Blog

2016.gada pozitīvais piemērs reģionos – Limbažu novads

2017. gada 3. janvāris

Jaunu uzņēmumu skaita kritums vērojams visā Latvijā.

Lursoft dati rāda, ka Latvijas lielākajās pilsētās 2016.gadā reģistrēti 7 713 jauni uzņēmumi, kas ir par 19,88% mazāk nekā gadu iepriekš, un kritums vērojams visas pilsētās bez izņēmuma.

Visievērojamāk jauno uzņēmumu reģistrācijas samazinājusies Ventspilī. Ja 2015.gadā piejūras pilsētā reģistrēti 153 jauni uzņēmumi, tad pērn – par 37,90% mazāk. Otrs lielākais kritums reģistrēts Valmierā, kur pagājušajā gadā reģistrēti 96 jauni uzņēmumi, kas, salīdzinot ar 2015.gadu, ir samazinājums par 28,36%.

Savukārt vismazākais kritums vērojams Daugavpilī, kura 2015.gadā bijusi vienīgā pilsēta, kurā jaunu uzņēmumu skaits nevis samazinājies, bet gan pieaudzis. Lursoft dati rāda, ka 2016. gadā Latvijas otrajā lielākajā pilsētā reģistrēto uzņēmumu skaits bijis par 8,55% mazāks nekā gadu iepriekš.

Analizējot likvidēto uzņēmumu skaitu lielākajās pilsētās, redzams, ka tikai Jelgavā pagājušais gads bijis ar plusa zīmi, jo šajā pilsētā 2016.gadā reģistrēto jauno uzņēmumu skaits bijis lielāks nekā likvidēto. Lursoft pētījums atklāj, ka pagājušajā gadā Jelgavā likvidēti 230 uzņēmumi, bet reģistrēto skaits bijis par 6 uzņēmumiem lielāks.

Lai gan kopumā valstī likvidēto uzņēmumu skaitam ir tendence pieaugt, atsevišķas pilsētas spējušas uzrādīt pretēju tendenci – Jēkabpilī, Valmierā un Ventspilī likvidēto uzņēmumu skaits pērn, salīdzinot ar 2015.gadu, ir samazinājies. Pozitīvākā situācija bijusi Jēkabpilī, kur 2015.gadā likvidēti 93 uzņēmumi, bet pērn – 78.

Latvijas lielākajās pilsētās reģistrēto un likvidēto uzņēmumu skaits 2015.un 2016.gadā

Pilsēta Reģistrēti uzņēmumi Likvidēti uzņēmumi
2015.gads 2016.gads 2015.gads 2016.gads
Daugavpils 304 278 318 363
Jelgava 279 236 183 230
Jēkabpils 80 57 93 78
Jūrmala 347 294 284 395
Liepāja 330 264 300 327
Rēzekne 108 86 115 143
Rīga 7892 6307 4542 6467
Valmiera 134 96 103 101
Ventspils 153 95 159 151

 

Vērtējot jaunu uzņēmumu reģistrāciju novados, redzams, ka 2016.gadā jauni uzņēmumi reģistrēti visos Latvijas novados, tiesa gan, atsevišķos novados aktivitāte bijusi ievērojami zemāka nekā novados, kuri veidoti ap kādreizējo rajonu centriem.

Lursoft pētījuma dati parāda, ka tikai divi jauni uzņēmumi visa pagājušajā gada laikā reģistrēti Baltinavas novadā (2015.gadā – 1 jauns uzņēmums) un Ciblas novadā (2015.gadā – 5 jauni uzņēmumi). Vienlaikus Baltinavas novadā likvidēto uzņēmumu skaits bijis divas reizes lielāks nekā jaunreģistrēto, savukārt Ciblas novadā likvidēto skaits jaunreģistrēto pārsniedzis pat par 10 uzņēmumiem.

Analizējot jauno uzņēmumu skaita pieaugumu, redzams, ka no 119 Latvijas pašvaldībām jaunu uzņēmumu skaits gada laikā pieaudzis 50 pašvaldībās. No tām īpaši jāizceļ Limbažu novads, kur pagājušajā gadā bijis par 30 jauniem uzņēmumiem vairāk nekā 2015.gadā. Piedevām, Limbažu novadā 2016.gadā likvidēto uzņēmumu skaits bijis par 5 mazāks nekā jaunreģistrēto.

Jauno uzņēmumu skaita ziņā Pierīgas novadi arī pagājušajā gadā apsteiguši atsevišķas Latvijas lielās pilsētas. Tā, piemēram, Mārupes (193 jauni uzņēmumi), Ķekavas (160), Ogres (135), Olaines (128), Salaspils (116), Tukuma (103) un Siguldas (97) novadi jauno uzņēmumu skaita ziņā apsteiguši Valmieru, Jēkabpili, Ventspili un Rēzekni.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*