Blog

Kuri spēj vadīt vairākus desmitus uzņēmumus vienlaicīgi?

2016. gada 12. aprīlis

Nereti nākas dzirdēt teicienu „Jo vairāk dari, jo vairāk padari”, kas vedina domāt par cilvēku neizmērojamajām darba spējām. Tomēr, ņemot vērā, ka stundu skaits diennaktī ir konstants lielums, nākas vien apbrīnot to personu darba spējas, kuras ieņem amatus vienlaicīgi vairākos desmitos uzņēmumu.

Pētījuma ietvaros Lursoft noskaidrojis, kuras personas Latvijā var lepoties ar augstāko darbaspēju un kādi ir šo personu vadīto uzņēmumu rezultāti.

Pētījuma dati atklāj, ka amatpersonu TOP 20 sarakstā nonākušas gan sabiedrībā zināmas personas, tostarp uzņēmēji Guntis Rāvis, Edgars Šķenderis, Argods Lūsiņš, gan personas, kuru vārdi līdz šim plašākai sabiedrībai nav bijuši zināmi.

Amatpersonu tops

Ieņem amatus vairāk nekā 70 uzņēmumos

Lursoft dati liecina, ka TOP 20 saraksta galvgalī soli citiem priekšā izvirzījušās divas personas – Dzidris Mickevičs un Ralfs Jansons –, katram vienlaikus ieņemot amatus vairāk nekā 70 uzņēmumos. Tiesa, papētot tuvāk abu personu darbību, ir uzskatāmi redzams, ka Ralfs Jansons visu savu uzmanību koncentrējis nekustamo īpašumu jomai, jo 73 no 75 uzņēmumiem darbojas nekustamo īpašumu nozarē, kamēr Dzidris Mickevičs ar saviem amatiem pārstāv plašu uzņēmējdarbības spektru, sākot no ūdensapgādes sistēmu būvniecības, beidzot ar apģērbu mazumtirdzniecību un konditorejas izstrādājumu ražošanu.

Ņemot vērā ievērojamo amatu skaitu, kurus vienlaicīgi uzņēmušās sarakstā iekļuvušās personas, rodas jautājums par šo uzņēmumu efektivitāti. Vienlaikus būt vairāku desmitu uzņēmumu vadītājam, protams, izklausās ļoti respektabli un liek apbrīnot cilvēka talantus, taču būtiski ir ņemt vērā arī šo uzņēmumu darbības efektivitāti un sasniegtos finanšu rezultātus.

Lursoft veiktais pētījums parāda, ka no 721 uzņēmuma, kuros amatus patlaban ieņem TOP 20 amatpersonas, 534 reģistrēti līdz 2014.gadam, taču tikai puse no šiem uzņēmumiem 2014.gadā ir strādājuši ar apgrozījumu*, kas lielāks par 0 eiro. Uzņēmumu vidējais apgrozījums 2014.gadā sasniedzis 384,99 tūkst.EUR.

Jānorāda, ka kopumā analizētie uzņēmumi, neskaitot bankas un apdrošināšanas sabiedrības, 2014.gadā apgrozījuši 215,98 miljonus eiro, no kuriem lielu daļu jeb 91,31 milj.EUR veidojis Gunta Rāvja SIA Skonto būve apgrozījums, bet vēl 18,06 milj.EUR kopējā apgrozījuma summā devusi Māra Kannenieka SIA Pillar 3. Tiesa, iekļaujot sarakstā arī bankas, kopējie finanšu rādītāji uzrādītu ievērojami lielāku kopsummu, jo lielu artavu dotu arī AS ABLV Bank, kurā valdes locekļa amatu ieņem Māris Kannenieks. 2014.gadā ABLV Bank auditētā peļņa sasniegusi 58,7 milj.EUR, savukārt pērn pakāpusies līdz 69 miljoniem eiro.

