu, par tā īpašnieku, par nekustamā īpašuma apgrūtinājumiem u.tml.

Kadastrs

Kadastrs sniedz iespēju uzzināt aktuālo informāciju par nekustamā īpašuma sastāvā ietilpstošajām zemes vienībām, būvēm, telpu grupām, zemes vienības daļām – to kadastrālo vērtību, piederību un būvju tehnisko stāvokli.

CSDD datubāze

Meklējot CSDD datubāzē pēc transporta līdzekļa reģistrācijas numura, varat iepazīties ar izziņu, kurā apkopoti dati par transporta līdzekli, tā tehnisko stāvokli, apdrošināšanu un administratīvajiem protokoliem, kā arī pārbaudīt, vai transporta līdzeklis nav reģistrēts komercķīlu reģistrā kā nodrošinājums. Ar CSDD izziņu par transporta līdzekli lietderīgi iepazīties pirms pieņemt gala lēmumu par attiecīgās automašīnas iegādi. Tas palīdzēs izvairīties no iespējamām spekulācijām par tās patieso tehnisko stāvokli. Tāpat datu bāzē iespējams noskaidrot juridiskai personai piederošo autoparku.

Lursoft.lv Jums ir iespēja pārbaudīt datus un iegūt interesējošo informāciju arī no Ganāmpulku reģistra, Laulāto mantisko attiecību reģistra, Mantojumu reģistra un Traktortehnikas reģistra.

Lai uzzinātu, kā saņemt informāciju no šiem reģistriem, aicinām sazināties ar savu klientu konsultantu vai Lursoft Klientu apkalpošanas centru, rakstot uz info@lursoft.lv vai zvanot 67844300.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*