Lursoft news

Lursoft ir izstrādājis un ieviesis Uzņēmumu reģistra e-pakalpojumus

2012. gada 7. decembris

Rīga 07.12.2012.

Sākot ar š.g. 21.novembri portālā www.Latvija.lv pieejami divi jauni PS “Lursoft IS” (Lursoft) izstrādāti un ieviesti e-pakalpojumi – iespēja elektroniski reģistrēt uzņēmumu, organizāciju Uzņēmumu reģistrā (UR) un pieteikt un saņemt UR izziņas.

Lursoft valdes priekšsēdētāja Iluta Riekstiņa skaidro, ka izstrādāto e-pakalpojumu ietvarā uzņēmējiem izveidots ļoti plašs pakalpojumu klāsts, kurā iekļautas vairākas juridiskās loģiskās pārbaudes, kas izslēdz lietotāju ievades kļūdas.

Lursoft izstrādātie un ieviestie e-pakalpojumi paredz, ka turpmāk ikviens var ērtā veidā, izmantojot Internetu, elektroniski iesniegt pieteikumu, lai reģistrētu jaunu komersantu, organizāciju vai līgumu, kā arī, neizejot no sava biroja, pieteikt reģistrācijai izmaiņas, reorganizāciju, maksātnespēju, likvidāciju vai līguma izbeigšanu.

Savukārt, pateicoties ieviestajam e-pakalpojumam „Izziņas pieprasīšana no Uzņēmumu reģistra vestajiem reģistriem”, portālā www.Latvija.lv var elektroniski iesniegt pieprasījumu un saņemt izziņu no UR reģistriem.

„Izveidotie pakalpojumi un izstrādātais elektroniskais process pilnībā atbilst līdz šim papīra formātā esošajai kārtībai – pieteikumu var parakstīt vairākas personas, kā arī ir realizēta maksājuma veikšana un tā pārbaude, iesnieguma izsekojamība un atbildes saņemšana izvēlētajā formātā, tādejādi var uzskatīt, ka portālā www.Latvija.lv pirmo reizi tiek nodrošināta tik sarežģīta līmeņa e-pakalpojumi,” skaidro I.Riekstiņa.

Ņemot vērtā e-pakalpojumu izstrādes un ieviešanas procesā gūto pieredzi, Lursoft plāno arī iesniegt savus priekšlikumus portāla www.Latvija.lv infrastruktūras uzturētājiem un atbildīgajām iestādēm par darba procesa, informācijas aprites uzlabošanu un informācijas pieejamības nodrošināšanu, kas nākotnē atvieglos arī turpmāko e-pakalpojumu izstrādi, ieviešanu un kvalitatīvu to uzturēšanu.

Lursoft šogad atzīmē savu 20.darbības gada jubileju un laika gaitā guvis ievērojamu pieredzi informāciju sistēmu izstrādē, veidojot valsts nozīmes informācijas sistēmas un uzturot valsts reģistrus.

Papildus informācija:

Portāla www.Latvija.lv E-pakalpojumi komercdarbībai: https://www.latvija.lv/LV/LDV/Default.aspx?catid=5_KOMERDARBIBA

Komentāri

Nav pievienots neviens komentārs.

*