Blog

Vislielāko pienesumu valsts budžetam nesusi tirdzniecība, vislielākie nodokļu maksājumi uz vienu uzņēmumu – azartspēļu firmām

2017. gada 10. aprīlis

Lursoft aprēķini rāda, ka 2016.gadā Latvijas uzņēmumu nodokļos valsts budžetā samaksājuši 6,13 miljardus eiro. Tas ir par 7,01% jeb 0,43 miljardiem eiro vairāk nekā gadu iepriekš.

Lielākos nodokļus aizvadītajā gadā valsts budžetā, pateicoties lielajam skaitam šajā sfērā strādājošo uzņēmumu, devusi tirdzniecības nozare. Lursoft aprēķini rāda, ka vairumtirdzniecības nozarē strādājošie 16 050 uzņēmumi 2016.gadā nodokļos samaksājuši 1,44 miljardus eiro, bet mazumtirdzniecības pienesums valsts budžetam nodokļos nesis 924,59 mil.EUR. Salīdzinot ar 2015.gadu, redzams, ka vairumtirdzniecības jomā strādājošo uzņēmumu kopējie nodokļu maksājumi, neskatoties uz faktu, ka nozarē pārstāvēto uzņēmumu skaits samazinājies par 2,24%, gada laikā palielinājušies par 5,73%, savukārt mazumtirdzniecības jomā strādājošie uzņēmumi 2016.gadā nodokļos samaksājuši par 6,65% vairāk nekā gadu iepriekš.

Vērtējot TOP 10 nozares, kuras 2016.gadā nodokļos valsts budžetā samaksājušas lielākās naudas summas, jānorāda, ka līderpozīcijas pēdējos trīs gadus saglabājušās praktiski nemainīgas, mainījies vien to izkārtojums. Vienīgais izņēmums ir inženierbūvniecība, kas 2014.gadā ar 134,82 milj.EUR ierindojusies saraksta 9.pozīcijā, bet nākamajos gados jau palikusi ārpus TOP 10. Lursoft aprēķini rāda, ka 2015.gadā inženierbūvniecības uzņēmumi nodokļos samaksājuši 60,19 milj.EUR (TOP 18.vieta), bet pērn – 50,86 milj.EUR (24.vieta).

Nozares, kuru uzņēmumi 2016.gadā valsts budžetā samaksājuši vislielāko nodokļu kopsummu

Nr.p.k. Nozare Nodokļu kopsumma, milj.EUR Nozarē strādājošo uzņēmumu skaits Nodarbināto skaits nozares uzņēmumos
1. Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus

1438,65

16050

48246

2. Mazumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus

924,59

20204

93544

3. Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

343,93

690

11186

4. Uzglabāšanas un transporta palīgdarbības

227,54

2852

26293

5. Operācijas ar nekustamo īpašumu

225,27

9503

26660

6. Automobiļu un motociklu tirdzniecība un remonts

213,49

6417

19170

7. Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu

205,89

1070

13017

8. Veselības aizsardzība

187,52

1888

41882

9. Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības

140,16

3962

14776

10. Dzērienu ražošana

131,20

139

2468

Savādāka situācija starp nozaru līderiem vērojama, rēķinot nodokļu maksājumus valsts budžetā uz vienu uzņēmumu. Šajā sarakstā priekšplānā izvirzījušās citas nozares, skaitliski viskuplāk pārstāvēto tirdzniecību atstājot tālu aiz TOP 10 robežām (pēc nodokļu apjoma uz vienu uzņēmumu vairumtirdzniecība 2016.gadā ierindojusies 21.pozīcijā, bet mazumtirdzniecība – 33.).

Rēķinot vidējo samaksāto nodokļu apjomu uz vienu uzņēmumu, 2016.gadā nemainīgi līderos bijušas nozares, kuru darbība saistīta ar specifisku nodokļu piemērošanu, proti, azartspēles un derības, kā arī dzērienu ražošana. Lursoft pētījums parāda, ka abās nozarēs strādājošo uzņēmumu samaksātie nodokļi pēdējos gadus turpinājuši palielināties. Tā, piemēram, ja vēl 2014.gadā katrs azartspēļu nozarē strādājošais uzņēmums nodokļos samaksājis 1,40 milj.EUR, tad 2015.gadā tie bijuši jau 1,63 milj.EUR, bet pērn sasnieguši 1,83 milj.EUR. Vērā ņemams pieaugums bijis arī dzērienu ražotājiem, kuri 2014.gadā nodokļos katrs samaksājuši 0,86 milj.EUR, bet pagājušajā gadā samaksāto nodokļu summa sasniegusi jau 0,94 milj.EUR uz vienu nozarē strādājošo uzņēmumu.

