Lursoft news

Mazo un vidējo uzņēmumu loma tautsaimniecībā pieaug

2014. gada 30. septembris

Šodien, 30.septembrī, Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu forums (MVU Forums) un sadarbības partneri informēja par iniciatīvas „Atbalsti mazo biznesu” aktivitātēm, mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) ekonomisko situāciju, kā arī par MVU prioritātēm jaunajai Saeimai, kuru vēlēsim 4.oktobrī.

MVU Forums valdes priekšsēdētāja Elīna Egle: „Neraugoties uz uzņēmēju paveikto pēdējo gadu laikā, ekonomiskā krīze nav beigusies, amatpersonām ir jādara vairāk, lai nostiprinātu izaugsmi un kvalitatīvu darbavietu radīšanu Latvijā. Ekonomikas stiprināšanai ir jābalstās uz diviem pīlāriem: pirmkārt, pie ierobežotā publiskā finansējuma iespējām tas ir jāizmanto cilvēkkapitala kvalifikācijas celšanā un infrastruktūrā un, otrkārt, jāpanāk, ka investīcijas uzņēmējdarbībā kļūst pievilcīgākas, ņemot vērā visus konkurētspējas aspektus, sākot no reālām strukturālām reformām, lai radītu jaunas uzņēmējdarbības iespējas un beidzot ar tiesisko regulējumu, kas nerada liekus apgrūtinājumus. Publiskam sektoram jānodrošina efektīva administrācija, kā arī kvalitatīvi un pieejami sabiedriskie pakalpojumi. Jāuzlabo strādājošo un jauniešu kvalifikācija un jāmodernizē darba tirgus. Visbeidzot jānodrošina piekļuvi finansējumam, modernām tehnoloģijām un resursiem, piemēram, enerģijai par konkurētspējīgām cenām, kā arī labāka piekļuve trešo valstu tirgiem.”

SIA Lursoft valdes priekšsēdētāja Iluta Riekstiņa: „Uzņēmumu, kuri piedalījās pagājušajā gadā šajā iniciatīvā, vidējais apgrozījums gada laikā audzis par 18%, sasniedzot teju 28 tūkst. EUR. Jāpiebilst, ka tas ir par 1 750 EUR vairāk nekā pērn apgrozījis vidēji viens uzņēmums valstī. Gada laikā audzis arī uzņēmumu nodarbināto darbinieku skaits – no 2 līdz 3. Pēc aprēķiniem, pagājušajā gadā ar apgrozījumu, kas uz vienu darbinieku veido vismaz 7000 EUR, Latvijā strādājuši 52 117 uzņēmumi un tie kopā nodarbinājuši nedaudz vairāk nekā 590 tūkst. darbinieku. Populārākās darbības nozares starp šiem uzņēmumiem bijušas kravu pārvadājumi pa autoceļiem, sava vai nomāta nekustamā īpašuma izīrēšana un pārvaldīšana, kā arī konsultēšana komercdarbībā un, protams, arī tirdzniecība.”

Neskatoties uz MVU sociāli ekonomisko nozīmīgumu, īpaši reģionos, to ilgtspēja ir ļoti trausla un darba ikdienu ietekmē uzņēmējdarbības vide un normatīvais regulējums, kas vienlaikus Latvijas uzņēmēju aptaujās ierindojas pirmajās pozīcijās kā lielākais biznesa risks.

MVU Forums izpilddirektors Eduards Filippovs: „Mēs redzam, ka uzņēmēji un sabiedrība arvien labāk apzinās, cik Latvijas izaugsme ir atkarīga no mums pašiem. Rodas arvien jaunas akcijas un iespējas pamodināt uzņēmējdarbības garu, savukārt ikvienam iedzīvotājam uzslavēt uzņēmējus par viņu produktiem un pakalpojumiem, uzņēmību un radošumu. Mazais bizness ir pelnījis savu atzīmējamo dienu, svētkus sev un saviem uzticīgajiem klientiem!”

Ekonomikas ministrija MVU Forumam pasniedza arī diplomu, kurš apliecina, ka Mazā biznesa diena tika nominēta kā 2013.gada labākā nacionālā līmeņa iniciatīva mazā biznesa atbalstam  „European Enterprise Promotion Awards” ietvaros.

SEB bankas valdes locekle Ieva Tetere: „Tāpat kā Latvijas ekonomikā, arī SEB bankas klientu – juridisko personu – vidū visvairāk ir tieši MVU sektora pārstāvji. Mēs redzam, ka labākie panākumi biznesā ir tiem uzņēmumiem, kuri koncentrējas uz klientu vajadzībām, meklē jaunus, inovatīvus risinājumus un iegulda savas konkurētspējas celšanā. Un šeit ir runa ne tikai par jauniem produktiem, bet par jaunu pieeju sava produkta vai pakalpojuma pasniegšanā. Savukārt sadarbībā ar mums kā finanšu ekspertiem, uzņēmumi visaugstāk novērtē profesionālu uzņēmuma finanšu stāvokļa analīzi, palīdzot efektīvi pārvaldīt resursus un atrast labāko ceļu uzņēmuma attīstības mērķu sasniegšanai.”

MVU Foruma valdes loceklis Kristaps Banga: „Šogad esam domājuši, kā vēl vairāk palīdzēt mazajam biznesam kļūt redzamākam, tādēļ esam radījuši jaunus mārketinga rīkus, piemēram, bezmaksas video veidošanas rīku, lai mazais bizness var labāk par sevi pastāstīt citiem.”

Atbalsti mazo biznesu

Iniciatīvas „Atbalsti mazo biznesu!” ietvaros sadarbības partneri nākamo divu mēnešu laikā aktīvi aicinās MVU piedalīties Mazajā biznesa dienā, kas tradicionāli ik gadu norisinās novembra trešajā sestdienā – šogad 15.novembrī. Mazie un vidējie uzņēmumi varēs piedāvāt savus pakalpojumus un produktus, izmantojot www.mazabiznesadiena.lv bezmaksas mārketinga rīkus un komunikācijas kanālu iespējas sociālajos tīklos, kas sagatavoti ar partneru atbalstu. Partneri aicinās aktīvi iesaistīties arī pašvaldības un patērētājus, lai ar saviem pirkumiem atbalstītu  MVU darbību un pastāvēšanu. Īpaši aicinām vidējos un lielos uzņēmumus sagatavot savus īpašos piedāvājumus Mazā biznesa dienā!

Iniciatīvas „Atbalsti mazo biznesu!” partneri šogad ir A/S SEB, SIA Lursoft, VAS Latvijas Pasts, SIA Venden, SIA Baltic Id, SIA Pegasus Group un Rīgas Dome, CV-online, Inbox.lv.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*