Lursoft news

Lursoft pētījums: pērn vidējā peļņa uz vienu uzņēmumu bijusi 6,511 tūkst.LVL

2013. gada 29. aprīlis

Straujiem soļiem pietuvojies daudzu uzņēmumu gada pārskatu iesniegšanas beigu termiņš, tādēļ Lursoft veicis vētījumu, lai gūtu ieskatu par uzņēmumu finanšu rādītājiem 2012.gadā.

Lursoft dati liecina, ka līdz š.g. 27.aprīlim pārskatus par 2012.gadu iesnieguši 47 648 subjekti, un lielākā aktivitāte, gluži kā citus gadus, bijusi tieši pēdējās nedēļās. Tā, piemēram, pagājušās nedēļas piecās darba dienās pārskatus par pērno finanšu gadu iesnieguši 7 852 Komercreģistrā, Uzņēmumu reģistrā un Biedrību un nodibinājumu reģistrā reģistrētie subjekti, taču lielākā aktivitāte noteikti vēl gaidāma šonedēļ. Salīdzināšanai – 2012.gadā aprīļa pēdējā un maija pirmajā nedēļā iesniegti kopumā vairāk nekā 46 000 pārskatu, kas ir gandrīz puse no visiem pārskatiem, kas iesniegti par 2011.gadu.

Lai arī finanšu rādītājos vēl gaidāmas būtiskas korekcijas, jo liela daļa pārskatu vēl nav iesniegta, pirmie dati liecina, ka pagājušajā gadā uzņēmēji turpinājuši atkopties no iepriekš piedzīvotās krīzes.

Pirmo 34 443 digitalizēto gada pārskatu dati rāda, ka vidējais apgrozījums pērn uz vienu uzņēmumu Latvijā bijis 161 718 LVL, kas gan ir nedaudz mazāk nekā aizvadītajā gadā, kad uz 2012.gada 26.aprīli apkopotie dati par 2011.gadu uzrādījuši 190 420 LVL apgrozījumu uz vienu uzņēmumu. Taču jāatgādina, ka lielākā daļa uzņēmumu savus gada pārskatus vēl tikai iesniegs, līdz ar to kopējie finanšu rādītāji vēl būtiski mainīsies.

Uzņēmumu vidējais apgrozījums..

Pēc smagā 2009. un 2010.gada, kad daudzi uzņēmumi Latvijā strādājuši ar ievērojamiem zaudējumiem, pēdējie gadi ļāvuši atgriezties pluss zīmē.

Līdzīgi kā 2011.gadā, arī 2012.gada provizoriskie dati liecina, ka uzņēmumu finanšu rezultāts gan pirms, gan pēc nodokļu nomaksas pērn bijis peļņa.

Lursoft pētījuma dati rāda, ka aizvadītajā gadā vidējā peļņa uz vienu uzņēmumu pirms nodokļu nomaksas bijusi 8 650 LVL, savukārt pēc nodokļiem – 6 511 LVL. Ņemot vērā, ka savus finanšu pārskatus par 2012.gadu vēl iesniegs vairāki lielie Latvijas uzņēmumi, paredzams, ka vidējais peļņas rādītājs uz vienu uzņēmumu vēl varētu pieaugt.

Uzņēmumu vidējā peļņa zaudējumi maija

Lursoft atgādina, ka Gada pārskatu likuma 66.pants nosaka – sabiedrībām gada pārskati jāiesniedz ne vēlāk kā mēnesi pēc gada pārskata apstiprināšanas un ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc pārskata gada beigām. Sabiedrībām, kuru bilances kopsumma pārsniedz 1 miljonu latu, neto apgrozījums – 2,4 miljonus latu, bet pārskata gada vidējais darbinieku skaits ir virs 250 (jāatbilst vismaz 2 kritērijiem) un sabiedrībām, kas ir koncerna mātes sabiedrība, kura gatavo konsolidēto gada pārskatu, finanšu pārskati jāiesniedz ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām.

Papildus informācija:

Lursoft Gada pārskatu reģistrs: http://www.lursoft.lv/Lursoft_uznemumu_gada_parskatu_registrs.html

Lursoft statistikas par gada pārskatiem: http://www.lursoft.lv/lursoft-statistika/Gada-parskati

 

* dati par 2012.gadu apkopoti uz 27.04.2013.

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*