Amatpersonu tops

Analizējot padziļinātāk apgrozījuma rādītājus, redzams, ka tikai 31 uzņēmums 2014.gadā apgrozījis vairāk nekā 1 miljonu eiro, no tiem 5 vada Māris Kannenieks un tikpat arī Alvis Krasovskis.

Rekordists vidējā apgrozījuma ziņā ir Guntis Rāvis, kura uzņēmumi 2014.gadā apgrozījuši vidēji 1,866 milj.EUR katrs, savukārt Māra Kannenieka 23 vadīto uzņēmumu vidējais apgrozījums 2014.gadā bijis 1,675 milj.EUR, tiesa, pieplusojot bankas finanšu rādītājus, vidējā apgrozījuma un peļņas rādītājs būtu ievērojami lielāks.

TOP 20 amatpersonas ar lielāko ieņemamo amatu skaitu**

Nr.p.k. Persona Amatu skaits Uzņēmumu vidējais apgrozījums 2014.gadā, EUR Uzņēmumu vidējā peļņa/zaudējumi 2014.gadā, EUR
1. Dzidris Mickevičs 78 42 138,46 -12 517,60
2. Ralfs Jansons 75 155 677,30 -178 771,00
3. Guntis Rāvis 54 1 865 890,00 361 427,10
4. Edgars Šķenderis 54 125 133,20 43 480,27
5. Paolo Bettiol 45 -***
6. Arkādijs Kavītis 43 105 213,40 -779,36
7. Edgars Turlajs 32 70 455,83 48 025,58
8. Arturs Jeresjko 30 2 454,63 -16 250,20
9. Armands Garkāns 29 315 405,70 7 970,83
10. Rupert Charles Edward Williams 28 238 983,30 -33 359,50
11. Alvis Krasovskis 28 651 350,70 -57 553,50
12. Michael James Makarov 28 238 537,90 -36 064,50
13. Ilvars Sirmais 27 93 587,11 -4 720,67
14. Alessandro Siniscalchi 27 -***
15. Māris Pumpurs 25 13 876,45 -508,41
16. Argods Lūsiņš 24 716 561,60 227 687,30
17. Vilnis Buholcs 24 229,841,70 -7 690,61
18. Pier Felice Poddighe 24 -***
19. Māris Kannenieks 23 1 675 549,00 -41 359,30
20. Eva Branta 23 57 247,57 -34  244,90

 

Dažu dienu laikā atceļ no visiem amatiem

Vēlme vadīt vienlaikus lielu uzņēmumu skaitu dažkārt cieš fiasko, ko apliecina arī Lursoft dati, kas parāda, ka teju 5% no visiem uzņēmumiem, kuros amatu ieņem kāda no TOP 20 amatpersonām, patlaban ir reģistrēti aktīvi nodrošinājumi. Pusē gadījumu amatus šajos uzņēmumos ieņem Arkādijs Kavītis.

Lursoft izziņās redzams, ka uzņēmējam Arkādijam Kavītim patlaban ir aktuāli amati 43 uzņēmumos un dalība kopumā 52 uzņēmumos. Pētījuma dati atklāj, ka A. Kavīša darbības spektrs ir gana plašs – uzņēmējs ieņem amatus uzņēmumos, kas nodarbojas gan ar augļu un dārzeņu vairumtirdzniecību, gan arī juridisko pakalpojumu sniegšanu un mežizstrādi. Tiesa, 17 uzņēmumiem patlaban reģistrēti nodrošinājumi, savukārt 16 uzņēmumiem apturēta saimnieciskā darbība. To vidū ir arī kokmateriālu, būvmateriālu un sanitārtehnikas ierīču vairumtirdzniecības nozarē strādājošais SIA KRIJA, kura apgrozījums vēl 2014.gadā bijis gana pieklājīgs – 1,9 miljoni eiro. Piedevām, uzņēmums ar darba vietām nodarbinājis 16 strādājošos. Lursoft dati rāda, ka šī gada februārī apturēta arī Arkādijam Kavītim piederošā SIA Intro Auto saimnieciskā darbība, kas 2014.gadā nodarbinājis 11 darbiniekus. Tiesa gan, par SIA Intro Auto īpašnieku un valdes locekli Arkādijs Kavītis kļuvis vien 2015.gadā. Lursoft pieejamā informācija rāda, ka aizvadītajā gadā SIA Intro Auto nodokļu maksājumi valsts budžetā sarukuši par 35,7%, samazinoties no 6,87 tūkst.EUR 2014.gadā līdz 4,42 tūkst.EUR pērn.

