Blog

B2B risinājumi – uzņēmējiem, kuriem ir svarīgi strādāt ar kvalitatīvu datu bāzi

2016. gada 17. oktobris

Ikvienam uzņēmumam, neatkarīgi no tā darbības jomas vai apjomiem, ir izveidota savu klientu datu bāze, kuras papildināšanai un atjaunošanai visbiežāk tiek izmantota klientu elektroniski atsūtītā informācija vai iesniegtie dokumenti. Reģistrējot tos savā sistēmā, uzņēmumiem nereti nākas saskarties ar divām būtiskām problēmām, kuru rezultātā var ciest datu kvalitāte un uzņēmums nākotnē var tikt pakļauts dažādiem riskiem.

Galvenie riski, veidojot un uzturot klientu datu bāzes:

 • Datu uzticamība – negodprātīgie klienti var iesniegt nederīgus vai viltotus dokumentus, kā rezultātā datu bāzē tiek reģistrēti reorganizēti vai likvidēti uzņēmumi.
 • Datu bāzes kvalitāte. Ņemot vērā, ka lielākoties informāciju no klientu iesniegtajiem dokumentiem datu bāzēs ievada operatori, ievades procesā var tikt pielaistas neuzmanības un pārskatīšanās kļūdas.

Lursoft 25 gadu pieredze palīdzējusi apzināt iepriekš minētos uzņēmumu riskus un vajadzības un radīt B2B risinājumus, kuri uzņēmējiem paver jaunas iespējas darba procesu organizēšanā.

Ieguvumi no Lursoft piedāvāto B2B risinājumu izmantošanas:

 • vienkāršāka un ātrāka klientu reģistrēšana;
 • laika ekonomija un darba efektivitātes uzlabošana;
 • tiek izslēgta cilvēcisko kļūdu rašanās varbūtība datu ievades procesā;
 • augsta datu kvalitāte un aktualitāte;
 • savlaicīga risku apzināšana un efektīva klientu portfeļa uzraudzība.

Kādi dati pieejami B2B risinājumu lietotājiem?

Pateicoties Lursoft, Jūsu sistēmās tiks nodrošināta nepieciešamo datu ielāde no galvenajiem valsts reģistriem, piemēram:

 • uzņēmumu pamatdati (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese);
 • amatpersonas, dalībnieki;
 • uzņēmuma apgrūtinājumi (informācija par maksātnespējas procesiem, saimnieciskās darbības apturēšanu, reģistrētajiem nodrošinājumiem un nozīmētajām tiesas sēdēm);
 • finanšu dati;
 • informācija par uzņēmuma kavētajiem maksājumiem;
 • svētku monitorings, kas informēs Jūs par klientu dzimšanas dienām;
 • dati no Būvkomersantu reģistra;
 • informācija par uzņēmumam reģistrētajām vai spēku zaudējušajām akcīzes preču licencēm;
 • c. dati.

Vairāk par B2B risinājumiem

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*