Blog

40 adresēs reģistrēti 8 119 uzņēmumi

2016. gada 24. marts

Kļūdās tie, kuri uzskata, ka tikai mūsdienīgos biroja centros iespējams ietilpināt vairākus simtus uzņēmumu, jo, kā apliecina Lursoft pētījums, salīdzinoši necilā namā Rīgā, Vidzemes priekšpilsētā, savu juridisko adresi reģistrējuši teju 600 uzņēmumu. Šāda situācija vedina domāt, ka ir personas, kuras atļaujas izsniegšanu uzņēmuma juridiskās adreses reģistrēšanai izvērsuši par sava veida biznesu. Tāpat arī atklāts paliek jautājums, cik godprātīgi un cik sasniedzami ir šie daudzie uzņēmēji, kuri izmanto sludinājumu portālos piedāvātos juridiskās adreses nomas pakalpojumus, un cik nopietni ir šo uzņēmumu biznesa mērķi.

Lai aptvertu reālo situāciju, cik populāri ir šādi adrešu nomas pakalpojumi, Lursoft apkopojis datus par 40 populārākajām adresēm, kurās patlaban reģistrēts lielākais uzņēmumu skaits. No tām 39 adreses atrodas Rīgā, bet 1 – Jūrmalā. Šeit gan jāpiebilst, ka adreses iekļūšana šajā sarakstā vēl nenozīmē, ka tajā reģistrētie uzņēmumi izmantojuši tā dēvētos adreses nomas pakalpojumus, jo daļā adrešu atrodami arī biznesa darījumu centri un biznesa inkubatori.

Lursoft dati rāda – 40 populārākajās adresēs patlaban reģistrēti 8 119 uzņēmumi.

Jāpiebilst, ka vairumā gadījumu uzņēmumi, kuri reģistrēti šajās adresēs, ir ar pamatkapitālu, kas sasniedz vismaz 2 800 EUR. Lursoft pētījuma dati liecina, ka tikai 19,9% no 8 118 uzņēmumiem, kas reģistrēti 40 populārākajās adresēs, ir mazkapitāla SIA.

Lielai daļai apturēta saimnieciskā darbība

Pētījums atklāj, ka ievērojamai daļai jeb 41% no apskatītajās adresēs reģistrētajiem uzņēmumiem patlaban ir apturēta saimnieciskā darbība. Visaktīvāk šo uzņēmumu saimnieciskās darbības apturēšana izvērsta 2013. un 2014.gadā, kad apturēta attiecīgi 1 086 un 1 116 uzņēmumu saimnieciskā darbība. Šogad, līdz 26.februārim, saimnieciskās darbības apturēšana reģistrēta vēl 109 kapitālsabiedrībām.

Tāpat arī jānorāda, ka vairākums uzņēmumu, kuri reģistrēti analizētajās adresēs, neiesniedz gada pārskatus, un šis fakts nebūtu attaisnojams ar apstākli, ka uzņēmumi reģistrēti vien nesen un nav nostrādājuši savu pirmo pilno pārskata gadu. Pēc Lursoft aprēķiniem, vidējais šajās adresēs reģistrēto uzņēmumu vecums ir pieci gadi.

Analizējot uzņēmumu, kuri reģistrēti populārākajās adresēs, finanšu rādītājus, Lursoft atklājis, ka gada pārskatus par 2014.gadu iesnieguši vien 30% no visiem uzņēmumiem, kuri reģistrēti līdz 2014.gadam, savukārt no uzņēmumiem, kuri darbību uzsākuši 2014.gadā, pārskatus iesnieguši 38% komersantu.  Jānorāda, ka desmitā daļa uzņēmumu, kuri iesnieguši gada pārskatus, norādījuši, ka to apgrozījums un peļņa ir 0 eiro, savukārt daļa pārskatus neiesniegušo uzņēmumu saimnieciskā darbība ir apturēta.

Uzņēmumi, kuri iesnieguši gada pārskatus

Lursoft, apskatot iesniegtajos gada pārskatos publicētos datus, secinājis, ka vairumā gadījumu uzņēmumi, kuri reģistrēti TOP 40 populārākajās adresēs, nelepojas ar daudzmiljonu apgrozījumiem un vairāku tūkstošu eiro lielu peļņu. Dati atklāj, ka 2014.gadā katrs no šiem uzņēmumiem apgrozījis vidēji 31,4 tūkst.EUR un gadu noslēdzis ar 34 eiro lieliem zaudējumiem. Jāpiebilst, ka katrs uzņēmums 2014.gadā nodarbinājis vidēji 2 strādājošos.

Visbiežāk populārajās adresēs reģistrēti ar transporta pakalpojumu sniegšanu saistīti uzņēmumi

Analizējot apskatītajās adresēs reģistrēto uzņēmumu darbības nozares, priekšplānā izvirzījušās vairākas jomas, kas saistītas ar transporta pārvadājumiem – gan pasažieru, gan kravu. Jāteic, ka daļa pasažieru pārvadātāju uzņēmumu saistīti ar BalticTaxi zīmolu un reģistrēti Šampētera ielā 139A, kur patlaban kopumā reģistrēti 198 dažādi uzņēmumi.

