Lursoft news

Trešdaļai pērn reģistrēto uzņēmumu pamatkapitāls ir 1 lats vai 1 eiro

2014. gada 2. janvāris

Pēc straujā jaunreģistrēto uzņēmumu pieauguma 2011.gadā, kad divpadsmit mēnešu laikā Latvijā tika reģistrēti 18 045 jauni subjekti, pēdējie divi gadi nesuši zināmu stabilitāti. Vairs netiek atkārtots 2011.gada rekords, taču netiek novērots arī straujš jaunreģistrēto uzņēmumu skaita kritums, liecina Lursoft veiktā pētījuma ietvaros apkopotie dati.

93,77% no pērn reģistrētajiem uzņēmumiem – SIA

Lursoft pētījums parāda, ka 2013.gadā Komercreģistrā un Uzņēmumu reģistrā kopumā ierakstīti 16 365 jauni subjekti, kas ir par 9,31 % mazāk nekā 2011.gadā un par 3,11% mazāk nekā 2012.gadā.

Tradicionāli, tāpat kā iepriekšējos gados, arī pērn lielākā daļa no visiem jaunreģistrētajiem uzņēmumiem ir SIA. 2013.gadā valstī reģistrētas 15 345 sabiedrības ar ierobežotu atbildību, kas veido 93,77 % no kopējā jauno uzņēmumu skaita. Jāpiebilst, ka no visiem uzņēmumiem, kuri reģistrēti aizvadītajā gadā, 16 175 jeb 98,84% ierakstīti Komercreģistrā.

Vērtējot pagājušajā gadā likvidēto uzņēmumu skaitu, jāsecina, ka, salīdzinājumā ar 2012.gadu, kad likvidēti 4 307 uzņēmumi, pagājušais gads iezīmējies ar nepilnu 4% kritumu. Lursoft dati rāda, ka 2013.gadā valstī likvidēti 4 152 uzņēmumi, kas ir vairāk nekā uz pusi mazāk kā krīzes skartajā 2010.gadā, kad tika reģistrēts viens no pēdējo gadu augstākajiem likvidēto uzņēmumu rekordiem.

2013.gads kopumā, ņemot vērā reģistrētos 16 365 jaunos uzņēmumus un likvidētos 4 152, Komercreģistru un Uzņēmumu reģistru papildinājis ar 12 213 subjektiem.

Uzņēmumu reģistrācijas un likvidācijas dinamika

Mazkapitāla SIA turpina savu uzvaras gājienu

Gluži tāpat kā iepriekšējos gados, arī 2013.gadā uzvaras gājienu turpinājušas mazkapitāla SIA. Lursoft apkopotie dati parāda, ka aizvadītajā gadā reģistrētas 10 438 SIA ar samazinātu pamatkapitālu, kas ir par 501 mazāk nekā 2012.gadā un par 1 218 SIA mazāk nekā 2011.gadā, kad fiksēts absolūtais jaunreģistrēto uzņēmumu rekords.

Analizējot pērn reģistrēto komersantu sadalījumu pēc to pamatkapitāla, redzams, ka trešo daļu no visiem jaunreģistrētajiem komersantiem veidojuši tie, kuri pamatkapitāls ir 1 Ls vai 1 EUR, bet tikai nedaudz vairāk, t.i., 34,68% pamatkapitāls bijis robežās no 2 – 1 999 Ls. Lursoft veiktā pētījuma ietvaros redzams, ka ceturtajai daļai no visiem pagājušajā reģistrētajiem komersantiem pamatkapitāls bijis 2 000Ls jeb 2 846 EUR, savukārt atlikušajiem 7,29% pamatkapitāls pārsniedzis 2 000 Ls atzīmi.

2013.gada uzņēmumu pamatkapitāls

Ņemot vērā iepriekš veiktos pētījumus, kuri parāda, ka reģistrēto mazkapitāla SIA pamatkapitāls tiek palielināts samērā kūtri, Lursoft atsevišķi izdalījis tās 2013.gadā jaunreģistrētās SIA ar samazināto pamatkapitālu, kuras jau palielinājušas savu pamatkapitālu. Pētījums parāda, ka gada laikā pamatkapitālu kaut par 1 Ls palielinājušas 10,60% no visām mazkapitāla SIA, kas reģistrētas 2013.gadā, savukārt 1,63% pamatkapitāls palielināts virs 1 999Ls jeb 2 845 EUR, ļaujot kļūt par „pilntiesīgu” SIA.

Jānorāda, ka kopumā no visām mazkapitāla SIA, kas reģistrētas laika posmā no 2011.gada līdz 2013.gada izskaņai, pamatkapitālu nav palielinājuši vairāk nekā 82% komersantu.