Pēdējos gados aizvien augstākas pozīcijas ik gadu, vadoties no nodokļu apjoma, ko samaksājis katrs attiecīgajā nozarē strādājošais uzņēmums, ieņem apdrošināšanas kompānijas. Lursoft dati rāda, ka 2014.gadā, rēķinot pēc vidējā samaksāto nodokļu apjoma uz vienu uzņēmumu, apdrošināšanas nozare ierindojusies saraksta 6.vietā (vidēji 0,30 milj.EUR uz vienu nozarē strādājošo uzņēmumu), 2015.gadā – 4.pozīcijā (0,39 milj.EUR), bet aizvadītajā gadā jau 3.vietā ar 0,80 milj.EUR vidēji uz vienu uzņēmumu.

Salīdzinot, kā pēdējo trīs gadu laikā mainījušās TOP 10 līderpozīcijās pārstāvētās nozares, redzams, ka starp līderiem 2016.gadā vairs nav atrodami pasta un kurjeru uzņēmumi, bet tā vietā nākušas finanšu pakalpojumu nozarē strādājošās kompānijas.

Nozares, kuras 2016.gadā samaksājušas vislielāko nodokļu summu, rēķinot uz vienu uzņēmumu

Nr.p.k. Nozare Nodokļu apjoms uz vienu uzņēmumu, tūkst.EUR
1. Azartspēles un derības

1829,40

2. Dzērienu ražošana

943,90

3. Apdrošināšana, pārapdrošināšana un pensiju uzkrāšana, izņemot obligāto sociālo apdrošināšanu

800,45

4. Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

725,72

5. Gaisa transports

544,39

6. Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

498,45

7. Farmaceitisko pamatvielu un farmaceitisko preparātu ražošana

453,11

8. Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu

192,42

9. Ūdens ieguve, attīrīšana un apgāde

192,35

10. Telekomunikācija

163,23

Lai gan skaitliski visvairāk darbinieku nodarbināti tirdzniecības uzņēmumos, vislielākos nodokļus valsts budžetā 2016.gadā, rēķinot uz vienu uzņēmumu, 2016.gadā samaksājuši dzērienu ražošanas uzņēmumi. Lursoft aprēķinājis, ka dzērienu ražošanas nozarē strādājošo uzņēmumu nodokļos samaksātais apjoms uz vienu darbinieku 2016.gadā sasniedzis 53,16 tūkst.EUR, savukārt 2015.gadā tie bijuši 47,70 tūkst.EUR. Azartspēļu nozare, neskatoties uz ievērojamo nodokļu apjomu, ko ik gadu nodokļos samaksā katrs šajā nozarē strādājošais uzņēmums, ierindojusies vien 6.pozīcijā ar 15,36 tūkst.EUR lieliem nodokļiem uz katru nodarbināto.

Jānorāda, ka tuvākā sekotāja dzērienu ražotājiem bijusi elektroenerģijas, gāzes apgādes, siltumapgādes un gaisa kondicionēšanas nozare. Lursoft pētījums atklāj, ka pagājušajā gadā par katru darbinieku minētās nozares uzņēmumi nodokļos samaksājuši par 3,22% vairāk nekā 2015.gadā, proti, 30,75 tūkst.EUR vidēji uz katru nozarē strādājošo.

Tiesa, rēķinot vidējo samaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) apjomu uz vienu darbinieku, 2016.gadā starp līderiem izvirzījušās citas nozares, dzērienu ražošanu atstājot vien 25.pozīcijā, bet elektroenerģiju – 12. Lursoft aprēķinājis, ka vislielākie IIN maksājumi uz vienu darbinieku 2016.gadā bijuši gaisa transporta nozarē strādājošajiem uzņēmumiem (4,84 tūkst.EUR), savukārt finanšu jomā strādājošās kompānijas ar 4,56 tūkst.EUR ierindojušās 2.vietā. Vien nedaudz no abām iepriekš nosauktajām nozarēm atpaliek apdrošināšanas joma, kas, rēķinot uz katru nozarē nodarbināto, pērn IIN samaksājusi 4,28 tūkst.EUR. Visas trīs iepriekš nosauktās nozares ieņem līderpozīcijas arī, aprēķinot vidējās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) uz vienu darbinieku. Gaisa transporta nozares uzņēmumi VSAOI pagājušajā gadā par katru darbinieku samaksājuši vidēji 8,13 tūkst.EUR, finanšu nozares uzņēmumi – 6,64 tūkst.EUR, bet apdrošināšanas firmas – 5,31 tūkst.EUR.

Nozares, kuras 2016.gadā valsts kopbudžetā samaksājušas vislielāko nodokļu summu uz vienu darbinieku

Nr.p.k. Nozare Nodokļu apjoms uz vienu darbinieku, tūkst.EUR
1. Dzērienu ražošana

53,16

2. Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana

30,75

3. Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus

29,82

4. Telekomunikācija

21,42

5. Finanšu pakalpojumu darbības, izņemot apdrošināšanu un pensiju uzkrāšanu

15,82

6. Azartspēles un derības

15,36

7. Datoru, elektronisko un optisko iekārtu ražošana

13,94

8. Valsts pārvalde un aizsardzība; obligātā sociālā apdrošināšana

13,00

9. Gaisa transports

12,76

10. Radio un televīzijas programmu izstrāde un apraide

11,62

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*