Lursoft news

Pagājušajā gadā Balvu novadā rekordaugsts jaunreģistrēto uzņēmumu skaits

2013. gada 22. jūlijs

Veicot pētījumu par uzņēmējdarbības tendencēm Balvu novadā, Lursoft apkopojis datus par jaunreģistrēto un likvidēto uzņēmumu skaitu novadā pēdējos desmit gados.

Pētījuma rezultāti rāda, ka 2012.gads Balvu novadā iezīmējies ļoti pozitīvā nokrāsā, jo sasniegts otrs augstākais jaunreģistrēto uzņēmumu skaits kopš 1995.gada. 1995.gadā novada teritorijā tika reģistrēti kopumā 70 jauni uzņēmumi, bet pagājušajā gadā – 57. Salīdzinoši zems bijis arī likvidēto uzņēmumu skaits, kurš pēc ekonomiskās krīzes gadiem atkal samazinājies.

Pašreizējās tendences liecina, ka arī šogad jauno uzņēmumu skaits pietuvosies pagājušā gada augstajam rādītājam. Par to liecina fakts, ka līdz 15.jūlijam Balvu novada uzņēmumiem piepulcējies 21 jauns komersants.

Reģistrēto un likvidēto uzņēmumu skaits Balvu novadā

Nozīmīgs atbalsts uzņēmējdarbības veicināšanā gan valstī kopumā, gan arī Balvu novadā bijis pieņemtais lēmums, kurš atļauj reģistrēt kapitālsabiedrību ar samazinātu pamatkapitālu, t.i., arī 1 latu. Jaunākie dati rāda, ka kopumā šo gadu laikā Balvu novadā reģistrētas jau 54 mazkapitāla SIA, no kurām 13 reģistrētas šogad. Mazkapitāla SIA forma ir viens no veidiem, kā jaunajiem uzņēmējiem, kuri attīstījuši savu ideju par biznesu un nobrieduši tās īstenošanai, visvieglāk realizēt to realizēt dzīvē, jo sākotnēji nav nepieciešami lieli ieguldījumi uzņēmuma pamatkapitālā. Uzņēmuma reģistrācijas brīdī pamatkapitālā iespējams ieguldīt arī tikai 1latu, ko ar laiku palielināt jau līdz lielākai summai.

Populārākās uzņēmējdarbības jomas Balvu novadā:

  1. mazumtirdzniecība;
  2. jauktā lauksaimniecība;
  3. mežizstrāde/ dzīvojamo un nedzīvojamo ēku būvniecība;
  4. graudaugu audzēšana;
  5. kravu pārvadājumi pa autoceļiem.

Pērn vidējais apgrozījums sarucis, bet peļņa pieaugusi

Apskatot Balvu novadā reģistrēto uzņēmumu vidējos finanšu rādītājus, uzskatāmi redzams, ka kopš 2009.gada vidējais apgrozījums sarucis zem 100 tūkst.Ls atzīmes. Ja vēl 2008.gadā vidējais apgrozījums uz vienu uzņēmumu novadā bija 124,993 tūkst.Ls, tad sākot jau ar 2009.gadu tas turējies robežās no 90,297 tūkst.Ls līdz 99,628 tūkst.Ls.

Salīdzinot ar 2011.gadu, kad vidējais apgrozījums bijis 99,628 tūkst.Ls uz vienu uzņēmumu, pērn tas samazinājies līdz 90,297 tūkst.Ls, kas ir kritums par 9,36%.

Balvu novada uzņēmumu vidējais apgrozījums

Tomēr, neskatoties uz vidējā apgrozījuma kritumu, aizvadītajā gadā Balvu novada uzņēmumi atkal sākuši strādāt ar pluss zīmi. Proti, pēc tam, kad pēdējos gados vidējie zaudējumi uz vienu uzņēmumu bijuši sākot no 235 latiem 2008.gadā līdz pat 1,749 tūkst.Ls 2009.gadā, pagājušais gads nesis pozitīvas izmaiņas. Pērn vidējā peļņa uz vienu uzņēmumu Balvu novadā sasniegusi 4,915 tūkst.Ls, liecina Lursoft pētījums.

Balvu novada uzņēmumu vidējā peļņa zaudējumi

Lielākais uzņēmums novadā – AS Balvu enerģija

Lursoft pētījuma rezultāti parāda, ka pagājušais gads ienesis zināmas korekcijas Balvu novada lielāko uzņēmumu sarakstā. TOP5 sarakstu pametis SIA BOVIS, kura vietā novada uzņēmumiem ar lielāko apgrozījumu piepulcējies SIA LIEPAS Z.

2012.gada līderis pēc apgrozījuma Balvu novadā ir AS Balvu enerģija, kuras apgrozījums pērn pieaudzis līdz 987,014 tūkst.Ls, kas, salīdzinājumā ar 2011.gadu, ir kāpums par 15,30%, savukārt peļņa pēc nodokļu nomaksas bijusi 1,569 tūkst.Ls. Jānorāda, ka AS Balvu enerģija peļņa, attiecinot to pret 2011.gadu, ir ievērojami samazinājusies. 2011.gadā uzņēmuma tīrie ieņēmumi jeb peļņa pēc nodokļiem bijusi 18,936 tūkst.Ls.