Rīgā pērn reģistrēti teju 60% no visiem jaunreģistrētajiem uzņēmumiem

Analizējot aizvadītajā gadā reģistrētos uzņēmumus Latvijas lielākajās pilsētās, redzams, ka teju 60% no visiem jaunreģistrētajiem uzņēmumiem 2013.gadā reģistrēti galvaspilsētā. Lursoft dati rāda, ka pagājušajā gadā Rīgā reģistrēti kopumā 9 718 jauni uzņēmumi, kas ir par 101 uzņēmumu mazāk nekā gadu iepriekš. Skatot Rīgā reģistrēto jauno uzņēmumu attiecību pret valsts kopējo rādītāju, jānorāda, ka galvaspilsētā reģistrēto uzņēmumu īpatsvaram ir tendence pieaugt. Ja 2012.gadā Rīgā tika reģistrēti 58,14% no visiem attiecīgā gada jaunajiem uzņēmumiem, tad pērn to īpatsvars palielinājies līdz 59,38%.

Salīdzinot Latvijas lielākajās pilsētās 2013.gadā reģistrēto jauno uzņēmumu skaitu ar 2012.gada rādītāju, redzams, ka pozitīva tendence pērn bijusi novērojama vien Jelgavā, Jūrmalā un Ventspilī.

Salīdzinot ar 2012.gadu, visstraujākais kāpums 2013.gadā novērots Jelgavā, kur pagājušajā gadā reģistrēti 346 jauni uzņēmumi, kas ir par 9,49% vairāk nekā aizpagājušajā gadā. Jāpiebilst, ka 2012.gadā Jelgava bijusi starp tām pilsētām, kurās reģistrēts viens no lielākajiem jaunu uzņēmumu reģistrācijas kritumiem, kas aizpagājušajā gadā sasniedza pat 12,40%.

Jūrmalā jaunreģistrēto uzņēmumu skaits aizvadītajā gadā pieaudzis par 12 subjektiem, kas kopumā veido 3,09% pieaugumu, savukārt Ventspilī reģistrēts par 1 uzņēmumu vairāk nekā 2012.gadā.

Lursoft, pētot Latvijas lielākajās pilsētās reģistrēto uzņēmumu skaita dinamiku, secinājis, ka visievērojamākais jaunreģistrēto uzņēmumu skaita kritums pērn novērots Rēzeknē, Liepājā un Daugavpilī. Rēzeknē, kurā aizvadītajā gadā reģistrēti kopumā 114 jauni uzņēmumi, reģistrēts par 22,97% mazāk jaunu uzņēmumu nekā 2012.gadā, savukārt Liepājā jaunreģistrēto uzņēmumu kritums veido 13,82%. Arī Latvijas otrā lielākajā pilsētā Daugavpilī, jaunreģistrēto uzņēmumu skaita kritums pārsniedzis 10% robežu.

Latvijas lielākajās pilsētās reģistrēto un likvidēto uzņēmumu skaits 2013.gadā

Pilsēta

Reģistrēti

Likvidēti

Daugavpils

332

110

Jēkabpils

106

26

Jelgava

346

122

Jūrmala

400

67

Liepāja

343

162

Rēzekne

114

63

Rīga

9718

2019

Valmiera

150

54

Ventspils

146

101

Lursoft pētījuma ietvaros apskatītie dati par Latvijas lielākajās pilsētās likvidētajiem uzņēmumiem pēdējos divos gados liecina, ka pērn kopumā sešās pilsētās likvidēto uzņēmumu skaits bijis mazāks vai arī tāds pats, kā 2012.gadā.

Īpaši jāizceļ Daugavpils kur, lai gan aizvadītajā gadā novērots jaunreģistrēto uzņēmumu kritums, bijusi pozitīva tendence likvidēto uzņēmumu skaita samazinājumā. Salīdzinot ar 2012.gadu, pērn likvidēto uzņēmumu skaits samazinājies par 34,13%, t.i., sarūkot no 167 likvidētajiem 2012.gadā līdz 110 pērn. Otrs lielākais kritums pagājušajā gadā novērots Jēkabpilī, kur gada laikā likvidēti 26 uzņēmumi, kas ir par 29,27% mazāk nekā gadu iepriekš.

Lursoft atlasītie dati parāda, ka visstraujākais likvidēto uzņēmumu skaita pieaugums 2013.gadā reģistrēts Ventspilī, kur, lai arī jaunreģistrēto skaits saglabājies 2012.gada līmenī, likvidēto uzņēmumu skaits pieaudzis par 50,75%.

