Lursoft news

Lursoft sācis piedāvāt Paus Konsults kredītatskaites

2014. gada 16. jūnijs

Ņemot vērā klientu paradumu aizvien biežāk pirms dažādu līgumu slēgšanas pārliecināties par otras personas kredītvēsturi, Lursoft paplašinājis pieejamo kredītinformāciju, sākot piedāvāt arī Paus Konsults kredītatskaites.

Paus Konsults kredītatskaites sniedz informāciju par parādniekiem, kuri savlaicīgi nav izpildījuši savas saistības pret kreditoru, neveicot maksājumus, veicot tos tikai daļēji vai arī kavējot to izpildes termiņu.

Kredītatskaite nodrošina informāciju par juridiskas personas:

  • parādu apjomu;
  • maksimālo parāda summu, kuru tā patlaban sasniegusi;
  • parāda rašanās, dzēšanas un slēgšanas datumu;
  • biznesa nozari, kuru pārstāv uzņēmums, ar kuru parādnieks nav nokārtojis savas saistības;
  • lietas pašreizējo statusu.

Sadarbība ar Paus Konsults ir liels solis uz priekšu, ļaujot klientiem iegūt vēl plašāku informāciju par interesējošā uzņēmuma kredītvēsturi un pirms sadarbības uzsākšanas ar attiecīgo juridisko personu pārliecināties par tās kredītdisciplīnu.

Lursoft klientiem patlaban tiek nodrošināta iespēja saņemt informāciju par juridisko personu kredītvēsturi gan no BaltRisk un Creditreform datu bāzēm, gan Lursoft Kavēto maksājumu datu bāzes un, pateicoties Creditinfo Kredītspējas atskaitei, pārliecināties arī par Lietuvas uzņēmumu kredītspēju.

Līdz ar Paus Konsults kredītatskaišu ieviešanu, Lursoft papildinājis arī sadaļu Mani dati ar pakalpojumu Mani dati Paus Konsults, kurā ikviens interesents var pārbaudīt, kāda informācija par viņu uzkrāta Paus Konsults datu bāzē.

Paus Konsults ir 1997.gadā reģistrēta licencēta, profesionāla kredīt menedžmenta kompānija ar pieredzi parādu piedziņā gan no fiziskām, gan juridiskām personām.

Papildu informācija:

Paus Konsults kredītvēsture: https://www.lursoft.lv/paus-konsults-kreditvesture.html

Kredītatskaites: https://www.lursoft.lv/kreditatskaites.html

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*