Otrs rekordists uzņēmumu nodrošinājumu skaita ziņā ir uzņēmējs Dzidris Mickevičs, kurš uz pētījuma datu sagatavošanas brīdi ieņēma amatus 11 uzņēmumos ar reģistrētiem nodrošinājumiem, no tiem trijiem šogad apturēta saimnieciskā darbība. Jānorāda, ka pētījuma gatavošanas brīdī dažu dienu laikā Dzidris Mickevičs tika atcelts no visu uzņēmumu valdēm, saglabājot gan šajos uzņēmumos dalību. Jāteic, ka šādi gadījumi, kad persona vienlaicīgi tiek atcelta no visiem ieņemamajiem amatiem, nereti saistīta ar Valsts ieņēmumu dienesta lēmumiem par personas saukšanu pie administratīvās atbildības.

Amatpersonu tops

Jānorāda arī uz kādu sakritību – gan Dzidra Mickeviča, gan Arkādija Kavīša vadītie uzņēmumi, kuriem patlaban apturēta saimnieciskā darbība, reģistrēti vienā adresē – Virbu ielā 2, Rīgā. Lursoft nesen veiktais pētījums par juridiskajām adresēm, kurās visbiežāk tiek reģistrēti uzņēmumi, atklājis, ka uzņēmumu skaita ziņā Virbu iela 2, Rīgā ar 409 šajā adresē reģistrētiem uzņēmumiem atrodas saraksta trešajā vietā.

Pašām amatpersonām vairums uzņēmumu pieder pastarpināti

Analizējot amatpersonu TOP 20 sarakstā iekļuvušās personas, bieži vien nākas saskarties ar faktu, ka pašai amatpersonai pieder tikai viens uzņēmums, kas, savukārt, ir kapitāldaļu turētājs pārējiem uzņēmumiem, kuros amatus ieņem attiecīgā persona.

Piemērs tam ir sarakstā iekļuvusī vienīgā sieviešu kārtas pārstāve Eva Branta, kuras vārds plašsaziņas līdzekļos lielākoties izskanējis saistībā ar investīcijām Latvijas lauksaimniecībā. Uzņēmēja patlaban ieņem amatus 23 uzņēmumos, no kuriem vienā, nekustamo īpašumu jomā strādājošajā SIA L.Y.E, ir arī kapitāldaļu turētāja. Jāpiebilst, ka minētais uzņēmums ir īpašnieks 12 citiem uzņēmumiem, kuros vadības grožus savās rokās tur Eva Brante.

Lursoft dati liecina, ka SIA L.Y.E apgrozījums 2014.gadā bijis vien 353 eiro, taču vairāki citi Evas Brantes vadītie un pastarpināti piederošie uzņēmumi 2014.gadā strādājuši ar apgrozījumu, kas mērāms vairākos simtos tūkstošu eiro. Līderis starp tiem bijis Cēsīs reģistrētais nekustamā īpašuma nozares uzņēmums SIA AQ AgriEstate, kas 2014.gadā strādājis ar 442,779 tūkst.EUR apgrozījumu un 344,665 tūkst.EUR peļņu.

