Blog

Dienas bizness: Gada pārskati var nest negaidītus pārsteigumus

2017. gada 13. februāris

2016. gada pārskati jāsagatavo atbilstoši jaunā likuma prasībām, kas var radīt galvassāpes ne tikai grāmatvežiem, bet arī auditoriem; gada pārskatu dati varētu nebūt objektīvi salīdzināmi.

Šādu ainu iezīmē vairāki uzņēmēji, un viņiem piekrīt arī revidenti. Jāatgādina, ka 2015. gada novembrī Saeimā tika akceptēti jauni gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumi, kuri stājās spēkā 2016. gada 1. janvārī, taču atbilstoši to prasībām gada pārskati jāsagatavo par 2016. pārskata gadu – tātad vairumam uzņēmumu 2017. gadā. Latvijas Zvērinātu revidentu asociācijas vadība ir rakstījusi vēstules Finanšu ministrijai ar lūgumu pagarināt jauno prasību ieviešanas termiņu līdz 2017. gada 31. decembrim, kā arī veikt grozījumus attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos, tomēr līdz šim valsts iestāde neesot šos argumentus sadzirdējusi.

Līdz šā gada februārim Lursoft datu bāzē ir atrodami 1800 uzņēmumu 2016. gada pārskati. SIA Lursoft valdes locekle Daiga Kiopa norāda, ka jaunais regulējums ne tikai rada izmaiņas grāmatvežu, revidentu darbā, bet arī liek iepazīties un izprast izmaiņu būtību tiem, kuri finanšu pārskatus izmanto, lai izvērtētu sadarbības partneru darbības rezultātus. “Finanšu rādītāji tiek sniegti gan par atsevišķiem uzņēmumiem, gan arī, veicot šo datu apstrādi un sniedzot dažāda veida analītiskus pakalpojumus – nozaru statistikas, dažādus finanšu koeficientu aprēķinus u.tml. Tādēļ Lursoft jau savlaicīgi veica priekšdarbus, lai klientiem nodrošinātu pārskatāmas, viegli uztveramas un – kas šajā gadījumā īpaši svarīgi – vairāku gadu griezumā salīdzināmas (pirms un pēc jaunā Gada pārskata likuma) informācijas atspoguļošanu,” skaidro D. Kiopa. Viņa piemetina, ka uzņēmums nodrošina ne tikai informācijas izsniegšanu, bet arī konsultē klientus un skaidro pakalpojumos ietverto informāciju.

“Mainījusies ir ne tikai iesniedzamā gada pārskata struktūra, bet arī iesniedzamās informācijas apjoms, atkarībā no uzņēmuma finanšu rādītājiem. Līdz ar to klientus jau šobrīd informējam, ka šī iemesla dēļ apjoms (gada pārskatu sastāvdaļas) var atšķirties,” brīdina D. Kiopa. Tā piemēram, iepriekš bieži papildus informāciju par uzņēmuma paveikto un nākotnes attīstības plāniem varēja iegūt ne tikai no gada pārskata pielikumiem un pievienotajiem paskaidrojumiem, bet arī no vadības ziņojuma. Tagad vadības ziņojumu mikrosabiedrības varēs vairs neiesniegt.

“Tomēr, analizējot uzņēmuma finanšu pārskata pielikumā ievietoto informāciju, arī turpmāk būs iespēja pietiekami detalizēti izvērtēt un izprast uzņēmuma darbību un tā rezultātus,” tā D. Kiopa.

Lasīt visu rakstu: http://news.lv/Dienas_Bizness/2017/02/13/gada-parskati-var-nest-negaiditus-parsteigumus

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*