Blog

Vai kvalitatīva datu bāze ir neiespējamā misija?

2015. gada 28. aprīlis

Runājot par klientu datu bāzu veidošanu, pastāv divi viedokļi – vieni uzskata, ka datu bāzes galvenais priekšnosacījums ir tās apjomīgums, kamēr otri liek uzsvaru uz datu kvalitāti. Kurai no pusēm ir taisnība, noteikti jālemj katram pašam, taču līdzšinējā pieredze liecina, ka ne vienmēr vairāk ir labāk.

Veidojot klientu datu bāzes, bieži vien tiek izmantoti neskaitāmi resursi, tostarp gan pašu klientu sniegtā informācija, gan internetā un uzziņu katalogos atrodamās ziņas. Ņemot vērā plašo informācijas resursu skaitu, iegūto datu kvalitāte apjomīgās datu bāzes priekšā nereti kapitulē, kas grāmatveža darbā nozīmē, piemēram, kļūdaini sagatavotus rēķinus.

Neviena kļūda biznesā nepaliek bez sekām. Kādas sekas sev līdzi nes nekvalitatīva datu bāze? Ievērojamu laika patēriņu kļūdu novēršanai, kas, protams, nozīmē, zaudētu naudu, jo šajā laikā darbinieki varētu risināt citus uzdevumus, kā arī, protams, zaudējumus no klientu savlaicīgi neapmaksātajiem rēķiniem un uzņēmuma prestiža krišanos klientu acīs, jo klienti noteikti sāks pārdomāt turpmāko sadarbību gadījumos, ja regulāri saņems kļūdaini sagatavotus rēķinus un dokumentos neprecīzi norādīsiet klienta nosaukumu, amatpersonas u.tml.

Kādi ir risinājumi datu bāzes kvalitātes uzlabošanai? Ir iespējams ieguldīt cilvēkresursos, pieņemot darbā darbinieku, kura pamatuzdevums būs klientu datu bāzes manuāla pārvaldība, atjaunošana un labošana, taču, aprēķinot šāda strādājošā gada algas izmaksas, ne viens vien secinās, ka šos līdzekļus varētu ieguldīt daudzkārt efektīvāk, tādēļ jāmeklē citi, ekonomiskāki, precīzāki un vienlaikus arī mūsdienīgāki risinājumi.

Ekonomiskāks un daudzkārt efektīvāks risinājums ir datu bāzes izveides uzticēšana profesionāļiem. Ko tas nozīmē uzņēmumam? Precīzu, uzticamu datu bāzi, kas izveidota, ņemot vērā uzņēmuma izvēlētos atlases kritērijus, balstoties uz atbilstošā pirmavotā pieejamo informāciju. Tas, savukārt, samazina uzņēmuma turpmākās izmaksas, izskaužot datu kvalitātes kļūdas un ļaujot koncentrēties tikai uz rezultātu sasniegšanu.

Jāatceras, ka darbs pie datu kvalitātes ir sistemātisks process, kas prasa pastāvīgu datu atjaunošanu, nodrošinot, ka datu bāze regulāri tiek papildināta ar aktuālajām izmaiņām klientu juridiskajos datos un statusā. Šim nolūkam paredzēts monitorings, kas ļauj sekot līdzi izmaiņām klientu datos un izvērtēt turpmāko sadarbību ar attiecīgo klientu.

Ja vēlies uzzināt vairāk par to, kā uzlabot sava uzņēmuma datu bāzes kvalitāti, sazinies ar mums!

Autors

Lursoft

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*

Ikvienam Lursoft bloga lietotājam ir saistoša Lursoft privātuma politika
Lursoft blogā publicētie pētījumi tiek sagatavoti, lai sniegtu sabiedrībai būtisku informāciju par uzņēmējdarbības, tai skaitā nozares, reģiona attīstības utml. tendencēm. Pētījumu mērķis ir publiskot informāciju, kas skar sabiedrības intereses. Pētījumos tiek norādīts tajos izmantoto datu avots.