Lursoft izpētījis, ka lielākā daļa jeb 15 no 23 uzņēmumiem, kuros amatus patlaban ieņem Eva Brante, strādā graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšanas nozarē.  Apgrozījuma ziņā veiksmīgākais no tiem 2014.gadā bijis SIA ABM Agro. Lielbritānijā reģistrētajam LEDALAND INVESTMENTS LIMITED piederošais SIA ABM Agro 2014.gadā apgrozījis 157,064 tūkst.EUR, tiesa gan, uzņēmums cietis 106,311 tūkst.EUR zaudējumus. Jāpiebilst gan, ka minētais graudaugu audzētājs patlaban ir īpašnieks vēl 12 uzņēmumiem, kuros amatus ieņem arī uzņēmēja Eva Branta.

Amatpersonu tops

TOP 20 sarakstā iekļuvušo uzņēmēju vidējais vecums ir 46 gadi, tiesa, amatpersonu vidū sastopams arī 28 gadus jaunais uzņēmējs Edgars Turlajs, kurš patlaban ieņem amatus kopumā 32 uzņēmumu valdēs. Lursoft veiktais pētījums parāda, ka lielākā daļa uzņēmumu, kuros Edgars Turlajs ieņem amatus, reģistrēti 2014. un 2015.gadā, tāpēc vēl nav pieejama finanšu informācija par lielāko daļu uzņēmumu. Tiesa, vairums uzņēmumu, kuri jau iesnieguši pirmos finanšu pārskatus, norādījuši, ka to pamatdarbība saistīta ar holdingkompāniju darbību. Viens to tiem, AS ALPS Investments, 2014.gadā apgrozījis 576,204 tūkst.EUR un guvis 687,447 tūkst.EUR peļņu. Ņemot vērā, ka 2015.gadā, salīdzinot ar 2014.gadu, uzņēmuma kopējo nodokļu maksājumu kopsumma augusi vairāk nekā 38 reizes, paredzams, ka jaunākais finanšu pārskats uzrādīs arī vērā ņemamu uzņēmuma apgrozījuma pieaugumu.

Jānorāda, ka minētā akciju sabiedrība vairumā gadījumu ir arī Edgara Turlaja pārvaldīto sabiedrību ar ierobežotu atbildību kapitāldaļu turētāja.

Sarakstā arī ārzemnieki

Amatpersonu TOP 20 sarakstā iekļuvuši arī vairāki ārvalstnieki – Paolo Bettiol un Pier Felice Poddighe no Itālijas un Rupert Charles Edward Williams un Michael James Makarov no Lielbritānijas.

Analizējot uzņēmumu, kuros amatus ieņem abi itāļi, datus, redzams, ka visi uzņēmumi reģistrēti pēdējo gadu laikā, līdz ar to lielākā daļa uzņēmumu vēl nav norādījuši savu darbības jomu vai arī iesnieguši finanšu rādītājus, taču lielākais vairākums reģistrēti vienā adresē – Vīlandes ielā 12-3, Rīgā. Savukārt abu personu no Lielbritānijas, Rupert Charles Edward Williams un Michael James Makarov, vārdi saistīti ar Babītes novadā esošā Salienas projekta attīstīšanu.

* Finanšu rādītāju aprēķinos nav iekļautas bankas un apdrošināšanas sabiedrības.

** Pētījuma dati apkopoti uz 22.03.2016.

***persona ieņem amatus uzņēmumos, kuri reģistrēti tikai sākot ar 2014.gadu

Autors

Lursoft

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*

Ikvienam Lursoft bloga lietotājam ir saistoša Lursoft privātuma politika
Lursoft blogā publicētie pētījumi tiek sagatavoti, lai sniegtu sabiedrībai būtisku informāciju par uzņēmējdarbības, tai skaitā nozares, reģiona attīstības utml. tendencēm. Pētījumu mērķis ir publiskot informāciju, kas skar sabiedrības intereses. Pētījumos tiek norādīts tajos izmantoto datu avots.