Skatot Latvijas lielāko pilsētu kopējo bilanci, jānorāda, ka visievērojamākais pieaugums aizvadītajā gadā novērots Daugavpilī un Jēkabpilī. Kur, ņemot vērā likvidēto uzņēmumu skaitu, salīdzinot ar 2012.gadu, pērn pilsētā reģistrēto jauno uzņēmumu kopējais skaits audzis attiecīgi par 7,25% un 6,67%, savukārt ievērojamākais kritums piedzīvots Rēzeknē un Ventspilī, attiecīgi -49,51% un 42,31%.

2013.gada rekordista pamatkapitālu veido 40 milj.EUR

Starp visiem 2013.gadā reģistrētajiem uzņēmumiem gan pēc reģistrētā, gan apmaksātā pamatkapitāla lieluma absolūts rekordists bijis SIA Mariner Finance Baltic, kura pamatkapitāls eiro izteiksmē sasniedzis 40,000 milj. (28,113 milj.Ls). Uzņēmums Komercreģistrā ierakstīts 2013.gada 28.februārī un, kā liecina kontaktu kataloga zo.lv sniegtā informācija, SIA Mariner Finance Baltic pamatdarbība saistīta ar citu monetāro starpniecību.

Jaunreģistrētā uzņēmuma vienīgais dalībnieks ir Maltā reģistrētais Mariner Capital Limited, savukārt pašam uzņēmumam – rekordistam kopš aprīļa pieder 1996.gadā dibinātais SIA BALTIC CONTAINER TERMINAL. Jānorāda, ka, neskatoties uz to, ka SIA Mariner Finance Baltic darbojies vien desmit mēnešus, to laikā uzņēmumam reģistrētas jau kopumā 12 komercķīlas.

Pamatkapitāla apjoma ziņā otrs lielākais pērn reģistrētais uzņēmums bijis SIA Amalva Holding, liecina Lursoft dati. SIA Amalva Holding reģistrēts 2013.gada izskaņā, 6.decembrī, un tā kapitāldaļu turētāji ir divas fiziskas personas no Lietuvas – Audrius Menkevicius un Albinas Cepla. Abu kaimiņvalsts investoru kopējais ieguldījums SIA Amalva Holding pamatkapitālā veido 11,176 milj.Ls (15,902 milj.EUR).

Pagājušais gads bijis zīmīgs arī ar vairāku jaunu komandītsabiedrību reģistrāciju. Tā, piemēram, 2013.gadā reģistrētas komandītsabiedrība S ZGI-3, EXPANSION CAPITAL FUND un FlyCap Investment Fund I, kuru ieguldījums sasniedzis pat 10,000 milj.EUR jeb 7,028 milj.Ls. Visas trīs iepriekš nosauktās komandītsabiedrības dibinātas līdz 2020.gada 31.decembrim.

TOP 5 lielākie 2013.gadā reģistrētie uzņēmumi pēc reģistrētā pamatkapitāla lieluma:

  1. SIA Mariner Finance Baltic – 40 milj. EUR (28,113 milj.Ls)
  2. SIA Amalva Holding – 15,902 milj. EUR (11,176 milj.Ls)
  3. Komandītsabiedrība EXPANSION CAPITAL FUND – 10,000 milj.EUR (7,028 milj.Ls)
  4. Komandītsabiedrība ZGI-3 – 10,000 milj.EUR (7,028 milj.Ls).
  5. Komandītsabiedrība FlyCap Investment Fund I – 10,000 milj.EUR (7,028 milj.Ls).

Līdztekus kaimiņvalstu investoriem lielu interesi par uzņēmējdarbību Latvijā pērn izrādījuši arī investori no Itālijas

Lursoft pētījuma dati rāda, ka no visiem uzņēmumiem, kuri reģistrēti pagājušajā gadā, 2 643 dalībnieki nāk no ārvalstīm, kas veido kopumā vairāk nekā 16% no kopējā 2013.gadā reģistrēto uzņēmumu skaita.

Tradicionāli visvairāk ārvalstnieku, kuri ņēmuši dalību Latvijā reģistrēto jauno uzņēmumu pamatkapitālā, ir no kaimiņvalstīm. 2013.gadā 891 investors nācis no Krievijas, 363 no Lietuvas un 226 no Igaunijas. Savdabīgi, ka starp tik ierastajām kaimiņvalstīm, no kurām ik gadu nāk vislielākais investoru skaits, kas iegulda kapitālu Latvijā reģistrētajos jaunajos uzņēmumos, pērn ceturtajā vietā ierindojusies Itālija, no kuras nākuši 193 investori, piektajā vietā atstājot Baltkrieviju ar 173 investoriem.

Papildus informācija:

Lursoft statistikas: http://www.lursoft.lv/lursoft-statistika/

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*