Interesanta situācija paveras arī, analizējot tirgus un sabiedriskās domas izpētes uzņēmumus, jo lielākā daļa no tiem reģistrēta vienā adresē – Vīlandes ielā 12-3, Rīgā. Jānorāda, ka visi minētajā adresē reģistrētie uzņēmumi iesnieguši gada pārskatus par 2014.gadu, taču teju visu, izņemot SIA WORLD’S BUSINESS un SIA CONSULENZE E SERVIZI apgrozījums un peļņa analizētajā gadā bijusi 0 eiro. Jāpiebilst, ka visu šajā adresē reģistrēto uzņēmumu kapitāls saistīts ar Iltāliju un Luksemburgu.

Pretstatā, piemēram, tirgus un sabiedriskās domas izpētes nozarē strādājošajiem uzņēmumiem, kur vienā adresē vienlaikus reģistrēti vairāk nekā 100 vienas nozares uzņēmumi, veicot analīzi par kravu pārvadājumu jomas uzņēmumiem, šāda tendence nav novērota. Lursoft dati rāda, ka lielākais skaits kravu pārvadātāju pa autoceļiem reģistrēts Braslas ielā 22, Rīgā. Teju visiem šajā adresē reģistrētajiem kravu pārvadāšanas nozares uzņēmumiem ir dažādi īpašnieki, piedevām, atsevišķi uzņēmumi ir arī samērā aktīvi komercķīlu devēji, kas nav īpaši liels pārsteigums, ņemot vērā nozares specifiku.

Savukārt, analizējot ar nekustamā īpašuma jomu saistītos uzņēmumus, atklājas aina, kurā redzams, ka visbiežāk tie tiek reģistrēti Matīsa ielā 79, Rīgā, kas ir arī populārākā juridiskā adrese starp analizētajiem vairumtirdzniecības jomas uzņēmumiem. Jāpiebilst, ka patlaban Matīsa ielā 79, Rīgā, reģistrēti kopumā 207 uzņēmumi.

Biežākās darbības nozares uzņēmumiem, kuras reģistrētas 40 populārākajās adresēs:

  1. Pārējais pasažieru sauszemes transports;
  2. Vairumtirdzniecība uz līguma pamata vai par atlīdzību;
  3. Tirgus un sabiedriskās domas izpēte;
  4. Kravu pārvadājumi pa autoceļiem;
  5. Sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana.

Nekustamais īpašums

Adreses – līderes reģionos

Salīdzinot ar galvaspilsētu, kur atsevišķās adresēs vienlaicīgi reģistrēti pat vairāki simti uzņēmumi, reģioni neizceļas ar tik ievērojamiem rādītājiem.

Lursoft dati liecina, ka, piemēram, Kurzemē lielākais uzņēmumu skaits, kas vienlaicīgi reģistrēts vienā adresē, reģistrēts Meldru ielā 1, Liepājā. Šī adrese saistīta ar Kurzemes Biznesa inkubatoru, un tajā patlaban reģistrēti 46 aktīvi uzņēmumi. Savukārt 44 uzņēmumi reģistrēti  Inženieru ielā 101, Ventspilī, kas ir likumsakarīgi, ņemot vērā, ka šīs telpas ar Ventspils Augstskolu dala arī Ventspils Augsto tehnoloģiju parks.

Tikpat uzņēmumu, arī 44, reģistrēti Beātes ielā 5, Valmierā, bet 40 uzņēmumi – Valmieras Biznesa un inovāciju inkubatorā Purva ielā 12A, Valmierā.

Zemgales reģionā starp populārākajām juridiskajām adresēm dominē Jelgava, apliecina Lursoft apkopotā informācija.  Tāpat kā citos reģionos, arī Zemgalē lielākais uzņēmumu skaits reģistrēts inkubatoru telpās. JIC biznesa inkubatorā Peldu ielā 7, Jelgavā, patlaban reģistrēti 42 uzņēmumi, bet Zemgales darījumu centrā Atmodas ielā 19 juridisko adresi reģistrējuši 37 komersanti.

Pretstats iepriekš apskatītajiem reģioniem ir Latgale, kur starp populārākajām juridiskajām adresēm pirmajās vietās neierindojas ne reģiona lielākie darījuma centri, ne biznesa inkubatori. Lursoft veiktā datu analīze parāda, ka Daugavpils novada Naujenes pagasta Kraujās, Daugavas ielā 34b šobrīd reģistrēti 95 uzņēmumi, bet vēl 55 – šīs pašas ēkas 1.dzīvoklī.

Rīgā absolūts līderis ir nams Starta ielā 7, kurā patlaban juridisko adresi reģistrējuši 596 uzņēmumi. Jānorāda, ka datu bāzēs atrodami vairāki tiesu nolēmumi par šajā adresē reģistrēto uzņēmumu likvidāciju, jo tie nav bijuši sasniedzami savā norādītajā juridiskajā adresē. Mazāk, proti, 455 uzņēmumi, reģistrēti Rīgas centrā, Lāčplēša ielā 41A.

Starta iela 7, Rīga Foto: db.lv

Starta iela 7, Rīga
Foto: db.lv

Komentāri

*