Palielinot savu apgrozījumu, pērn uz otro vietu TOPā pakāpies SIA SENDA Dz, kurš aizvadītajā gadā apgrozījis 942,99 tūkst.Ls. Mazumtirdzniecības un sabiedriskās ēdināšanas sfērā strādājošā komersanta apgrozījums 2012.gadā palielinājies par 3,50%, bet peļņa pakāpusies no 191 lata 2011.gadā līdz 3,695 tūkst.Ls pērn. Iesniegtajā gada pārskatā SIA SENDA Dz vadība norāda, ka pagājušajā gadā galvenā uzmanība veltīta iekšzemes un ārvalstu tirgus izpētei un jaunu pircēju, kā arī piegādātāju piesaistīšanai. Tāpat arī strādāts pie uzņēmuma materiāli-tehniskās bāzes nodrošināšanas ar investīcijām.

Balvu novada lielākie uzņēmumi

Lursoft pētījuma rezultāti liecina, ka 2012.gadā Balvu novada uzņēmumiem ar lielāko apgrozījumu piepulcējies SIA LIEPAS Z, kurš pērn apgrozījis 912,207 tūkst.Ls, uzrādot 108,715 tūkst.Ls peļņu. 2011.gadā ar 584,559 tūkst.Ls apgrozījumu uzņēmums ierindojās TOPa 8.pozīcijā. SIA LIEPAS Z reģistrēts 1992.gadā un sākotnēji strādājis kā zemnieku saimniecība. Jaunākie dati rāda, ka uzņēmuma pamatdarbība saistīta ar ceļu un maģistrāļu būvniecību, graudaugu, pākšaugu un eļļas augu sēklu audzēšanu, kā arī kravu autopārvadājumiem.

Lursoft apkopotie dati liecina, ka starp Bavu novada TOP5 lielākajiem uzņēmumiem pēc apgrozījuma 2012.gadā iekļuvis arī SIA TAKO SD ar 910,213 tūkst.Ls apgrozījumu un AS BALVU MAIZNIEKS ar 883,747 tūkst.Ls.

Vidējais darbinieku skaits Balvu novada uzņēmumos pēdējos gados turpinājis samazināties

Lai arī Balvu novadā reģistrēto uzņēmumu skaitam un to finanšu rādītājiem ir pozitīva tendence, Lursoft pētījums apliecina, ka darbinieku skaitam, kas vidēji tiek nodarbināts vienā uzņēmumā, ir tendence sarukt. Tā, piemēram, 2008.gadā vidēji vienā Balvu novada uzņēmumā strādājuši 7,25 darbinieki, bet jau pērn to skaits sarucis līdz 5,15. Īpaši straujš vidējā darbinieku skaita kritums fiksēts 2010.gadā, kad tas samazinājies no 7,18 uz 5,53. Krīzes ietekmē daudziem uzņēmumiem acīmredzot nācies pārskatīt savas izmaksu pozīcijas un tostarp arī samazināt strādājošo skaitu. Ņemot vērā kopējās ekonomikas tendences valstī, paredzams, ka jau šogad vidējam darbinieku skaitam būs tendence kaut nedaudz, bet tomēr pieaugt.

Darbinieku skaits Balvu novada uzņēmumos

Apkopojot datus par novada lielākajiem darba devējiem, redzams, ka pirmās trīs pozīcijas ieņem uzņēmumi, kuri iekļuvuši arī starp TOP5 uzņēmumiem pēc lielākā apgrozījuma.

Lielākie darba devēji novadā:

  1. AS BALVU MAIZNIEKS – 75 darbinieki;
  2. SIA SENDA Dz – 51 darbinieks;
  3. AS BALVU ENERĢIJA – 48 darbinieki;
  4. SIA BalviFlora – 44 darbinieki;
  5. SIA BALVU AUTOTRANSPORTS – 36 darbinieki.

Lielākās investīcijas Balvu novadā nākušas no Vācijas

Interese par uzņēmējdarbību Balvu novadā ir ne tikai vietējiem Latvijas iedzīvotājiem, bet arī ārvalstniekiem, ko apliecina Lursoft pētījums. Dati rāda, ka uzkrāto jeb akumulēto investīciju apjoms Balvu novada uzņēmumu pamatkapitālos sasniedzis 1,089 milj.Ls. Kopumā kopš 1991.gada līdz š.g. jūlija vidum Balvu novadā savus līdzekļus ieguldījuši 14 ārvalstu investori no kopumā 7 dažādām valstīm. Vislielākās investīcijas, t.i., 1,032 milj.Ls apmērā nākušas no Vācijas, aiz sevis atstājot Norvēģiju ar 41,159 tūkst.Ls un Zviedriju ar 6,000 tūkst.Ls.

Analizējot padziļināti Vācijas pārstāvju investīcijas, redzams, ka visas investīcijas ieguldītas kūdras ieguves uzņēmumā SIA BalviFlora. SIA BalviFlora reģistrēts 2007.gadā, un tā pamatkapitālu veido 1,548 milj.Ls. Pērn uzņēmums strādājis ar 604,670 tūkst.Ls apgrozījumu un 75,243 tūkst.Ls lielu peļņu pēc nodokļu nomaksas.

Jāpiebilst, ka visi ārvalstu investori, kuri ieguldījuši līdzekļus Balvu novadu uzņēmumu pamatkapitālos, ir fiziskas personas.

Papildus informācija:

Statistika par ārvalstu tiešajām investīcijām Balvu novadā

Statistika par uzņēmējdarbību Balvu novadā

*dati apkopoti uz 15.07.2013.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*